Skip to main content

SOLUNUM SİSTEMİ

Genç kadın, amfizem, tekrarlayan pnomotoraks, şiloz plevral efuzyon varlığında akla gelmelidir.

Yanlışlıkla astım veya KOAH tanısı konabilir.

Etiyoloji          

Akciğerde interstisyel düz kas hücrelerinde kistik şekilli proliferasyon ile karakterizedir.

Klinik

Hastalık gebelik ve ooferektomi ile agreve olmaktadır.

Nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ile prezente olur.

Hastaların % 50 sinde spontan pnomotoraks görülür.

Menenjiom, böbrekta anjiomiyolipom hastalığa eşlik edebilir.

Tanı

HRCT de akciğerde ince duvarlı kistler

Obstriktif paternde solunum fonksiyon testleri

pulmoner

Tedavi

Progesteron

Akciğer nakli

PULMONER LANGERHAN HÜCRELİ HİSTİOSİYOZİS(PLCH)
(AKCİĞERLERİN EOZİNOFİLİK GRANÜLOMASI)

Dokuların nonmalign histiosit hücrelerin fokal infiltrasyonları ile birlikte çeşitli derecelerdeki fibrozisle karakterizedir.

Akciğer veya kemiğin eozinofilik granuloması lokalizedir.

Erkeklerde daha sıktır.

Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sıktır.

Prolifere olan histiositlerde sitoplazmik inklüzyonlar(x cisimcikleri)

Önce üst loblarda bilateral, retikülonodüler infiltrasyonlar

Kistik yapılar, fibrozis,bal peteği akciğer

 

Klinik:

Öksürük, göğüs ağrısı, dispne, ateş, spontan tekrarlayıcı, pnömotoraks (vakaların %25)

Akciğer radyogramlarında bal peteği manzarası

Solunum fonksiyon testleri

Solunum fonksiyon testleri

Restriksiyon ve gaz alışverişi bozulması

 

Kesin tanı:

Biopsi

Bronkoalveolar lavajda x cisimcikleri

Tedavi:

Steroid

 

 

İNORGANİK TOZLARA KARŞI PULMONER CEVAPLAR

 

Occupational Exposures Nature of Respiratory Responses Comment
Inorganic Dusts
Asbestos: mining, processing, construction, ship repair Fibrosis (asbestosis), pleural disease, cancer, mesothelioma Virtually all new mining and construction with asbestos done in developing countries
Silica: mining, stone cutting, sandblasting, quarrying Fibrosis (silicosis), PMF, cancer, silicotuberculosis, COPD Improved protection in United States, persistent risk in developing countries
Coal dust: mining Fibrosis (coal workers’ pneumoconiosis), PMF, COPD Risk dropping in United States, increasing where new mines open
Beryllium: processing alloys for high-tech industries Acute pneumonitis, chronic granulomatous disease, lung cancer (highly suspect) Risk in high-tech industries persists
Other metals: aluminum, chromium, cobalt, nickel, titanium, tungsten carbide, or “hard metal” (contains cobalt) Wide variety of conditions from acute pneumonitis to lung cancer and asthma New diseases appear with new process development
Organic Dusts
Cotton dust: milling, processing Byssinosis (an asthma-like syndrome), chronic bronchitis, COPD Increasing risk in developing countries with drop in United States as jobs shift overseas
Grain dust: elevator agents, dock workers, milling, bakers Asthma, chronic bronchitis, COPD Risk shifting more to migrant labor pool
Other agricultural dusts: fungal spores, vegetable products, insect fragments, animal dander, bird and rodent feces, endotoxins, microorganisms, pollens Hypersensitivity pneumonitis (farmers’ lung), asthma, chronic bronchitis Important in migrant labor pool but also resulting from in-home exposures
Toxic chemicals: wide variety of industries, Chronic bronchitis, COPD, hypersensitivity pneumonitis, pneumoconiosis, and cancer Reduced risk with recognized hazards; increasing risk for developing countries where controlled labor practices are less stringent
Other respiratory environmental agents (proven or highly suspect): uranium and radon daughters, environmental tobacco smoke, polycyclic hydrocarbons, biomass fuels, diesel exhaust, welding fumes, woods or wood finishing products Estimates vary from ~3 to 10% of all lung cancers; in addition chronic bronchitis, COPD, and fibrosis In-home exposures important, in developing countries disease rates as high or higher in females compared to males

 

PNÖMOKONYOZ

İnhale edilen inorganik mineral tozlarının neden olduğu non-neo plastik, inflamasyon ve fibrozis ile giden bir akciğer hastalığıdır. Uzun süreli tedavisiz olgularda restriktif akciğer hastalığı gelişimi izlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir