Skip to main content

Sinir Sistemi

Truncus inferior lezyonları (Klumpke felci)

Kolun aşırı abduksiyonu (doğumda olduğu gibi) sonucu olur. 8. servikal ve 1. torakal spinal sinir yırtılır. Bu segmentlerden çıkan lifler, başlıca n. ulnaris’e katıldığından bu sinirle ilgili belirtiler açığa çıkar. Bu durumda elin 4. ve 5. parmaklarının proksimal falanksları ekstensiyonda, diğer falanksları hafif derecede fleksiyondadır. El, pençe şeklinde (clawhand) bir görünüm alır. Buna ek olarak, kolun ve önkolun iç yüzünde de duyu kaybı olur.

                 N. thoracicus longus; genellikle axilla’daki cerrahi girişimlerde (mastektomi gibi) yada bölgenin travmalarında yaralanır. M. serratus anterior paralizisi nedeniyle kolun 900 den sonraki abduksiyonu zorlaşır. Kişinin elleri ile bir duvarı itmesi istendiğinde; scapulanın medial kenarı ve alt ucu göğüs duvarından ayrılır ve kanat şeklinde bir görünüm alır (Winged scapula).

               N. axillaris; en sık humerus boynu kırıklarında yada hatalı koltuk değneği kullanımı sonucu yaralanır. M. deltoideus ve m. teres minor’da paralizi olur. Omuz kabarıntısı m. deltoideus’un atrofisi nedeniyle kaybolur. Kol belli bir dereceden sonra abduksiyon yapamaz. Ek olarak kolun üst – dış bölümünde duyu kaybı vardır.

                N. radialis; axilla’da yada kolda yaralanması halinde, önkol ve elin ekstensiyonu yapılamaz, parmakların ise zayıflar (parmakların ekstensiyon hareketi lumbirikal kaslar ile yapılabilir). Balayında (honeymoon palsy) yada bankda sızan bir sarhoşda (saturday night palsy) n. radialis sıkışarak bu duruma yol açabilir.

Koltuk değneğinin yanlış kullanımı sonucu da görülebilir. Önkol ve el ekstensiyon yapamaz, bu nedenle fleksiyon pozisyonundadır. Düşük el (wrist drop) görülür. Bu pozisyondaki el, bir objenin yakalanması için parmaklara gerekli fleksiyonun yapılmasını önler. M. supinator ve m. brachioradialis de paraliziktir. Ancak, önkolda supinasyon kaybolmaz, azalır. Bu hareket m. biceps brachii ile yapılabilir. İlgili alanlarda duyu kaybı olur.

N. radialis’in, önkolun ekstensor kompartmandaki kasları uyaran derin dalının (ramus profundus = n. interosseus posterior) yaralanması halinde, düşük el ve duyu kaybı görünmez. Bu kompartmanda yer alan m. extensor carpi radialis longus, n. radialis’den derin dalını vermeden önce inerve olduğundan sağlamdır ve elbileğine ekstensiyon yaptırılır.

             N. musculocutaneus; nadiren yaralanır. Önkolun fleksiyonu ve supinasyonu zayıflar. N. radialis tarafından uyarılan m. brachioradialis (önkola fleksiyon yaptırır) ve m. supinator (önkola / ele supinasyon yaptırır) hareketleri kompanse eder.

              N. medianus; tenar bölgedeki kasların, ilk iki lumbrikal kasın ve başlıca n. interosseus anterior dalı aracılığı ile önkolun fleksor yüzündeki kasların – m. flexor carpi ulnaris ve m. flexor digitorum profundus’un medial (ulnar) yarımı hariç –  motor siniridir.

Yaralanmalarında başparmak opozisyon hareketi yapamaz. Kişi başparmağı ile işaret parmağı arasında bir cismi tutmakta zorlanır. Tenar eminens kasları paraliziktir ve eminens düzleşmiştir. Başparmak laterale rotasyon yapmış durumda ve adduksiyondadır. Maymun eli benzeri (apelike hand) görünüm vardır. İlaveten, taşıdığı alanlarda duyu kaybı vardır

Karpal tunel sendromunda ayırıcı tanı, palmar yüzün lateral bölümünde duyu kaybının olmamasıdır. Çünkü bu alanın duyusunu taşıyan palmar kutan dal, median sinirden yukarıda ayrılır ve tünelden geçmez. Parmaklarla ilgili alanlarda ise duyu kaybı vardır.

                     N. ulnaris; m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum profundus’un ulnar yarımı, ve n. medianus tarafından uyarılan tenar kaslar ile, ilk iki lumbrikal kas hariç, elin tüm küçük kaslarını uyarır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir