Skip to main content

Sinir Sistemi

               N. obturatorius; yaralanması çok nadirdir. Yaralanması durumunda uyluk adduksiyonu ve dış rotasyonu zayıflar. Uyluğun iç yüzünde yumurta şeklinde küçük bir alanda duyu kaybı da olur.

PLEXUS SACRALIS

Pelvis arka duvarında m. piriformisin önünde bulunur. İlk 4 sacral spinal sinirin ön dalları ile truncus lumbosacralis’in birleşmesinden meydana gelir.  Truncus lumbosacralis; 5. lumbar spinal sinirin ön dalı ile 4. lumbar spinal sinirin ön dalından gelen bir dalın birleşmesi ile oluşur.

Pleksus’dan çıkan dallar

  • N. gluteus superior (L4,5 -S1): Aynı isimli damarlarla foramen suprapiriforme’den geçer.
  • N. gluteus inferior (L5-S1,2): Aynı isimli damarlarla beraber foramen infrapiriforme’den geçer.
  • N. cutaneus femoris posterior (S1,2,3): Foramen infrapiriforme’den geçer. Fossa poplitea’ya kadar uyluğun arka yüz derisinde dağılır.
  • N. ischiadicus (L4,5 – S1,2,3): Vücudun en kalın siniridir. Foramen infrapiriformeden geçerek uyluk arkasında orta hatta aşağıya iner. Genellikle uyluğun alt 1/3  kısmında uç dalları olan n. tibialis ve n. fibularis (peroneus) communis’e ayrılır.

N. tibialis (L4,5 – S1,2,3 ): Daha kalın olanıdır. Fossa poplitea’da popliteal damarların yüzeyelindedir. Uyluk arkası ve bacak arkası kasların siniridir. Fleksor retinakulum’un altında uç dallarına ayrılır. N. plantaris medialis ve lateralis. Bu dallar aynı isimli damarlarla ayak tabanındaki  kaslarda ve deride dağılır.

N. fibularis (peroneus) communis (L4,5 – S1,2): Collum fibula’nın dış tarafından dolanıp m. fibularis (peroneus) longus altına sokulur ve uç dallarına ayrılır.

N. fibularis (peroneus) superficialis; ayağa eversiyon yaptıran peroneal kasların siniridir. Bacağın alt 1/3 ‘ünün ve ayak sırtının duyusunu da taşır.

N. fibularis (peroneus) profundus; bacaktaki ekstensor kasları ve m. fibularis (peroneus) tertius’a dallar verdikten sonra başparmak ile ikinci parmak arası deride dağılır.

            N. suralis: n. tibialis’den ayrılan bir dal ile n. fibularis (peroneus) communis’den gelen bir dalın birleşmesi ile oluşur. V. saphena parva, ile birlikte, malleolus lateralisin arkasından  geçip ayağın dış kenar derisinden duyu taşır.

  • N. pudendus (S2,3,4 ): Perine bölgesinin temel siniridir. Seyri sırasında hem foramen ischiadicum majus’tan hem de foramen isciadicum  minus’dan geçerek a.v. pudenda interna ile birlikte fossa ischiorectalis’in dış duvarında bulunan canalis pudendalis’e girer. Kanalda dallarını verir. Bu dallar rektum, perine bölgesi kasları, penis (clitoridis), scrotum (labium majus) ve perine bölgesi derisinde dağılır.

 

Bu pleksusa ait önemli sinirlerin lezyonları

                      N. ischiadicus; en sık kötü yapılan i.m. enjeksiyonlar sonucu yaralanır. Yaralanmaların %90’nında daha yüzeyelde seyrettiği için n. fibularis (peroneus) communis’e ait lifler etkilenir. Uyluk arkası kaslardaki paralizi nedeniyle bacak fleksiyonu zayıflar. (m. sartorius ve m. gracilis ile de bacak fleksiyonu yapıldığından tamamen ortadan kalkmaz).

Diz ekleminin altında kalan tüm kaslarda paralizi vardır ve bu nedenle düşük ayak (footdrop) görülür. Ancak bu sinir lezyonundaki footdrop, ayağın ağırlığı (yerçekimi) nedeniyledir. İlaveten n. femoralis ile alınan bölgeler hariç, bacak ve ayakta duyu kaybı da olur.

                   N. fibularis (peroneus) communis; alt ekstremitenin en sık yaralanan siniridir. Collum fibula kırıklarında sık olarak yaralanır.         Bacağın ön ve lateral kompartman kaslarının paralizisi sonucu, fleksor kaslar hakimiyet kazanır ve ayak plantar fleksiyonda (foot drop) ve inversiyon yapmış pozisyonda kalır. Bu karakteristik görünüm equinovarus adı ile ifade edilir. İlaveten bacağın ön ve lateral bölgeleri ile ayağın ve parmakların dorsal kısmında duyu kaybı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir