Skip to main content

Sinir Sistemi

Premotor alan, Broadmann’ın 6 numaralı alanıdır.

Frontal göz alanı, Broadmann’ın 8 numaralı alanıdır. Bu alanın uyarılması gözlerde karşı tarafa doğru konjuge bakışa neden olur. Vizual uyarılardan bağımsız olarak gözün istemli hareketlerini kontrol eder.

Motor konuşma alanı, Broadmann’ın 44 ve 45 numaralı alanlarıdır. Gyrus frontalis inferior’da lokalizedir. İnsanların çoğunda dominant hemisferdedir (sol tarafta). Bu alan, larynx, yumuşak damak, dil, ağız ve respiratuar kasların bulunduğu komşu primer motor alanlarla olan bağlantıları sayesinde kelimelerin şekillenmesini sağlar.   Bu alanın lezyonlarında kişide tam yada kısmi konuşma kaybı olur (motor afazi). Genellikle agrafi’de (yazamama) olaya iştirak eder.

PARİETAL LOBUN KORTİKAL ALANLARI

         Primer somatik duyu alanı; gyrus postcentralis’dedir. Broadmann’ın 3,1,2 numaralı alanlarıdır. Thalamus’un VPL ve VPM çekirdeklerinden çıkan 3. nöron uzantıları buraya gelir.

        Somestetik assosiasyon alanı; Broadmann’ın 5 ve 7. alanlarıdır. Aldığı çeşitli duyuları analiz ve entegre eder. Görme duyusu kullanılmadan elimizdeki bir objenin tanınmasını sağlar. Ayrıca geçmişte bu objeye ait duyu bilgilerini de muhafaza eder.

OKSİPİTAL LOBUN KORTİKAL ALANLARI

          Primer vizual alan; Broadmann’ın 17 numaralı alanıdır. Görme alanının sağ yarımı sol hemisferin vizual korteksinde, sol yarımıda sağ hemisferin vizual korteksinde temsil edilir. Işığı en fazla alan macula lutea, 17. alanın en arka kısmında, ışığı en az alan ora serrata’ya komşu retinanın periferal kısmı da en önde temsil edilir.

         Sekonder vizual alan; Broadmann’ın 18 ve 19. alanlarıdır. Primer vizual alanı çevreler. Bu alanın görevi, primer görme merkezinden aldığı uyarıları saklamak ve tekrar karşılaşıldığında tanınmasını sağlamaktır.

TEMPORAL LOBUN KORTİKAL ALANLARI

          Primer oditer alan; sulcus lateralis’in alt duvarında yer alan gyri temporales transversi (Heschl girusları)’lerdeki 41 ve 42. Broadmann alanlarıdır.

          İşitmenin assosiasyon alanı (Wernicke’in duysal konuşma alanı);gyrus temporalis superior’da lokalizedir. Broadmann’ın 22. alanıdır. Fasciculus arcuatus denilen bir bandıl ile Broca alanına irtibatlıdır.

Dominant hemisferde bu alanı tutan lezyonlarda işitme kaybı olmamasına rağmen kişiler işittiklerini anlayamaz, konuşurken kelimeleri yanlış sıralar ve gereksiz kelimeler kullanır (Wernicke afazisi = duyu tipi afazi). Fasciculus arcuatus’u tutan lezyonlarda da benzer belirtiler olur (ileti tipi afazi).

DİĞER KORTİKAL ALANLAR

        Tat alanı; parietal lobda gyrus postcentralis’in alt ucunda lokalizedir. 43 numaralı Broadmann alanıdır.

        Koku alanı;Broadmann tarafından numaralanmamıştır. Temporal lobun uncus denilen kısmında lokalizedir. 28 numaralı Broadmann alanı kokunun yardımcı merkezidir ve entorhinal korteks olarak bilinir.

        Yakın ve Uzak hafıza; temporal lob yakın, parietal lob uzak hafıza ile ilgilidir.

BEYAZ CEVHER (SUBSTANTIA ALBA)

Cortex cerebri’nin altında çeşitli yönlerde seyreden myelinli lifler tarafından oluşturulur. Corpus callosum’un hemen yukarısından geçen kesitlerde yarı oval şekilde görülür. Bu görünümüne centrum semiovale denir.

Beyaz cevheri oluşturan lifler, seyir yönlerine göre 3 grupta toplanır.

I- Fibrae associationis telencephali:Aynı hemisferdeki çeşitli kortikal alanları birbirine bağlayan sagittal seyirli liflerdir.İki komşu gyrus’u yada uzak gyrus’ları bağlarlar.En önemlileri;

Fasciculus longitudinalis superior: En uzun assosiasyon yoldur.

Cingulum:Gyrus cinguli içindedir.

Fasciculus arcuatus:Wernicke alanını Broca alanına bağlar.

II- Fibrae commissurae telencephali:İki hemisferin karşılıklı kortikal alanlarını bağlayan transvers seyirli liflerdir.

Fibrae corporis callosi:En büyük kommissural yoldur.

Commissura anterior: Koku yolarının çapraz yeridir.

Commissura posterior (comm. epithalamica):Işık refleksi ile ilgili çaprazlaşmış liflerce oluşturulur.

III- Tractus nervosi projektiones: Vertikal seyirli olan Afferent (kortikopetal) ve Efferent (kortikofugal) yollardır.Bu yolları oluşturan lifler, 0.5 cm. kalınlığında Capsula interna denilen kompakt bir fibröz bandıl oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir