Skip to main content

TIP FİZYOLOJİ DERS NOTU

Epifiz hormonu Melatonindir. Melatonin serotoninden N-asetillenme ve O-metilasyon ile sentezlenir. Salınımın kontrolü diürnal ritm ile ayarlanmaktadır.

Melatonin karanlıkta salınan bir hormondur. Işıkta salınımı durur. Melatonin memelilerde diürnal ritimlerden sorumludur..

Melaton

CEREBELLUM

       Cerebellum temel görevi kastan ve beyinden bilgi alıp karşılaştırmak, böylelikle hareketin doğru yapıldığı konusunda bilgi edinmektir.

    1-Archicecerebellum: Cerebellumun en eski parçası olan lobus flocconodularisten oluşur ve denge ile ilgilidir. Flocculonodular lob vestibüler çekirdeklerle bağlantılıdır ve en önce gelişmiş olan lobdur. Archicerebellum’da denir. Özellikle postür ve denge için gereklidir. Harabiyetinde denge kaybı ve ataksi oluşur.

2-Paleocerebellum (anterior serebellum): Kas ve tendonlardan proprioseptif duyular alır. Medulla spinalisle bağlantılıdır.

3-Neocerebellum (posterior serebellum): Filogenetik açıdan en yeni parçadır. Beyinle bağlantılıdır. İstemli hareketlerin koordineli, düzenli yapılmasını sağlar. Hareketin genişliğini, yönünü, kuvvetini ayarlar. Neoserebellum lezyonlarında disartri, dismetri, intensiyonel tremor ve disdiadokokinezi oluşur.

cerecerebellum

Cerebellum katmanları

      Granüler tabaka: En içteki tabakadır. Glomerüler hücresini ve spino cerebellar yolun mossy aksonlarını içerir. Ayrıca golgi tip II hücresi ve granül hücresinin dentritleri bu tabakada sinaps yaparlar. Mossy lifleri (yosunsu lif) cerebellimun ana input kaynağıdır. Bu lifler aracılığıyla cerebellum medulla spinalisten, ponstan ve vestibuler sistemden bilgi alır.

 

   Purkinje  Tabakası:  Orta tabakadır. Purkinje hücresini içerir. Negatif çıktıların oluştuğu tabakadır. Purkinje hücresi nörotransmitter olarak GABA’yı kullanır. Purkinje  hücreleri temel olarak vestibuler çekirdeklere ve cerebellar nükleuslara inhibitör uyarı götürürler. Cerebellar nükleuslara giden inhibitör uyarılar buradan talamusa projekte olur.

 

     Moleküler tabaka: En yüzeydeki tabakadır. Yıldız hücresi, sepet hücresi ve purkinje hücrelerinin dentritlerini içerirler. Ayrıca granüler hücrelerinin aksonlarıda bu tabakada bulunur. Bu tabakada granüler hücre aksonları paralel lifleri oluşturur. Serebelluma eksite edici uyarılar yosunsu lifler ve tırmanıcı liflerle gelir.