Skip to main content

Sinir Sistemi

Kıl kökü pleksusları

Kıl follikülleri çevresinde bulunan serbest sinir sonlanmalarıdır. Derideki kılların hareketine duyarlıdırlar.

FORMATIO RETICULARIS

Beyin sapının her bölümünde görülebilen çekirdek topluluklarıdır.

Formatio reticularis’in fonksiyonu

â Kortikal uyanıklık ve bilincin düzenlenmesi (RAS = Reticular Activating System),

â Medulla spinalis’in motor bölgelerine ve kranial sinir çekirdeklerine giden efferentleri ile somatik motor aktivitenin kontrolü,

âVisseral motor (yada otonomik) fonksiyonların (solunum – dolaşım) regulasyonu.

âEndokrin sistemin kontrolü


SİNİR LİFLERİNİN ÇAPLARI VE İLETİ HIZLARI

Grup                  Çap (mm)   İleti hızı (m/sn)                    Fonksiyon                              

Aa (IA)                12 – 20                       70 –  120            a – motor nöronlar ve kas

iğciğinden proprioseptif

duyuyu taşıyan afferent

lifler

—————————————————————————————————————

Ab (IB ve II)

IB                  10 – 15                          60 – 80               Golgi tendon organından

proprioseptif duyuyu

taşıyan afferent lifler

 

II                     5 – 15                           30 – 80                Diskriminatif (ayırıcı)

dokunma duyusu ve kas

iğciklerinden tonik

proprioseptif duyuyu

taşıyan afferent lifler

—————————————————————————————————————

Ag                        3  – 8                         15 – 40                Kas iğciklerinin

intrafüzal iflerine giden

motor lifler

 

Ad (III)                 3 – 8                            10 – 30                Hafif diskriminatif

duyuları taşıyan afferent

lifler

—————————————————————————————————————

B                         1 – 3                        5 – 15                Presinaptik otonom lifler

(ramus communicans

albus’taki ve III,VII,IX,X

kranial sinirler içindeki

lifler)

—————————————————————————————————————

C (IV)                   0.2 – 1.5                          0.5 – 2.5            Ağrı, ısı, koku ve

postsinaptik otonom

lifler

Bir aksonun çapı büyük ve myelin kılıfı varsa, ileti hızı da süratlidir.

A grubu liflerin çapı büyüktür ve aynı zamanda miyelin kılıfları vardır. Medulla spinalis’in cornu anterius’unda lokalize a – motor nöronlar (alt motor nöron, Aa lifler) en hızlı efferent’lerdir. Kas iğciğinden proprioseptif duyuyu  taşıyan lifler (Aa lifler) ise en hızlı afferent’lerdir.

              C grubu lifler; en küçük çaplı ve miyelinsiz liflerdir. En yavaş ileti hızına sahip aksonlardır. Organlardan ağrı uyarılarını ve deriden bir miktar ısı, ağrı, dokunma ve basınç uyarılarını iletir. En ince ve miyelinsiz lifler, olfaktor sinirlerin aksonlarıdır.

MEDULLA SPINALIS

Üst sınırı; foramen magnum (1. servikal spinal sinirin çıkış seviyesi, yada decussatio pyramidum) yapar. Alt sınırı;1.ve2. lumbal vertebra arasındaki discus intervertebralis’tir.

             Intumescentia cervicalis, medulla spinalis’in C3 – T2 vertebralar arası seviyede gösterdiği genişlemedir. Intumescentia lumbosacralis;T9 – T12 vertebralar arası seviyede(L1 – S3 segmentlere uyar) genişlemesidir. Bu genişlemeler, plexus brachialis ve plexus lumbosacralis’in olduğu yerlere uyar.

Medulla spinalis’in alt ucundan filum terminale adı verilen bir uzantı başlar. Yaklaşık 20 cm. uzunluğunda olan bu yapının ilk 15 cm. lik kısmı, filum terminale internum olarak bilinir ve pia mater’in yoğunlaşması ile oluşur. S2 seviyesine kadar uzanır. Filum terminale’nin son 5 cm. lik kısmı filum terminale externum adı ile bilinir ve subaraknoid aralığın dışındadır. Pia mater ile dura mater tarafından oluşturulur ve Cx1 seviyesinde biter.

Medulla spinalis’in gri cevheri Rexed isimli bir araştırmacı tarafından 10 laminaya ayrılmıştır. Bu laminalarda inen ve çıkan yollar sonlanır. Canalis centralis’in çevresi 10 numaralı laminadır. Lamina IX’da a ve g (gama) motor nöronlar bulunur.

 

Medulla spinalis’in gri cevherinde çeşitli seviyelerde hücre sütunları bulunur.

*C8 (T1) – L2 (3,4) arası segmentlerde görülen Clarke çekirdeklerinde (nucleus dorsalis, nucleus thoracicus posterior) tractus spinoserebellaris posterior’un 2. nöronları bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir