Skip to main content

SOLUNUM SİSTEMİ

Santral yerleşimlidir. Hızlı büyür.

En kötü prognozlu akciğer kanseridir.

          Noroendokrin hücrelerden (Kulchitsky hücreleri)  kaynaklanır. (Kromagranin, sinoptofizin ve Leu-7 %70 vakada EM’da hücre içinde görülür)

%50-80 P53 ve % 80-100 Rb mutasyonu bu­lunur.

Çok sık hormon salgılar. En sık paraneoplastik sendrom yapan akciğer tümörüdür

APUD (NET) sistem kaynaklı olduğundan polipeptid hormonlar salgılar:

Ektopik ACTH
Uygunsuz ADH sendromu
Hiperkalsemi

Hızlı gelişir, malignitesi yüksektir.

Sistemik hastalık olarak kabul edilir.

Kaviteleşme (-), hiler kitle, erken mediastinal tutulum

Kemoterapiye cevap veren tek bronşial karsinomdur.

Small Cell – Ca, uranyum madencilerinde en sık rastlanan pulmoner karsinom tipidir.

 

 

Akciğer Kanserlerinin Klinikopatolojik Özellikleri
Kanser Tipi Lokalizasyon /Morfoloji Diğer özellikler
Skuamoz hücreliKarsinom** Çoğu santraldedir, orta kısmında nekroza bağlı kavite olabilir. Hücreler arası desmozomal bağlantılar ve keratin incileri (glob korn) diagnostiktir. Sigara içen yaşlı kimselerde sıktır.Yavaş seyirlidir.Hiperkalsemiye neden olur.Skuamoz metaplazi ® Displazi® Insitu ca ® Invaziv ca sekansı vardır. P53 mutasyonu sıktır
Küçük hücreli kanser Santral yerleşimlidir.Lenfositlere benzeyen koyu çekirdekli, sık mitoz gösteren hücreler.Lenfomalara benzer mikroskopik görünüm vardır.Elektron mikroskobunda stoplazmadaDens kor granüller. Sigara ile en çok ilişkili kanserdir (%99 sigara içenlerde olur)Nöroendokrin bir kanserdir.ACTH salgılar Cushing sendromu yaparInoptur, sistemik yayılım yapar.Survisi en kısa olan AC kanseridirP53 ve RB gen mutasyonu sırasıyla (%50-80, %80-100) bulunur
Adenokanser Perifere plevraya yakın yerleşirler.Skar dokusu içerisinde bez yapıları yaparlar.Mezotelyoma ve metastatik adenokanserlere benzer mikroskopik görüntüleri vardır . Kadınlarda sıktırRekürren trombozis, DIC, hipertrofikosteoartropati, çomak parmak yaparlar.K-RAS mutasyonu sıktır
Bronkioalveolerkanser Periferik lokalizedirler.Bilateral ve multifokal olabilir.Alveol duvarında atipik yüksek kolumnar tip hücreler Radyografisi pnomoniye benzer.Prognozu iyidir, adenokansere dönüşür.Sigara ile en az ilişkili kanserdir(Lepidik patern) K-RAS mutasyonu sıktır
Büyük hücreli kanser Periferik yerleşimlidir.Büyük, pleomorfik Hücreler tabakalar oluştururlar. Nöroendokrin bir kanserdirKötü prognozludur.
Karsinoid Tümör Bronş lümenine doğru büyüyen plak yada nodüler kitle yapar.Uniform çekirdekli, nöroendokrin hücreli bir tümördür. Düşük grade malign tümördür.Akciğer tümör lerinin %1-5 kadarını yapar.40 yaşından küçüklerde daha sık olur.Tipik ve atipik karsinoid diye 2’ye ayrılır.Atipik olanda P53 mutasyonu ve BCL2/ BAX imbalansı vardır
** Skuamoz ca (yassı epitel hücreli ca -epidermoid ca)
 

 

KONJENİTAL AKCİĞER HASTALIKLARI

Kistik Adenomatoid Malformasyon (KAM):

Akciğerin en sık görülen konjenital malformasyonudur.

Akciğerde epitelyum, düz kas, elastik dokulardan oluşan kistik yapılar gözlenir.

Kistik Adenomatoid

Konjenital Lober Amfizem:

            Genellikle sol akciğer üst lobda bulunan hava kistidir.

Konjenital lober amfizemde en sık neden bronşial obstrüksiyondur. Bronş obstrüksiyonu sonucu akciğer lobuna giren havanın dışarı çıkamaması ile ilgili akciğer lobu şişer ve komşu akciğer loblarının gelişimi engellenir.

Amfizematöz lobun basısı ile aynı akciğerdeki diğer loblarda atelektaziye, diyafragma basısına, mediastinal kaymaya ve diğer akciğerde atelektaziye neden olur.

Doğumdan itibaren başlayan solunum sıkıntısına beslenme sırasında artan öksürük, vizing, takipne, taşikardi, stridor ve siyanoz ilave olur.

Tedavide hayatın erken dönemlerinde lobektomi gerekebilir

 Lober Amfizem

Bronkopulmoner sekestrasyon:

Akciğerin dışında izole olarak bulunan akciğer dokusudur.

Genellikle kistik ve bronşiektazik olarak bulunur.

Sistemik arteriel kanlanma gösterir. Sıklıkla sekestre akciğer dokusu tekrarlayan pnomoni ile semptom verir. Genellikle alt lob yerleşimi gösterir.

Bronkopulmoner

Bronkopulmoner 1

SOLUNUM SİSTEMİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR

ANTİTUSİFLER

 Opoid türü antitüsifler medulla oblangatadaki öksürük merkezini inhibe ederek etki gösterir.

Kodeinin antitüsif etkisi yanında analjezik ve konstipasyon etkiside vardır.

 Kodein öforizan etkisi nedeniyle hafif bir bağımlılık yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir