Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

Her iki tarafta radix pulmonislerin önünden n. phrenicus ve a.v. pericardiacophrenica, arkasından da n. vagus geçer.

 RADIX PULMONIS’TEKİ YAPILARIN SIRASI

Önden – arkaya; her iki akciğerde de aynıdır.

V. pulmonalis superior – A. pulmonalis – Bronchus principalis – A.V. bronchialis

Yukarıdan – aşağıya; iki tarafta farklıdır.

Sağ akciğer’de; Bronchus lobaris superior – A. pulmonalis – Bronchus principalis – V. pulmonalis inferior

Sol akciğer’de; A. pulmonalis – Bronchus principalis – V. pulmonalis inferior

Solunum sırasında akciğerlerin bütün bölgeleri eşit derecede hareket etmez. Yüzeyel parçaları fazla genişlerken, mediastinal yüzü, arka kenarı ve apeksi az hareket eder. İstirahat solunumunda en az hareket eden bölümü hilum’a yakın olan parçasıdır. Diafragmatik ve kostomediastinal bölgeleri en fazla genişleme gösteren parçalarıdır.

 

İstİrahat solunumu

 

AKCİĞERLER’İN

ALT KENARI

 

PLEURA PARIETALIS’İN

ALT KENARI

LINEA MIDCLAVICULARIS 6. kaburga 8. kaburga
LINEA MIDAXILLARIS 8. kaburga 10. kaburga
LINEA SCAPULARIS 10. kaburga 12. kaburga

 

Akciğer’lerin damar ve sinirleri

Akciğerler’in birisi fonksiyonel (a. pulmonalis ve vv. pulmonales), diğeri besleyici olan (aa. bronchioles ve vv. bronchioles) iki grup damarı vardır.

Her akciğer için 1 tane a. pulmonalis, 2 tane v. pulmonalisvardır.

Sağ akciğer’i besleyen bronşiyal arter, genellikle sağ a. intercostalis posterior III’ün dalıdır. Bazen aorta thoracica’dan gelir. Sol akciğeri besleyen bronşiyal arter ise aorta thoracica’nın dalıdır.

Sağ akciğer’i besleyen 1 tane a. bronchiolis vardır.Sol akciğer ise 2 tane a. bronchiolistarafından beslenir.

Genellikle her akciğerin 2 tane v. bronchiolis’i vardır.

Bronşiyal venler, derin ve yüzeyel bronşiyal venler olarak iki gruptur.

Derin bronşiyal venler, birleşerek v. pulmonalis’lere yada sol atrium’a açılan tek bir damar oluşturur.

Sağ akciğer’in yüzeyel bronşiyal venleri v. azygos’a, sol akciğerin bronşiyal venleri de v. intercostalis superior sinistra’ya yada v. hemiazygos accessoria’ya açılır.

Akciğer’lerin lenf damarları, ilk olarak nodi pulmonales’lere gelir. Bu lenf düğümlerinin efferentleri nodi bronchopulmonales’lere, bunların efferentleri de nodi tracheobronchioles’lere açılır.

            Plexus pulmonalis’i T1 – T4 segmentlerinden gelen simpatik sinirler ile n. vagus’un dalları oluşturur. Simpatikler, bronkodilatasyon ve vazokonstriksiyon’a, parasimpatikler ise bronkokonstriksiyon, vazodilatasyon ve glandular sekresyonda artışa neden olur.

PLEURA

Pleura visceralis, sadece radix pulmonis’lerin akciğerlere girdiği yerde yoktur.

Pleura parietalis, bulunduğu bölgenin ismini alır. Toraks duvarının iç yüzünü örten parçasına pleura costalis, servikal bölgede akciğerlerin apekslerini örten parçasına pleura cervicalis, diafragmanın üst yüzünü örten parçasına pleura diaphragmatica ve akciğerler arasındaki yapılarla ilgili olanına da pleura mediastinalis adı verilir.

Sternum’un ve kıkırdak kaburgaların arkasında pleura costalis ile pleura mediastinalis arasında kalan çıkmaza recessus costomediastinalis adı verilir.

Pleura costalis’in pleura diaphragmatica olduğu yerde oluşan çıkmaza recessus costodiaphragmaticus adı verilir.

 

RECESSUS COSTODIAPHRAGMATICUS

 

DERİNLİK

 

KESTİĞİ KABURGALAR

 

LINEA MIDCLAVICULARIS 2.5 – 4 cm 8. kaburga
LINEA MIDAXILLARIS 8 – 9 cm 10. kaburga
LINEA SCAPULARIS 5 cm 12. kaburga

Pleura cervicalis, bir fasiya uzantısı ile desteklenir. Membrana suprapleuralis (Sibson fasiyası) denilen bu yapıyı, fascia endothoracica oluşturur. Bu membranın içeriğindeki kas lifleri m. scalenus minimus adı ile bilinir.

Pleura mediastinalis, mediastinum’un her iki yan sınırını yapar. Akciğerlerin mediastinal yüzü ile komşuluk yapan önemli organları ve nörovasküler yapıları örter.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir