Skip to main content

Viroloji-Mikoloji-Parazitoloji

Gansiklovir

Asiklovir analoğudur.

İmmünsüpresif kişilerde CMV’ye bağlı retinitin tedavisinde kullanılmaktadır.

IV uygulanır.

CMV enfeksiyonlarında, resistans gelişirse alternatifi foskarnettir.

BOS’a geçer.

En sık görülen yan etki nötropenidir.

Tetrajeniktir, gebelikte kontrendikedir.

Idoksuridin-Trifluridin

     Primidin antimetabolitidir.

               Sadece HSV’na etkilidir.                DNA’da timidin yerine geçerek DNA’yı bloke eder.                Herpes virus’a bağlı keratitte

    Sadece topikal kullanılır.

   Trifluridin de yapıca ve etkice idoksuridine benzer.

Famsiklovir

Pensiklovine dönüşerek etki gösteren bir ön ilaçtır.

Daha çok akut Herpes Zoster enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Oral kullanılır.

Vidarabin

Purin nükleozid analoglarının en güçlü ve en az toksik olanıdır.

Asiklovirin kullanıma girmesiyle bu ilaç önemini kaybetmiştir.

BOS’a geçer.

IV ve topikal kullanılır.

İlaç ve metabolitleri idrarla atılır.

VZV (Varicella- Zoster virüsü)

Primer hastalık su çiçeği (varisella) olup zona (zoster) nüks biçimidir.

Aynı virüs hem su çiçeği hem de zona yapar.

VZV, yalnızca insanlarda enfeksiyon yapar.

Virüs damlacık enfeksiyonu ve lezyona direkt temasla bulaşır.

          VZV ÜSY mukozasını enfekte eder ve sonra kan yoluyla deriye yayılıp tipik veziküler döküntü yapar.  Arka kök ganglionlarında latent hale geçer.

Su çiçeğinde bağışıklık yaşam boyudur.

          Hücresel bağışıklığın azaldığı ya da yerel travma olduğunda virus aktifleşir zonanın veziküler deri lezyonları ve sinir ağrısına neden olur.

Su çiçeği gövdede papüloveziküler döküntü şeklinde başlar kaşıntı oldukça belirgindir. Döküntüler ağrısızdır.

Post-enfeksiyoz ensefalit, menenjit, serebellar ataksi önemli komplikasyonlardır.

            Seconder cilt enfeksiyonu en sık rastlanan komplikasyondur. Pnömoni ise en ölümcül komplikasyonudur.

Su çiçeğinde çok ağır vakalar hariç yüz ve ekstremitelerde erüpsiyonlar bulunmaz.

          Reye sendromu özellikle aspirin verilen çocuklarda VZV ve influenza B virus enfeksiyonlarına eşlik eder.

Su çiçeği çocuklukta orta derecede, erişkinde ise daha ağırdır.

Varisella bazen purpura fulminansa sebep olabilir. (DIK)

Zonada lezyonlar bir veya daha fazla duyu siniri tarafından innerve edilen bir sahada toplanır.

 Yaşlılarda zosterin en sık görülen komplikasyonu postherpetik nevraljidir.

Normal kişilerde VZV enfeksiyonları için tedavi gerekmez.

İmmün süpresif hastalarda sistemik hastalık asiklovirle tedavi edilebilir.

   süpresif

Tedavi        

     Zona tedavisinde IV asiklovir kullanılır. Varislella-zoster immünoglobülinin tedavi edici değeri yoktur.

CMV

CMV yenidoğanlarda sitomegalik inklüzyon hastalığı yapar.

          İmmünsüpresif hastalarda pnömoni, normal kişilerde ise heterofil antikor testi negatif olan mononükleoza neden olur.

İnsan doğal konaktır.

CMV bulaşma yolları:

Plasenta

Doğum kanalı

Anne sütü

Tükrük

Cinsel temas (Semen, servikal sekresyon)

Kan ve organ nakilleri

Özellikler                     Primer enfeksiyon %99 asemptomatik geçer.

Teratojen bir virüstür.

           Konjenital viral enfeksiyonların ve konjenital malformasyonların en sık nedenidir. CMV’nin sebep olduğu konjenital anomaliler:

Mikrosefali

Hidrosefali

Koryoretinit

Mental retardasyon

Serebral kalsifikasyon

Kalp kapak anomalileri, PDA

Trombositopenik purpura

Hepatit

  Klinik bulgular

  1. Çocukta ve erişkinde en sık subklinik enfeksiyona yol açar

Enfeksiyöz mononükleoz benzeri bir hastalık tablosu oluşturur             Heterofil antikor testinin (-) olmasıyla ayrılır

  1. İmmunsuprese hastalarda retinit ve pulmoner hastalık

             AIDS’lilerde en sık göz enfeksiyonu sebebidir             Hemorajik ventrikuloensefalit nedenidir. AIDS’lilerde kolit ve özafajite de sebep olur

  1. Cytomegalovirus inklüzyon hastalığı

İntrauterin veya erken postnatal enfeksiyonla oluşur

En sık intrauterin hepatit nedenidir

İntrauterin enfeksiyonda mikrosefali kuraldır ve en sık bulgudur.

İntrauterin enfeksiyonlardan trombositopeniye en sık yol açanıdır.

Fetus enfeksiyonu annenin birincil CMV enfeksiyonu ile ortaya çıkar. Sağırlığa sebep olur

Bazofilik intranükleer inklüzyon cisimcikleri görülür

BOS’ta protein artışına sebep olur

Mononucleosis sendromuna sebep olur

Tanıda

CMV için tipik sitopatoloji baykuş gözüyle inklüzyon cisimciklerinin görülmesidir.

          Periferik yaymalarda anormal lenfositlerin varlığı ile karekterize heterofil – negatif mononükleoza neden olabilir. Tedavide

gansiklovir

 HSV ve VZV’den farklı olarak CMV asiklovire ileri derecede dirençlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir