Skip to main content

SOLUNUM SİSTEMİ

Böbrekler

Glomerulonefrit (RPGN)

Klinik:

hemoptizi,dispne

böbrek yetmezliği bulguları

Tanı

Karakteristik bulgular:

Akciğer radyogramında bilateral alveolar infiltrasyonlar,

-hipoksi ve solunum fonksiyon testlerindeki restriktif bulgular

Serumda, böbrek, akciğerlerden alınan biyopsi örneğinde anti-GBM antikorları gösterilebilir.

Ayırıcı tanı:

Wegener granülomatozisi

SLE

İdyopatik pulmoner hemosiderozisi

 

Tedavi:

Plazmaferez, kortikosteroidler

 Alkilleyici ajanlarla immünsupressif tedavi

Hemodializ

 

WEGENER GRANULOMATOZİSİ

Akciğerlerin diğer organların granulomatöz inflamasyonu ve nekrozu

Erkeklerde daha sıktır.

Öncelikle solunum yolları ve böbrekleri tutan sistemik bir vaskülittir.

 

Fizyopatoloji:

Küçük damar (kapiller) damarların vaskulitidir.

Klinik:

Akciğerler; parankim tahribatı, hemoptizi, solunum yetersizliği

-glomerulonefrit

Klasik klinik üst (ağız, nazofarinks) ve alt solunum yolları tutuluşu (Ortası nekrotik Akc. Nodulleri) ve glomerulonefrittir.

Tanı:

ANCA testi pozitifliği (C-ANCA)

Tedavi:

Sitotoksik tedavi: kortikosteroid ile birlikte veya tek başına siklofosfamid

 

WEGENER GRANULOMATOZİSİ

AKCİĞER ENFEKSİYONLARI

Community-Acquired Acute Pneumonia
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Staphylococcus aureus
Legionella pneumophila
Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) ve Pseudomonas spp.
Community-Acquired Atypical Pneumonia
Mikoplasma pnomoni
Chlamydia spp. (C. pneumoniae, C. psittaci, C. trachomatis)
Coxiella burnetti (Q fever)
Viruses: respiratory syncytial virus, parainfluenza virus (children); influenza A and B (adults); adenovirus (military recruits)
Nosocomial Pneumonia
Gram-negative rods belonging to Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Serratia marcescens, Escherichia coli) and Pseudomonas spp. S. aureus (usually methicillin-resistant)
Aspiration Pneumonia
Anaerobic oral flora (Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus), admixed with aerobic bacteria (S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, and Pseudomonas aeruginosa)
Chronic Pneumonia
Nocardia
Actinomyces
Granulomatous: Mycobacterium tuberculosis and atypical mycobacteria, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis
Necrotizing Pneumonia and Lung Abscess
Anaerobic bacteria (extremely common), with or without mixed aerobic infection S. aureus, K. pneumoniae, Streptococcus pyogenes, and type 3 pneumococcus (uncommon)
Pneumonia in the Immunocompromised Host
Cytomegalovirus
Pneumocystis jiroveci
Mycobacterium avium-intracellulare
Invasive aspergillosis
Invasive candidiasis

 

PNOMONİ

1-Lober Pnomoni

2-Bronkopnomoni

 PNOMONİ

 

LOBER PNOMONİ

Tek lobu tutan pnomonidir. Toplum kökenli pnomonilerin en sık nedeni streptokok pnomoni (pnomokok) lardır. Pnomoni etkeni öncelikle nozofarinkse kolonize olur. Buradan mikroaspirasyon ile alveole ulaşır. Ardından alveolleri biribirine bağlayan Kohn ve Lambert delikleri ile alveolden alveole yayılır. Alveol içindeki bakteriye karşı inflamasyon oluşur. İnflamasyon nedeni ile damar geçirgenliği artar. Eritrosit, lokosit, plazma alveol içine dolar. Buna kırmızı hepatizasyon denir.

Ardından eritrositler lizise bağlı azalır. Geriye lokosit ve fibrinden oluşan materyal kalır buna gri hepatizasyon adı verilir.

 

 

LOBER PNOMONİ

 

 LOBER PNOMONİ 1

 LOBER PNOMONİ 2

PNÖMONILER

Pnömoni akciger parankiminin inflamasyonudur. Akut bronsit ve kronik bronşitin akut alevlenmesi ile birlikte alt solunum yolu enfeksiyonlarini teskil ederler. Alt solunum yolu enfeksiyonlarinin çoğu kendi kendini sınırlayan viral hastalıklardır. Bunlarda mortalite çok düsüktür.

Pnömoniler tüm alt solunum yolu enfeksiyonlarinin %5 inden azını teşkil ederler. Pnömonide mortalite ayaktan tedavi edilenlerde %0.2-5, hastaneye yatanlarda %14, septik soklularda %50 den fazladir. Yıllık insidans %0.5-1.1 olup, yaşla artmaktadir.

Patogenez

En tipik seklini pnömokoksik pnömonide gördügümüz yangi gelisim basamaklari dört evrede

olmaktadir:

1) Konjesyon: ilk 12-24 saatte görülen vazodilatasyon ve ödeme baglidir.

2) Kırmızı hepatizasyon: akciger sertleşmiş olup karacigeri anımsatmaktadır.

3) Gri hepatizasyon: 3-4. günlerdeki fibrin ve artmis lökositlere bagli görünümdür.

4) Rezolüsyon: makrofajlarin ölü hücreler ve fibrini temizleme evresidir.

Klinik özellikler

Pnömoniler, başladığı ortama göre baslica iki gruba ayrilir: toplum kökenli (TKP) ve hastane kökenli pnömoniler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir