Skip to main content

SOLUNUM SİSTEMİ

Pulmoner hamartom

en sık benign tümördür.

Pulmoner hamartom akciğerin periferinde, düzgün kenarlı ve 1 -2 cm’lik yuvarlak lezyon olarak görülür.(Popcorn kalsifikasyon)

MALİGN TÜMÖRLER

Trakeal karsinom

Bronşial karsinom (nonsmall cell ve small cell Ca)

Etiyoloji:

Sigara en önemli risk faktörüdür (10 kat fazla). Sigara kullanan kadınlarda risk erkekler­den daha fazladır.

Sigara bırakıldıktan 10 yıl son­ra risk azalır fakat yine de sigara içmeyenlerden yüksektir.

Küçük hücreli akciğer kanserlilerin %99’u, skuamoz hücreli kanseri olanların %85’i ve adenokanseri olanların %75’i sigara kullanır.

Diğer Risk Faktörleri:

Radyasyon, arsenik, nikel ve asbest, hava kirliliği, radon gazlarıdır.

Klinik, Prognoz:

Akciğer kanserleri kötü prognozlu tümörlerdir. Vakaların çoğunda (%75) başlangıç semptomu öksürüktür. Ayrıca santral tümörlerde hemoptizi, stridor, nefes darlığı, postobstruktif pnomoni görülebilir.

Akci­ğer kanserleri lenfatik veya hematojen yayılabilir. Skuamöz kanser dışındakiler erken evrelerde toraks dışına uzak metastaz yapabilir. Vakaların %50’sinden fazlasında adrenal beze (en sık) metastaz vardır. Diğer sık metastaz yerleri %30-50 karaciğer, %20 beyin ve %20 kemiktir. Prognoz kötüdür. Erken teşhis mortalite oranını azaltır.

Risk Faktörleri:

Smoking (78% in men, 90% in women)

Asbestos exposure

Radon exposure

Halogen ether exposure

Chronic interstitial pneumonitis

Inorganic arsenic exposure

Radioisotope exposure, ionizing radiation

Atmospheric pollution

Chromium, nickel exposure

Vinyl chloride

Tanı:

Göğüs radyografisi, balgam sitolojisi, bronş yıkama ve fırçalama sıvı sitolojisi, transtorasik in­ce iğne aspirasyon biyopsisi, trans bronşiyal bi­yopsi teşhiste kullanılmaktadır.

Evreleme (TNM)

PET-CT : T ve M

Mediastinoscopy : N

Tedavi:

Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile 5 yıllık survi %15 ‘tir. Küçük hücreli kanserde cer­rahi yararsızdır. Bu tümör tedavi edilmezse survi-si 6-17 haftadır.

Moleküler genetik:

En sık inaktive olan süpresor genler P53, RB, P16’dır. P53 mutasyonu küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan kanserlerde oldukça sıktır.

Küçük hücreli kanserlerde c-MYC ve RB mutasyonu oldukça sık görülürken, küçük hücreli olmayan kanserlerde RAS ve P16 mutasyonu daha sıktır.

 

Akciğer Kanseri İçin Prekürsör Lezyonlar

1- Skuamöz displazi ve karsinoma insitü

2- Atipik adenomatöz hiperplazi

3- Diffuz idiyopatik pulmoner nöroendokrin hüc­re hiperplazisi

 prekürsör

Evreleme (TNM)

PET-CT: T ve M

Mediastinoscopy: N

Mediastinoscopy

 

 

tablo IX

 

 

tablo 2

 

 

 

 

 

 

tablo 3

AKCİĞER KANSERLERİNİN KOMPLİKASYONLARI

DİREKT YAYILIM

Pancoast tümörü: (en sık epidermoid karsinom neden olur.)

-Brachial plexus (C8, T1 ve T2) tutulumu

-Omuzda ve kolun iç kısmında ağrı

 Pancoast tümörü

 

Horner Sendromu:

Sempatik ganglion tutulumuna bağlı hastada göz kapağındaptozis, aynı taraf yüzde anhidroz, enoftalmi ve miyozis.

Horner Sendromu

Rekurren laringeal sinir tutulumu – unilateral vokal kord paralizisi

Spinal kord basısı

Rekurren laringeal sinir

Frenik sinir tutulumu (Diafragma paralizisi)

Özefagus tutulumu – progresif disfaji

Superior Vena Cava Obstrüksiyonu

            Superior vena kava sendromunun erişkinlerde en sık sebebi KHAK iken, çocuklarda en sık sebebi NHL dir. VCS sendromun onkolojik acildir.

-Sabahları başağrısı

-Fasiyal konjesyon

-Ödem (fasial ve üst kısım)

-Distandü Juguler ven

Tedavi

Kortizon, furosemid, radyoterapi, siklofosfamid kullanılır.

 

 

 

furosemid

 

 

furosemid 1

NONMETASTATİK EKSTRAPULMONER MANİFESTASYONLAR

Hipertrofik pulmoner osteoartropati

En sık squamoz tipte görülür

Eklem ağrıları, jinekomasti

X – ray’de karakteristik proliferatif periostit (soğan zarı görünümü)

 Uygunsuz ADH Sendromu (SIADH)

KHAK nin en sık neden olduğu paraneoplastik sendromdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir