Skip to main content

YENİDOĞANIN FİZİK MUAYENESİ

Term infantlarda evrelere göre HİE belirtileri

 

Belirtiler

Evre I Evre II Evre III
Bilinç durumu Hiperalert Letarjik Stupor, koma
Kas tonusu Normal Hipotonik Flask
Tendon refleksleri Hiperaktif Hiperaktif Yok
Postür Normal Fleksiyon Deserebre
Miyoklonus Var Var Yok
Moro refleki Güçlü Zayıf Yok
Pupiller Midriyasis Miyosis Eşit değil, ışık ref, zayıf
Konvülziyon Yok Sık Deserebrasyon
EEG Normal Düşük voltaj –nöbet aktivitesi Burst supresyon –izoelektrik
Sonuç İyi Değişken Ölüm, ağır defisit

 

Prognoz       –    Komplikasyonların tedavi edilebilir olup olmamasına

–          Gebelik yaşına (infant pretermse sonuç en kötü)

–          HİE’nin şiddetine (evre III kötü prognoz)     bağlıdır.

20. dakikada düşük APGAR, spontan solunum olmayışı ve 2. haftada anormal nörolojik belirtiler ile ölüm veya ağır MMR öngürülebilir.

 

YENİDOĞANIN RESUSİTASYONU

Doğumdan sonraki ilk dakikada yeterli solunum yoksa canlandırma işlemine derhal başlanmalıdır. Amaç oksijen, ventilasyon uygulaması ve yeterli kardiyak outputun sağlanması ile SSS’nin oksijenlenmesini sağlamaktır.

 

Solunumun geç başlamasının nedenleri

 • Asfiksi: En sık nedendir
 • Solunum sistemi depresyonu
 • Travma
 • Prematürelik
 • Ağır anemi
 • Kas zayıflığı
 • Konjenital malformasyonlar:(hava yollarını kapayan veya akciğer ekspansiyonunu önleyen)

 

Yenidoğanın resusitasyonundaki adımlar A, B, C, D kuralını izler

A: Airway

B: Breathing

C: Circulation

D: Drugs

 

 

İlk girişimler ısı kaybını önlemek için kurulamak ve ısıtmak, pozisyon vermek ve aspire ederek hava yollarını temizlemek, solunumu başlatmak için cilde uyarı vermektir. Bunları uygulamak 30 saniyeyi geçmemelidir. Bu işlemlerden sonra solunum başladıysa kalp hızı değerlendirilir. 100/dak üstündeyse ve bebeğin rengi pembeyse başka bir şeye gerek yoktur. Renk morsa oksijen verilir.

İlk girişimlerden sonra solunum başlamadıysa veya solunum başladı ama kalp 100/dak altındaysa maske ve ambu ile pozitif basınçlı ventilasyona geçilir. 15-30 sn sonra kalp hızı tekrar değerlendirilir. Kalp hızı 80/dak altındaysa veya 80-100/dak ise ancak ventilasyonla artmıyorsa kalp masajına başlanır.

 • Uzun süre pozitif basınçlı ventilasyon gerekiyorsa,
 • Maske ile yeterli ventilasyon sağlanamıyorsa,
 • Trakeal aspirasyon gerekiyor ise (mekonyum aspirasyonu gibi)
 • Diafragma hernisi şüphesi varsa,

endotrakeal entübasyon yapılmalıdır.

30 saniye sonra solunum ve dolaşım hala düzelmemişse ilaçlar verilir.

Yenidoğan resusitasyonunda kullanılan ilaçlar

1-Adrenalin: Kardiyak kontraksiyonların hızını ve süresini arttırır. 1:10000 konsantrasyonundaki solüsyondan 0.1-0.3 ml/kg i.v. veya endotrakeal tüpten verilir.

2-  Hacim genişleticiler: Akut kanama gibi hipovolemi durumlarında kullanılır. Tam kan, %5 albumin, plazma, serum fizyolojik veya ringer laktat 10 cc/kg verilir. Hipovolemi devam ederse tekrarlanabilir.

3- Sodyum bikarbonat: Uzamış asfiksi metabolik asidoza neden olur. Bu durumda asidozu düzeltmek için 1 cc’sinde 0.5 mEq sodyum bikarbonat bulunan %4.2 lik solüsyondan 2 mEq/kg yavaş i.v. infüzyon şeklinde verilir.

4- Nalokson: Bir narkotik antagonistidir. Narkotiklerin neden olduğu solunum depresyonunu geri döndürür.

5- Dopamin: Uzun süren resusitasyonda adrenalin, hacim genişletici ve bikarbonat uygulamasına rağmen periferal perfüzyonu iyi olmayan, şok bulguları olan hastalarda dopamin infüzyonu kan basıncının yükselmesine yardımcı olur.

 

Yenidoğan resusitasyonunda atropin ve kalsiyumun yeri yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 

Yenidoğan term ve preterm bebeklerin solunum sistemi ile ilgili hastalıklarının başlıca 3 belirtisi apne, siyanoz ve solunum sıkıntısı (respiratuar distres) dır.

APNE

Solunum yollarında hava akımının durmasıdır. Tipine göre santral, obstrüktif, mikst, süresine göre uzun süreli veya kısa süreli olabilir. Kısa santral apne 20 sn.den kısa sürer, nöromüsküler aktivite ile birlikte değildir, en iyi örneği prematürelik apnesidir. Uzun süreli apne ise 20 sn.den uzun sürer ve nöromüsküler belirtiler ile birliktedir.

Prematürelik apnesi: 1500 g altındaki prematürelerin %50’sinde görülür. Nedeni nöronal immatüritedir. Solunum merkezi immatür olan bu bebeklerin solunumu “periyodik solunum” şeklindedir. Periyodik solunumda 5-10 sn.lik apne dönemini, 10-15 sn süren hızlı ventilasyon (50-60/dk) dönemi izler. Bu tip apnede kalp hızı değişmez. 36 hf.dan büyük bebeklerde periyodik solunum seyrek görülür.

Patolojik apne: Solunum durması 20 sn.den uzundur. Siyanoz, ani solukluk, hipotoni ve bradikardi (apneik spell) ile birliktedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir