Skip to main content

Sinir Sistemi

N. ulnaris en sık, medial epikondil kırıklarında yaralanır. Yaralanma sonucu; elin küçük kaslarının paralizisi nedeniyle, parmaklar abduksiyon ve adduksiyon yapamaz. Bu yüzden parmaklar arasında bir cisim tutulamaz. Hypothenar eminens düzleşir. Elde pençe şeklinde (claw hand) bir görünüm olur. Ek olarak el ve parmakların ilgili alanlarında duyu kaybı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir