Skip to main content

Sinir Sistemi

                  N. tibialis; derin seyrinden dolayı yaralanması nadirdir. Yaralanması halinde, bacak arkası kaslarda paralizi olur ve buna bağlı olarak ekstensor ve evertör kas hakimiyeti sonucu ayak dorsifleksiyonda ve eversiyonda kalır. Bu karakteristik görünüme calcaneovalgus denilir. İlaveten ayak tabanında duyu kaybı olur.

Bu sinirin malleolus medialis ile retinaculum flexorum arasında sıkışması sonucu görülen ağrılı durum Tarsal tünel sendromu adı ile bilinir.

PLEXUS COCCYGEUS

4. ve 5. sakral spinal sinirlerin ön dallarının N. coccygeus ile birleşmesi sonucu meydana gelir. Koksiks’i örten deride dağılır.

PLEXUS BRACHIALIS

Son 4 servikal spinal sinir ile 1. torakal spinal sinirin ön dallarının birleşmesi ile oluşur. Boyun arka üçgenindedir. Spinal sinirlerin kökleri birleşerek truncus’ları, trunkus’ların da dalları birleşerek fasciculus’ları yapar.

C5 ve C6 nın kökleri trunkus superior’u,

C7  nin kökü trunkus medius’u,

C8 ve T1 in kökleri de trunkus inferioru oluşturur.

 

Daha sonra her bir trunkus ön ve arka olarak iki dala ayrılır.

Trunkus superior ile trunkus medius’un ön dalları birleşerek Fasciculus lateralis’i,

Trunkus inferior’un ön dalı Fasciculus medialis’i,

3 trunkus’un arka dalları birleşerek Fasciculus posterior’u meydana getirir.

PLEXUS BRACHIALIS’İN DALLARI

I – Köklerden çıkan dallar

 • N. dorsalis scapulae; C5 kökünden çıkar. M. levator scapulae ile M. rhomboideus major ve minor’u uyarır.
 • N. thoracicus longus; C57 nin köklerinden çıkar. M. serratus anterior’u uyarır.

II – Trunkuslardan çıkan dallar

 • N. suprascapularis; üst trunkusdan çıkar. M. supraspinatus ve M. infraspinatus’a gider. Scapula’daki incisura scapularis’ten geçen sinirdir.
 • N. subclavius; m. subclavius’u uyarır. Üst trunkusdan çıkar.

III – Fasciculus’lardan çıkan dallar

I – Fasciculus lateralis’ten çıkanlar; (C57)

 • N. pectoralis lateralis; m. pectoralis major’u uyarır.
 • N. musculocutaneus; kolun ön bölgesindeki kasları uyarır. Seyri sırasında m. coracobrachialis’i deler.
 • N. medianus’un lateral kökü; lateral fasikulusun devamıdır. Fasciculus medialis’den gelen medial kökle birleşerek n. medianus’u yapar.

II – Fasciculus medialis’ten çıkanlar; (C8 – T1)

 • N. pectoralis medialis; m. pectoralis minor ve major’u uyarır.
 • N. cutaneus brachii medialis; kolun iç yüzünün deri duyusunu taşır.
 • N. cutaneus antebrachii medialis; önkolun iç yüzünün deri duyusunu taşır.
 • N. ulnaris
 • N. medianus’un medial kökü; lateral kökle birleşerek n. medianus’u oluşturur.

III – Fasciculus posterior’dan çıkanlar; (C5 – T1)

 • N. subscapularis superior ve inferior; m. subscapularis’e ve m. teres major’a gider.
 • N. thoracodorsalis; m. latissimus dorsi’ye gider.
 • N. axillaris; posterior fasikulusun terminal dallarından birisidir. A.v. circumflexa humeri posterior ile birlikte humerotricipital (quadrangular) aralıktan geçer. M. deltoideus ve m. teres minor’a gider.
 • N. radialis; posterior fasikulusun direk devamıdır. Plexus brachialis’in en büyük dalıdır. A. axillaris’in arkasındadır. Önkolun ve elin ekstensor kaslarını uyarır. N. medianus’la birlikte tüm segmentlerden gelen lifleri içeren ikinci sinirdir.

PLEXUS BRACHIALIS LEZYONLARI

Truncus superior lezyonu (Erb – Duchenne felci)

Başın karşı tarafa aşırı dönmesi yada omuzun şiddetli olarak bastırılması sonucu oluşan bu durum sık olarak zor doğumlarda ve motorsiklet kazalarında görülür. C5 ve C6 köklerinde meydana gelen yırtılmalar nedeniyle bu segmentlerden kaynaklanan sinirlerde fonksiyon kaybı olur. Sonuçta; ekstremite sarkık, kol adduksiyonda ve iç rotasyonda, önkol pronasyonda ve el bileği bir miktar fleksiyondadır.      Ekstremitenin bu pozisyonu bahşiş isteyen garson (waiter’s tip) yada yük taşıyan hamal ekstremitesine benzer. İlaveten omuz, kol ve önkolun lateral ve arka kısımları ile elin dorsal yüzünün lateralinde duyu kaybı da olur. Sadece C5 kökünün yırtılmasında duyu kaybı olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir