Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

A. TIBIALIS POSTERIOR

Yüzeyel ve derin fleksor kas tabakası arasında komitant venler ve n. tibialis ile birlikte aşağı doğru seyreder. Malleolus medialis ile calcaneus arası orta noktada, m. abductor hallucis’in altında a. plantaris lateralis ve a. plantaris medialis denilen uç dallarına ayrılır. N. tibialis’te aynı yerde aynı isimli uç dallarına ayrılır.

Arterin pulsasyonu, malleolus medialis’in arkasında ve aşağısında, m. flexor hallucis longus ile m. flexor digitorum longus’un tendonları arasında alınır.

Önemli dalları

  • a. fibularis (peronealis); fibula’yı besleyen bir dal verir.
  • a. nutricia tibiae; en büyük nutrisiyen arterdir. Tibia’yı besler.
  • a. plantaris medialis; a. tibialis posterior’un daha küçük olan uç dalıdır.
  • a. plantaris lateralis; birinci ve ikinci metatarsal kemiğin bazisleri arasında a. dorsalis pedis ile birleşerek arcus plantaris’i oluşturur.

Arcus plantaris; m. adductor hallucis’in oblik başı ile plantar interosseus kaslar arasındadır.

VENLER

ÖNEMLİ KRANİYAL VE İNTRAKRANİYAL VENLER

VV. DIPLOICAE

Yassı kafa kemiklerindeki diploe’de bulunan diploik kanallar içindeki kapaksız venlerdir. Yeni doğanda yoktur, ikinci yılda görülmeye başlar.

VV. EMISSERIAE

Ekstrakraniyal venler ile dural sinüsleri bağlarlar. Bu bağlantıların enfeksiyonların yayılmasında önemi vardır.

BEYİN VENLERİ

Beyin venleri kapak içermezler. Duvarlarında kas dokusu yoktur. Arachnoidea mater ve dura mater’in iç tabakasını delip, dural sinüslere açılırlar.

VV. SUPERFICIALES CEREBRI

                        Bu venlerin açılmaları subdural hematomlara neden olur.

Beynin yüzeyel venleri üç grup oluşturur.

I – VV. SUPERIORES CEREBRI: Hemisferlerin iç ve üst – dış yüzlerini drene eder. Sinus sagittalis superior’a açılırlar.

II – V. MEDIA SUPERFICIALIS CEREBRI: Sinus cavernosus’a açılır. Bu ven, bir dalı (v. anastomotica inferior, LABBE VENİ) aracılığı ile sinus transversus’a bağlanır.

III – VV. INFERIORES CEREBRI: Sinus cavernosus’a açılır.

VV. PROFUNDAE CEREBRI

            I – V. BASALIS (ROSENTHAL VENİ): V. cerebri magna’ya açılır.

II – VV. INTERNA CEREBRI: İki tarafın veni birleşerek v. cerebri magna’yı oluşturur.

III – V. CEREBRI MAGNA (GALEN VENİ): İki taraf v. interna cerebri’nin birleşmesinden meydana gelir. V. basalis’leri aldıktan sonra sinus rectus’a açılır.

ORBİTA VENLERİ

            Kapakları yoktur. V. facialis ile kafa içi venleri bağlarlar.

V. OPHTALMICA SUPERIOR: Fissura orbitalis superior’dan geçip, sinus cavernosus’a açılır.

V. OPHTALMICA INFERIOR: Fissura orbitalis superior’dan geçerek sinus cavernosus’a açılır.

V. CENTRALIS RETINAE: Retina’dan başlar, sinus cavernosus’a açılır.

COLUMNA VERTEBRALIS VENLERİ

Columna vertebralis venleri, columna vertebralis’in tüm uzunluğunca içinde ve dışında plexus venosus vertebralis internus ve plexus venosus vertebralis externus denilen pleksuslar oluşturur. Her iki pleksus da kapaksız olup, birbirleriyle ve intervertebral venlerle bağlantılıdır.

Pelvis tümörlerinde pelvis venleri ile plexus venosus vertebralis internus arasındaki bağlantılar karın içi basıncının arttığı durumlarda kanın tersine akışı sonucu malign hücrelerin özellikle vertebralara metastaz yapmasının nedenidir.

VV. PULMONALES

Sol atrium’a posterosuperior kısmından açılan dört tane vendir. Kapakları yoktur. Alveol duvarlarındaki kapiller ağdan başlar.

V. pulmonalis inferior, hilum pulmonis’te yer alan yapıların en altta olanıdır.

V. FACIALIS

Alın bölgesindeki venöz ağdan başlayan v. supratrochlearis ile v. supraorbitalis gözün iç köşesinde birleşerek v. angularis’i oluşturur. V. angularis, v. labialis superior ile birleşince v. facialis adını alır. V. facialis, angulus mandibula’nın altında v. retromandibularis’in ön dalı ile birleşip, v. jugularis interna’ya açılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir