Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

Dokuların çoğundan gelen lenf, berrak ve renksizdir. Ancak ince bağırsaklardan gelen lenf, lipid globüllerinin (şilomikron) varlığı nedeniyle süt rengindedir ve kıvamı daha yoğundur. Bu nedenle chylus adı ile bilinir. İnce bağırsak mukozasındaki terminal lenf damarlarına da lacteal adı verilir.

Lenfin hareketi; lenfin dokulardan lenf düğümüne hareketini sağlayan bir kaç faktör vardır.

1.   Kan kapillerlerinden basınç altında sıvının filtrasyonu ile oluşturulan doku boşluklarındaki filtrasyon basıncı,

2.   Lenf damarlarını komprese eden komşu kasların kontraksiyonu,

3.   Komşu arterlerin pulsasyonu,

4.   Solunum hareketleri ve v. brachiocephalica’lardaki negatif kan basıncı,

5.   Büyük lenf damarlarının duvarlarındaki düz kasın simpatik uyarı ile kontraksiyonu.

LENF KAPİLLERLERİ

Lenf kapillerleri bir çok dokuda vardır. Ancak avasküler dokular (epidermis, kıl, tırnak, kıkırdaklar, cornea), kemik iliği, santral sinir sistemi, bulbus oculi, pankreas adacıkları ve iç kulakta bulunmaz.

LENF DAMARLARI

Lenf kapillerlerinin birleşmesinden meydana gelir. Limfatik adı ile de bilinen lenf damarları, yapısal olarak küçük çaplı venlere benzer.

Lenf damarları seyirleri sırasında bir yada daha fazla lenf düğümünden geçer. Lenf düğümüne lenfi getiren damara afferent lenf damarı (vasa afferens), lenf düğümünden lenfi götürene de efferent lenf damarı (vasa efferens) denir. Bir lenf düğümünün efferent lenf damarı, sonraki lenf düğümünün afferent lenf damarıdır.

Lenf damarlarının büyük olanlarına lenf trunkus’u adı verilir. Cisterna chylii’ye açılan üç tane lenf trunkusu vardır. Boyun bölgesinde ise, sağ tarafta üç,sol tarafta da dört tane lenf trunkusu vardır.

Bu trunkus’lar, v. jugularis interna ile v. subclavia’nın birleşme yerine (angulus venosus) yada birleşme yerine yakın bu venlerden birisine açılarak venöz sisteme birleşir.

Sağ taraftaki lenf trunkusları

  • truncus jugularis dexter; bu trunkus, derin servikal lenf düğümlerinin efferentleri tarafından oluşturulur. Baş ve boynun sağ yarımının tüm lenfini getirir.
  • truncus subclavius dexter; aksiller lenf düğümlerinin apikal grubunun efferentleri yapar. Sağ üst ekstremite ve önde umbilicus’a arkada crista iliaca’ya kadar torakoabdominal duvarın sağ tarafının yüzeyel yapılarının lenfini getirir.
  • truncus bronchomediastinalis dexter; bu trunkus’u trakeobronşiyal, parasternal ve brakiyosefalik lenf düğümlerinin efferentleri oluşturur. Sağ toraks duvarı, diyafragma’nın sağ kubbesi ve komşu karaciğer bölümü, sağ akciğer, bronkuslar ve trakea ile sağ kalbin büyük bölümünün lenfini getirir.

Bu üç trunkus, genellikle bağımsız olarak angulus venosus’a yada venlerden birisine açılır. Bazen, üç trunkus birleşerek ductus lymphaticus dexter denilen yaklaşık 1 cm uzunluğunda bir lenf kanalı oluşturduktan sonra açılır.

Sol taraftaki lenf trunkusları

  • truncus jugularis sinister; sağ tarafınki ile aynıdır.
  • truncus subclavius sinister; sağ tarafınki ile aynıdır.
  • truncus bronchomediastinalis sinister; sağ tarafınki ile benzerdir. Ancak kalbin daha büyük bölümü ile özefagus’un büyük bölümünün lenfini drene eder.
  • ductus thoracicus; sağ ve sol üç trunkus’un drene ettiği bölgelerin dışında kalan tüm vücut bölümünün lenfini drene eder. Sol tarafın trunkusları ductus thoracicus’a açılabilir.

DUCTUS THORACICUS

Lenf trunkuslarının bir genişlemesi olan cisterna chylii, 5 – 7 cm uzunluğunda olup, T12 gövdesinin alt kenarı (yada torakolumbar disk) ile L2 gövdesi arasında oturur. Ductus thoracicus, cisterna chylii’nin üst ucundan başlar.

Yetişkinlerdeki uzunluğu cisterna chylii dahil 38 – 45 cm. dir. Hiatus aorticus’tan geçerek arka mediastinum’a gelir. T5 seviyesinde kademeli olarak sola tarafa yaklaşır ve üst mediastinum’a girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir