Skip to main content

YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENESİ

  • Moro refleksi:28. gestasyon haftasında belli belirsiz alınabilir, 32. haftada normal yenidoğan yanıtı gibi olur. Genellikle 3 ayda kaybolur. Bazı çocuklarda 6 aya kadar sürebilir.
  • Emme refleksi:32-34. gestasyon haftalarında gelişir. Bu haftalarda arama refleksi de alınabilir. Emme refleksi uyanık durumda 4. aya, uykuda 7. aya kadar devam eder.
  • Yakalama refleksi: 28. Haftada başlar. 2 aylıktan sonra istemli yakalamanın başlamasıyla elde bu refleks kaybolur. Ayakta ise 10 aya kadar devam eder.
  • Tonik boyun refleksi: Yatar pozisyonda çocuğun başını aniden bir tarafa çevirmekle o taraf ekstremitelerde ekstansiyon, karşı tarafta fleksiyon görülmesidir. Doğumdan 3-4 hafta sonra belirgin olur. Pozisyonun birkaç saniyeden uzun sürmesi, yalnız bir tarafta alınması ve 7. aydan sonra bulunması patolojiktir. Piramidal veya ekstrapiramidal lezyon varlığını gösterir.
  • Basma ve otomatik yürüme: Ayağın sırtı muayene masasına değdirildiğinde bacakta fleksiyon, bunu izleyerek düz bir yüzeye getirildiğinde o bacakta ekstansiyon, diğer bacakta fleksiyon görülmesidir

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLER

Düşük, fetal ölüm, prematüre doğum, intrauterin gelişme geriliği (İUGG), fetal veya neonatal hastalık, kongenital malformasyon, mental reterdasyon veya diğer sakatlıkların olma olasılığını artıran faktörlerin mevcut olduğu gebelikler yüksek riskli gebelikler olarak adlandırılır. Gebeliklerin % 10-20’si yüksek risk grubundadır.

 

Yüksek riskli gebelik ile birlikte olan faktörler


Ekonomik

Fakirlik, İşsizlik

Sosyal güvence olmayışı

Kültürel-Davranışsal

Düşük eğitim seviyesi

Yetersiz prenatal bakım

Sigara, alkol, ilaç kullanımı

Yaş < 16 ve > 35

Evlilik dışı gebelik

Gebelikler arasında kısa süre

Fiziksel ve psikolojik stres

Biyolojik-Genetik

Düşük doğum ağırlıklı bebek öyküsü

Zayıf ve kısa boylu anne

Gebelikte yetersiz kilo alımı

Kötü beslenme

Akrabalık (otozomal resesif ?)

Reprodüktif

Sezaryen öyküsü

İnfertilite öyküsü

Uzamış gebelik ve doğum eylemi

Serebral palsy, mental reterdasyon, doğum    travması ve kong. anomalili bebek öyküsü

Makadi geliş

Çoğul gebelik

Erken membran ruptürü

Enfeksiyonlar

Preeklampsi-Eklampsi

Uterin kanama (plasenta previa, abrupsio pl.)

Doğum sayısı (0 veya 5’den fazla)

İdiopatik prematür eylem

Medikal

Diabetes mellitus

Hipertansiyon

Kongenital kalp hastalığı

Otoimmün hastalık

Orak hücreli anemi

TORCH enfeksiyonu

Cerrahi girişim veya travma

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

MATERNAL FAKTÖRLER

 

En düşük neonatal mortalite oranı 20-30 yaşındaki annelerin bebeklerinde görülür. 16 yaşından küçük ve 35 yaşından büyük, özellikle primipar kadınlar İUGG, fetal distres ve intrauterin ölüm açısından yüksek risk taşırlar.

Fetus veya Yenidoğanı Etkileyen Maternal Hastalıklar

Bozukluklar Etkileri
Diabetes mellitus: Hafif  ;  Ağır LGA ve Hipoglisemi  ; İUGG
Endemik guatr Hipotiroidizm
Fenilketonüri Mikrosefali, reterdasyon
Graves hastalığı Geçici neonatal tirotoksikoz
Herpes (gestasyonel) Büllöz döküntü
Hiperparatiroidizm Neonatal hipokalsemi
Hipertansiyon İUGG, fetal ölüm
İdiopatik trombositopenik purpura Trombositopeni
İlaç bağımlılığı İUGG, neonatal yoksunluk belirtileri
Kolestaz Preterm doğum
Malign melanom Plasental veya fetal tümör
Miastenia gravis Geçici neonatal miasteni
Miyotonik distrofi Neonatal miyotonik distrofi, kongenital   kontraktürler, solunum yetmezliği
Obezite Makrozomi, hipoglisemi
Orak hücreli anemi Preterm doğum ve İUGG
Preeklampsi-eklampsi İUGG, trombositopeni, nötropeni, fetal ölüm
Renal transplant ve Siyanotik kalp hastalığı İUGG
Sistemik lupus eritematosus Kong.kalp bloğu, raş, anemi, trombositopeni,nötropeni

 

 

 

Polihidramnios ve oligohidramnios yüksek riskli gebeliğe işaret eder. Amniyotik sıvı volümü 34. haftaya kadar 10 ml/gün’den az olmak üzere tedrici olarak arttıktan sonra yavaş yavaş azalır. Termde volüm 500-2000 ml olabilir. 3. trimestrde 2000 ml üzerindeki hacim polihidramnios, 500 ml altı ise oligohidramnios demektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir