Skip to main content

SOLUNUM SİSTEMİ

Soluk alındığında en çok diafragmaya yakın kısımlar havalanır. Ventilasyon perfüzyon dengesi nedeniyle en çok havalanan yer alt kısımlar olduğu için, en çok kanlanan yer de yine bazal kısımlardır.

 

 

Akciğerde V/Q normal değeri 0,8’dir. V/Q oranı akciğerin üst, orta ve alt sonlarında ventilasyon/perfüzyon (V/Q) farklıdır. Üst zonlarda perfüzyon az iken, alt zonlarda yer çekimi etkisiyle fazladır.

Ventilasyon ise alt zonlarda fazla üst zonlarda azdır. V/Q üst zonlarda yüksek iken (3.0), alt zonlarda V/Q düşüktür (0.6). Bu nedenle üst zonlarda kanda çözünmüş oksijen yüksek iken (130 mmHg), alt zonlarda düşüktür (89 mmHg)

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

AMFİZEM

Sentr – Asiner Amfizem:

En sık amfizem tipidir.

Kronik bronşitle birliktelik sıktır.

Respiratuar bronşiolleri tutar.

En sık üst loblardadır.

Sigara ile ilişkili amfizem tipidir.

Panasiner amfizem

a1-AT eksikliği ile beraberdir. Yenidoğan döneminde kolestatik sarılık oluşturabilir. Amfizem bulguları adolesan çağda ortaya çıkar.

alfa1- AT alveoler duvar bağ dokusunu yıkan nötrofil elastazı inhibe eder.

alfa1- AT inhibitörünü kodlayan genlerden 3 ana fenotip ortaya çıkar:

1. MM (normal)

2. MZ (heterozigot)

3. ZZ (homozigot eksiklik)

 En sık homozigot (ZZ) forumunda panasiner amfizem gelişir  Sigara ile inaktive olan major serum antiproteaz alfa1- Antitripsindir.

Sigara aynı zamanda elastaz kaynağı olan nötrofil ve makrofajları davet eder.

 

Distal asiner amfizem: Paraseptam amfizem

Genç, sarışın, erkeklerde akciğerlerin apex kısımlarında olur.

Spontan pnomothraxtan sorumludur.

 

Amfizemde radyoloji bulguları:

 Havalanma artışı

 Kot aralıklarının genişlemesi

Diafragma düzleşmesi

Damla kalp görüntüsü

Kronik bronşitte bronş duvarlarında kalınlaşma ve “kirli akciğer” görüntüsü vardır.

Distal asiner amfizem

 

Distal asiner amfizem 1

KOAH’da EKG bulguları:

Cor pulmonaleye ait yüksek P dalgası  (P pulmonale)

Sağ dal bloğu

Sağ ventrikül hipertrofisi

 

 KOAH’lı hastalarda en sık pnömoni etkeni:

H.influenza

Pnömokok(%80)

Moraksella katarralis

Tanı:
Solunum fonksiyon testleri

 Ekspiratuar hava akımı kısıtlanması (FEV1 değerinin düşmesi)

Hiperinflasyon, diafragma hareketlerinin azalması, yardımcı solunum kaslarının solunuma katılması, solunum seslerinin azalması ve ronküsler

 

Tedavi:

Oksijen KOAH’ta sağ kalım oranını artıran tek tedavi yöntemidir(PaO2 < 55 mm Hg or SaO2 < 88%)

Bronkodilatasyon

Ksantinler (teofilin) : Diafragma kontraktil gücünü arttırırlar.

Beta adrenerjik agonistler ve antikolinerjikler

Kortikosteroid tedavi

Mukolitikler (N-asetil sistein)

Enfeksiyonların tedavisi:

Ekzaserbasyonlarında ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyotikler (Makrolid)

Her yıl grip aşısı, pnömokok aşısı

Pulmoner rehabilitasyon

ASTIM

Tanım

Astım kronik inflamatuar bir hastalıktır. Ataklar tarzında bronkospazm ile karakterizedir. Wheezing, nefes darlığı, öksürük ile klinik verir. Ataklar gece veya sabah erken saatlerde daha belirgindir.

Hastaların % 70 inde extrensik (atopik) Th2 yanıtına bağlı iken, % 30 ise intrensek(non-atopik) formdadır. Viral enfeksiyonlar, soğuk, egzersiz, sigara dumanı atakları tetikler.

 

Patogenez:

Atopik astımda hastalarda ailesel alerjik bir bünye söz konusudur. Ev tozundaki akar olan  Dermatophagoides pteronyssinus a karşı allerjik duyarlanma sözkonusudur.  Bu hastalarda Th2 hücreleri baskın fonksiyon gösterirler.Th 2 hücrelerinden yapılan sitokinler olan  IL-4, IgE sentezini arttırır.IL-5 eozinofil aktivasyonu, IL-13 ise mukus hipersekresyonu oluşturmaktadır.

Bu değişiklikler sonucunda solunum yollarında remodelling oluşmaktadır. Bu değişiklikler hava yollarındaki düz kas hipertrofisi ve subepitelyal kollagen depozisyonudur.

Atopik bünyeli kişilerde alınan antijenlere karşı IgE yanıtı oluşmaktadır. IgE antikorları mast hücreleri üzerindeki Fc reseptörlerine bağlanır. Antijenler (polen) tekrar IgE reseptörüne bağlandığında mast hücresi libere olur. Histamin, LKT (C-D-E), PGD salınır. Bu maddeler bronkospazm oluştururlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir