Skip to main content

YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENESİ

  • Trombosit boyutları normaldir
  • Trombosit ömrü normaldir
  • Kemik iliğinde megakaryositler azalmıştır.
  • Trombosit süspansiyonu verilince trombosit sayısı 4-7 gün  boyunca yüksek kalır.

Artmış yıkımda:

  • Trombosit boyutları büyüktür
  • Trombosit ömrü azalmıştır
  • Kemik iliğinde megakaryositler normal veya artmıştır.
  • Trombosit süspansiyonu ile trombosit sayısı arttırılamaz

 

*Kanama zamanı uzamışsa: Trombosit sayısı 80000’in altındadır veya trombosit fonksiyonları bozuktur.

 

Tedavi:

Maternal otoimmün trombositopeni: Amaç doğum sırasında bebeğin intrakranial kanamasını önlemektir. Annede antikorlar var ve fetal skalp örneğinde trombosit sayıları 75000-100000 ise risk vardır. Sezaryen ile doğum önerilebilir. Anneye steroid verilmesinin yararlı olduğunu bildiren çalışmalar vardır.

İzoimmün trombositopeni: Bebeğe, uygunsuz antijeni taşımayan trombositler verilir. Bunun için en kolay yol annenin trombositlerinin verilmesidir. İntravenöz gamaglobulin kullanılabilir.

Diğer nedenler: Öncelikle altta yatan neden tedavi edilir. Trombosit transfüzyonu endikasyonları aktif kanama olması veya aktif kanama olmasa da trombosit sayısının 20000’in altında olmasıdır. İmmün trombositopenide exchange transfüzyon veya steroid tedavisi yararlı olabilir.

 

 

 

YENİDOĞAN KONVÜLZİYONLARI

 

Yenidoğan döneminde görülen konvülziyonlar etiyoloji, klinik, tedavi ve prognoz açısından diğer yaşlarda görülen konvülziyonlardan farklıdır.

Etiyoloji

1- Perinatal asfiksi, hipoksik iskemik ensefalopati (HIE)

2- İntrakranial kanamalar

3- Metabolik bozukluklar: hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, hiponatremi, hipernatremi, doğuştan metabolizma bozuklukları, piridoksin eksikliği

4 – Enfeksiyonlar: sepsis, menenjit, TORCH

5-  Annenin ilaç alışkanlığı

6 -Kalıtsal konvülsif hastalıklar: benign familial epilepsi

Hipoksik iskemik ensefalopati yenidoğan konvülziyonlarının en sık nedenidir. Konvülziyonlar genellikle ilk 24 saat içinde başlar, uzun ve antikonvülzanlara dirençlidirler. Hafif vakalarda bebek hiperalert, ağır hipoksemide ise stupor veya komadadır. 24-72. saatlerde beyin ödemi gelişebilir. Ölüm de en çok bu sırada olur. HIE’nin en önemli nedeni perinatal asfiksi, diğer nedenleri ise tekrarlayan apneik speller, ciddi respiratuar hastalıklar ve sağdan sola şantlardır.

İntrakranial kanamalar, sıklıkla doğum travmasına, nadiren de kanama bozukluklarına ve konjenital vasküler anomalilere bağlı olarak oluşurlar. Epidural, subdural ve subaraknoid kanamalar sıklıkla başın pelvise göre büyük olduğu travmatik doğumlarda görülür. Periventriküler ve intraventriküler kanamalar ise sıklıkla 35 haftanın altında ve 1500 gramdan küçük bebeklerde, hayatın ilk 4 gününde görülür. Bu bebeklerde RDS, pnömotoraks, asidoz, hızlı bikarbonat verilmesi, volüm genişleticiler ve ağrı yaratan girişimler kan basıncında fluktuasyonlara neden olarak germinal matriksten kanamaya neden olur. Bu tip kanamalarda daha çok tonik konvülsiyonlar görülür.

Yenidoğan döneminde sinir sisteminde aksonal ve dendritik oluşumlar tamamlanmadığı ve sinaptik bağlantılar gelişmediği için jeneralize tonik klonik konvülziyonlar gözlenmez.

4 tip konvülziyon görülür:

1-Subtle

2-Tonik

3-Klonik

a. Fokal

b. Multifokal

4-Miyoklonik

1-Subtle (kolay farkedilmeyen) nöbetler: YD döneminde en sık görülen nöbet tipidir. Stereotip davranışlar vardır. Anormal göz hareketleri, göz kırpma, çiğneme, yutma, emme, pedal çevirme, kürek çekme, adım atma, apne, hiperpne şeklinde karşımıza çıkar. Devamlı EEG monitorizasyonu ile bozukluk saptanabilir.

2-Tonik konvülziyonlar: Hasta deserebre postürdedir. Daha çok intraventriküler hemoraji ve hipoksik iskemik beyin zedelenmelerinde görülür.

3-Klonik konvülziyonlar: Vücudun bir bölgesinin saniyede 1-3 kez ritmik kasılmalar şeklinde görülür. Fokal nöbetler vücudun bir bölgesine lokalizedir. Multifokal nöbetlerde ise vücudun değişik bölümleri sırayla tutulur. Bu tip nöbetler kortikal displazi ve metabolik bozukluklarda görülür.

4-Miyoklonik nöbetler: Kasılma her iki kol ve bacakta aynı anda görülür. Ciddi asfiksilerin terminal fazında, West sendromu gibi kortikal displazi ve dejeneratif beyin hastalıklarında görülür.

Doğumu izleyen ilk 3 günde konvülziyona yol açan nedenler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir