Skip to main content

Sinir Sistemi

áNucleus pretectalis; colliculus superior’un rostralinde, area pretectalis’de bulunan

bu çekirdek, pupilla ışık refleksi ile ilgilidir. Bu çekirdekten çıkan lifler, E – W nukleusuna gider

áSubstantia nigra; büyük bir motor nukleusdur. Dopamin’in primer kaynağıdır. Kas      tonusu ile ilgilidir. Cortex cerebri, medulla spinalis, hypothalamus ve bazal çekirdek lerle bağlantılıdır.

Mezensefalon, substantia nigra ile iki kısma ayrılır.

1.Crus cerebri ve 2.Tegmentum.

Crus cerebri’nin orta 2/3’nü iki önemli efferent yol işgal eder. Tractus corticospinalis ve tractus corticonuclearis

Arterleri

            A. cerebri posterior, a. cerebelli superior ve a. basilaris’den beslenir.

 Weber Sendromu (superior alternan hemipleji)

            A. cerebri posterior’un mezesefalonu besleyen dalının tıkanması sonucu ortaya çıkar. Crus cerebri ve oculomotor siniri içeren dokuda nekroz gelişir. Buna bağlı olarak ipsilateral oftalmopleji ve kontralateral yüzün alt yarımı, dil, üst ve alt ekstremitede paralizi olur. Göz, laterale deviyedir. Ptozis, midriyazis ve ışık ile akomodasyon reflekslerinde kayıp vardır.

Benedikt Sendromu

            Öncekine benzer. Ancak nekroz, lemniscus medialis ve nucleus ruber’i de içerdiğinden kontralateral hemianestezi ve karşı taraf ekstremitelerde istem dışı hareketler görülür.

CEREBELLUM

İki hemisfer ve onları birleştiren vermis’ten oluşur.

Vermis şu kısımlara ayrılır. Lingula, lobulus centralis, culmen, declive, folium, tuber, pyramis,uvula ve nodulus

Her bir hemisferde vermis kısımlarının karşılıkları vardır.

J Vermis’in birtek lingula’sına karşılık gelen hemispherium cerebelli kısmı yoktur.

Cerebellum’la ilgili yarıkların en derini olan fissura prima, culmen ile declive arasındadır.

á Flocculonodular lob = Archiocerebellum (vestibulocerebellum); cerebellum’un filogenetik olarak en eski kısmıdır. Vermis kısmını; nodulus, hemisfer kısmını ise flocculus ve pedunculus flocculi yapar. Vestibuler sistemle ilgilidir.

            Nuclei cerebelli: Orta hattın her iki tarafında 4’er tane olarak bulunur. Dıştan – içe doğru; Nucleus dentatus – Nucleus emboliformis – Nucleus globossus – Nucleus fastigii. En büyükleri nuc. dentatus’dur. Nucleus fastigii, vestibuler çekirdeklerle bağlantılı olan serebellum çekirdeğidir.

Pedunculus cerebellaris superior: Cerebellum’u mezensefalon’a bağlar. Bu pedunkulus’dan geçen en önemli afferent yol, tractus spinocerebellaris anterior’dur.

Pedunculus cerebellaris medius: Cerebellum’u pons’a bağlar. En büyük olanıdır. Corticopontocerebellar lifler tarafından oluşturulur.

Pedunculus cerebellaris inferior: Cerebellum’u bulbus’a bağlar. En büyük kısmını tractus olivocerebellaris yapar. Tractus spinocerebellaris posterior, bu pedunkulusdan geçer.

 

PROSENCEPHALON

Diencephalon ve Telencephalon (cerebrum)’dan oluşur.

DIENCEPHALON

            Mesencephalon ile beyin hemisferleri arasında yer alır. 4 kısımda incelenir.

I – Thalamus: 3. ventrikülün her iki tarafında yer alan iki tane gri cevher kitlesidir. Koku duyusu hariç tüm duyuların direk olarak uğradığı primitif duyu merkezidir.

Eğer duyu korteksi harap olursa, kişi elindeki bir objenin varlığını hissedebilir, ancak bu objenin şeklini, ağırlığını yada ısısını tayin edemez.

İki taraf thalamus, adhesio interthalamica denilen bir oluşum ile birleşir.

Thalamus’un kaudalinde bulunan corpus geniculatum mediale (işitme yolları ile ilgili) ve corpus geniculatum laterale (görme yolları ile ilgili) birlikte Metathalamus adı ile bilinir.

Lateral parçasında iki önemli çekirdek bulunur. 1. ventral posteromedial çekirdek; baş – yüzden gelen tüm duyular ile tat duyusunun 3. nöronları bu çekirdektedir. 2. ventral posterolateral çekirdek; gövdeden gelen tüm duyuların 3. nöronları bu çekirdektedir. Bu çekirdeklerden çıkan 3. nöron uzantıları Radiationes centrales (superiores) thalami adı ile gyrus postcentralis’deki 3,1,2 nolu alana gider.

Thalamus, a. communicans posterior, a. basilaris ve a. cerebri posterior’dan gelen dallar tarafından beslenir. Thalamus lezyonları, genellikle vaskülerdir. Özellikle VPL ve VPM’nin hasarına bağlı olarak, karşı vücut yarımında bütün duyular kaybolur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir