Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

VENTRICULUS DEXTER

Ventriküler kitlenin ön yüzünün büyük kısmını yapar.

Sol ve arka duvarını septum interventriculare yapar. Septumun büyük kısmı muskülerdir. Yaklaşık 1 cm lik üst parçası membranözdür ve septum interatriale’nin alt kısmı ile komşudur. Membranöz parça triküspid kapağın tutunması ile atrioventriküler ve interventriküler olarak iki parçaya ayrılır. Sağ atrium ile sol ventrikül arasında kalanı atrioventriküler parça olarak bilinir.

Ventrikülün ostium trunci pulmonalis’in altında kalan kısmı düzdür ve buraya conus arteriosus (infundibulum) denir. Conus arteriosus, pulmoner kapağın küspislerini destekler.

İç yüzündeki kas kabarıntılarına trabeculae carnaeae denir.Pektinat kasların daha kalınlaşmış olanlarıdır. İç yüzde görülen crista supraventricularis, triküspid kapak ile pulmoner kapağı ayırır.

Septum interventriculare ile m. papillaris anterior arasında uzanan kabarıntıya trabecula septomarginalis (moderatör band) adı verilir. Ventrikülün septal yüzünü ve m. papillaris anterior’u destekler. İçinde kalbin ileti sistemi ile ilgili lifler seyreder.

Sağ ventrikül’de m. papillaris anterior, m. papillaris posterior ve m. papillaris septalis (medialis) denilen üç papiller kas bulunur. Papiller kaslar, trabeculae carneae kalınlaşmalarıdır. M. papillaris anterior, en büyük olanıdır.

Ostium trunci pulmonalis

Diastolde bu deliği valva trunci pulmonalis kapatır. Pulmoner kapağın valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris sinistra ve valvula semilunaris anterior denilen üç tane yarım ay şeklinde küspisi vardır. Küspisler ile damar duvarı arasında sinus’lar (boşluklar) oluşur.

ATRIUM SINISTRUM

Kalbin en arkada bulunan kısmıdır. Basis cordis’in büyük kısmını yapar. Septum interatriale ile sağ atrium’dan ayrılır. İç yüzünde mm. pectinati’ler bulunur.

Akciğerlerden gelen dört tane v. pulmonalis, sol atrium’un posterolateral yüzünden içine açılır. Bu venlerin kapakları yoktur.

Sol atrium’un ön tarafında ostium atrioventriculare sinistrum denilen bir açıklık bulunur.

Ostium atrioventriculare sinistrum

Ostium aortae’nın biraz solunda ve arka – alt tarafındadır. Anulus fibrosus sinister denilen fibröz bir halka ile kuşatılır.

Sistol sırasında valva atrioventricularis sinistra (valva mitralis = bicuspidalis) denilen bir kapak ile kapatılır.Bu kapağın cuspis anterior ve cuspis posterior denilen iki küspisi vardır. Triküspid kapak ile tamamen benzer yapıda olup, aynı özelliklere sahiptir.

VENTRICULUS SINISTER

Sağ ventrikül’ün duvarından üç kat (8 – 12 mm) daha kalındır. Tabanı, sulcus coronarius aracılığı ile sol atrium ve sol aurikula’dan ayrılır. İç yüzü sağ vertrikül’ün iç yüzüyle benzer özelliklere sahiptir. Sol ventrikül’de m. papillaris anterior ve posterior olarak iki tane papiller kas vardır.

Ostium aortae

Ostium atrioventriculare sinistrum’un ön – sağ tarafında bulunan yuvarlak bir deliktir ve valva aortae denilen bir kapak ile kapatılmıştır. Pulmoner kapakla benzer özelliklere sahip bu kapağında valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris sinistra ve valvula semilunaris posterior denilen üç tane yarımay şeklinde valvulası (küspis) vardır. Küspisler, kısmen ventrikülün duvarına, kısmen de aort duvarına tutunur. Böylece aort sinüsleri oluşur. Bu sinüsler, pulmoner sinüslerden daha belirgindir ve koroner arterlerin ağızları üst parçasına yakın açılır. A. coronaria dextra’nın ostiumu valvula semilunaris dextra’nın, a. coronaria sinistra’nın ostium’u da valvula semilunaris sinistra’nın karşısında yer aldığından, bu küspislere valvula coronaria dextra ve valvula coronaria sinistra adı da verilir. Valvula semilunaris posterior, valvula non coronaria olarak bilinir.

KALBİN İSKELETİ

            Kalbin iskeletini kapak ostiumlarını kuşatan fibröz yapılar oluşturur. Fibröz iskeletin birinci fonksiyonu, ileti sistemi ile ilgili yapılar hariç atriumlar ile ventriküler miyokardiyum’u ayırmak ve kas lifleri için origo ve insersiyo yeri olarak hizmet etmektir. İkinci fonksiyonu da atrioventriküler kapaklar için tutunma yeri oluşturmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir