Skip to main content

Solunum ve Kalp Dolasım

TORAKS BOŞLUĞU (CAVITAS THORACIS)

Apertura thoracis superior denilen üst açıklığının sınırını; önde manubrium sterni’nin üst kenarı, yanlarda 1. kaburgalar ve arkada 1. torakal vertebra yapar.

MANUBRIUM STERNI’NİN ARKASINDA (T3 – T4 KARŞISI) YER ALAN DAMARLAR

Arcus aorta, truncus brachiocephalicus ile a. carotis communis sinistra’nın başlangıçları, v. cava superior, v. brachiocephalica dextra ile sinistra’nın terminal kısımları.

Apertura thoracis inferior’un sınırlarını ise; önde processus xiphoideus, ön – yanlarda arcus costalis, arka – yanlarda 11. ve 12. kaburgalar ve arkada da 12. torakal vertebra yapar.

Toraks boşluğunu içten örten fasiyaya fascia endothoracica adı verilir. Bu fasiya karın ön duvarını içten örten fascia transversalis’in karşılığıdır.

Toraks boşluğunu kuşatan kaburgalar arasında 11 çift interkostal aralık vardır.

BİR İNTERKOSTAL BOŞLUKTA BULUNAN YAPILAR

– A. intercostalis posterior (1 tane) ve v. intercostalis posterior (1 tane)

– A. intercostalis anterior (2 tane) ve v. intercostalis anterior (2 tane)

– N. intercostalis (1 tane) bulunur.

İnterkostal sinir ve damarlar, kaburgaların alt kenarlarında bulunan sulcus costae isimli olukta yukarıdan aşağı doğru v.a.n. intercostalis şeklinde dizilim gösterir. 12. kaburganın altında bu yapılar v.a.n. subcostalis adı ile bilinir.

Torasentez (yada parasentez) amacıyla interkostal boşluğa girilirken, intercostal sinir ve damarları korumak amacıyla iğne kaburgaların üst kenarından sokulur.

A. intercostalis posterior; 11 çifttir. İlk iki çifti, a. subclavia’dan ayrılan truncus costocervicalis’in dalı olan a. intercostalis suprema’dan gelir. Sonraki dokuz çift, aorta thoracica’nın dallarıdır.

A. intercostalis anterior; 9 çifttir. İlk altı çifti a. thoracica interna’dan gelir. 7, 8 ve 9. a. thoracica interna’nın iki uç dalından birisi olan a. musculophrenica’nın dallarıdır.

V. intercostalis posterior; 11 çifttir. Her iki tarafta birinci v. intercostalis posterior, kendi tarafındaki v. brachiocephalica’ya yada v. vertebralis’e açılır.

Sağ tarafta 2. ve 3. (sık olarak 4.) v. intercostalis posterior birleşerek v. intercostalis superior dextra’yı oluşturur ve v. azygos’a açılır. Diğerleri direk olarak v. azygos’a açılır.

Sol tarafta ise, 2. ve 3. (bazen 4.) v. intercostalis posterior birleşip, v. intercostalis superior sinistra olarak v. brachiocephalica sinistra’ya açılır. 5,6,7,8 (bazen 4) v. intercostalis posterior’lar v. hemiazygos accessoria’ya, 9,10,11. ise v. hemiazygos’a  açılır.

V. intercostalis anterior; 9 çifttir. İlk altı çifti v. thoracica interna’ya, son üç çifti v. musculophrenica’ya açılır.

Nn. intercostales; ilk onbir torakal spinal sinirin ventral dallarıdır. 12. torakal spinal sinirin ventral dalı, n. subcostalis adı ile bilinir.

1. interkostal sinir, büyük bir dalla plexus brachialis’e katılır. 2. interkostal sinir, n. intercostobrachialis isimli dalı aracılığı ile n. cutaneus brachii medialis’le anastomoz yapar (MI’da ağrının kola vurmasının nedeni). 7 – 11. interkostal sinirler, parietal peritoneum’dan duyu alır. 10. interkostal sinir, umbilicus ve çevresinin duyusunu alır.

BURUN (NASUS)

Burnun dış yüzünün damar ve sinirleri

Burnun dış yüzünü;  a. facialis (a. carotis externa’nın dalı), a. ophtalmica (a. carotis interna’nın dalı) ve a. infraorbitalis (a. maxillaris’in dalı)’in dalları besler. Venleri, v. facialis ve v. ophtalmica’ya gider. Lenfi, direk olarak nodi submandibulares’e gider. Duyusunu n. ophtalmicus ve n. maxillaris’in dalları taşır.

Choanae; burun boşluklarının arkadaki açıklıklarıdır. Vomer’in arka kenarı ile birbirinden ayrılan bu iki açıklık, aşağıdan palatin kemiğin lamina horizontalis’i, yukarıdan sfenoid kemiğin gövdesi ve dıştan processus pterygoideus’un lamina medialis’i ile sınırlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir