Skip to main content

Sinir Sistemi

II – Subthalamus: Thalamus’un altında yer alır. Bikonveks şekilli bir çekirdeği vardır.  Nucleus subthalamicus (corpus Luysii, nucleus Luysii) denilen bu çekirdek, corpus striatum ile önemli bağlantılara sahiptir. Bu nedenle kas aktivitesinin kontrolünde rol oynar.

III – Epithalamus: Epifiz bezi (pineal bez) burada yer alır. Pineal bezde hiç sinir hücresi yoktur. Sadece pinealosit’ler ve glial hücreler vardır. Melatonin ve seratonin yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

IV – Hypothalamus: Chiasma opticum ile corpus mamillare arasında uzanan diensefalon kısmıdır. Otonom sistemin ve endokrin sistemin fonksiyonlarını kontrol ve entegre ederek, vücut hemostazının devamında (vücut ısısının ayarlanması, sıvı dengesi, yeme – içme dürtüsü, seksüel davranış ve emosyonel durum gibi) önemli rol oynar.

Hypothalamus’un ön kısmı parasimpatik, arka kısmı simpatik sistemin merkezidir.

Lateral bölgesi açlık merkezidir. Uyarılması durumunda yiyecek ve su alımı artar. Bu bölgenin bilateral lezyonlarında  yeme ve içme durur.

Ventromedial bölgesi ise tokluk merkezidir. Uyarılması durumunda yiyecek ve su alımı durur. Bu bölgenin bilateral lezyonlarında ise yiyecek ve içecek alımı aşırı artar.

            Hypothalamus’ta iki önemli çekirdek vardır.

Nuc. paraventricularis; bu çekirdekte oxitosin üretilir.             Nuc. supraopticus; bu çekirdekte vasopressin (ADH) üretilir.

Vasopressin, vazokonstruktör ve antidiüretiktir. Böbrek tubuluslarına etkir. Oxitosin ise, doğum sırasında uterusun düz kaslarında, emzirme döneminde de meme alveollerini saran myoepitelyal hücrelerde kontraksiyona neden olur.

_ Bu iki hormon; Tractus supraopticohypophysialis (tractus hypothalamo -hypophysialis)’i yapan aksonlar boyunca bulunan neurophysin isimli proteinlerle taşınarak, aksonların genişlemiş uçlarından hipofizin arka lobunda (nörohipifiz) serbest bırakılır. Burada kapillerler tarafından absorbe edilir.

_ Hypothalamus’dan adenohipofiz’e giden releasing hormonlar, Tractus tuberoinfundibularis ile taşınır.

Hypothalamus lezyonlarında; obesite – kaşeksi, seksüel bozukluklar, hipertermi – hipotermi, diabetes insipidus, uyku bozuklukları ve emosyonel bozukluklar ortaya çıkar.

TELENCEPHALON (CEREBRUM)

Beyin hemisferleri tarafından oluşturulur. İki hemisfer orta hatta corpus callosum ile bağlanır.

Her bir beyin hemisferi, frontal, parietal, temporal ve oksipital olarak 4 lob ihtiva eder. Bu loblara ilaveten derinde yerleşmiş bir lob (lobus insularis = insula) daha vardır.

Beynin üst yüzünde görülen sulcus centralis’in önünde frontal lobda bulunan gyrus precentralis, karşı vücut yarımı ile ilgili motor hücreleri içerir. Bu oluğun arkasında ve parietal lobda bulunan gyrus postcentralis ise, karşı vücut yarımı ile ilgili duyu hücrelerini bulunur.

Hem gyrus precentralis’de hem de gyrus postcentralis’de insan vücudu somatotopik bir organizasyon gösterir. Motor homunculus ve Duyu homunculus’u denilen bu organizasyonda vücut kısımları, gyrus’ların kaudalinden kranialine doğru; baş, üst ekstremite, gövde ve alt ekstremite şeklinde sıralanır. Alt ekstremitelerin motor ve duyu alanları hemisferlerin iç yüzündedir.

Sulcus lateralis denilen oluk, frontal ve parietal lobları temporal lobdan ayırır. Bu oluğun dudakları ayrılırsa derininde insula görülür. Bu lobun, visseral fonksiyonlarla ilgili olduğu sanılıyor.

Miksiyon ve defekasyon merkezlerini içeren lobulus paracentralis, hemisferin iç yüzünde frontal ve parietal lobların komşu bölümleri ile oluşturulur.

CORTEX CEREBRI: 6 tabakalı bir yapı gösterir. Dıştan – içe doğru:

1.  Lamina molecularis,

2.  Lamina granularis externa,

3.  Lamina pyramidalis externa,

4.  Lamina granularis interna,

5.  Lamina pyramidalis interna (ganglionik tabaka); bu tabakadaki piramidal hücreler büyük olduklarından Betz hücreleri adı ile bilinir. Primer motor korteks olarak bilinen Broadmann’ın 4 numaralı alanında lokalizedirler.

6.  Lamina multiformis.

 

ÖNEMLİ KORTİKAL ALANLAR

 

FRONTAL LOBUN KORTİKAL ALANLARI

Primer motor alan, Brodmann’ın 4 numaralı alanıdır. Gyrus precentralis’tedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir