Skip to main content

Sinir Sistemi

Ramus auricularis = Arnold siniri; n. vagus’un meatus acusticus externus ve aurikula’dan duyu taşıyan dalıdır.

N. ACCESSORIUS

Motor sinirdir. Kranial ve spinal olarak iki kökü vardır.

Kranial kökünü, nucleus ambiquus’un alt parçasındaki nöronların aksonları yapar. Spinal kökü oluşturan lifler, medulla spinalis’in ilk 5 segmentinde cornu anterius’da lokalize hücrelerin uzantıları ile oluşturulur.

Spinal kökün lifleri yukarı doğru yükselerek, foramen magnumdan geçip, kranial kökün lifleri ile birleşir.

Foramen jugulare’den geçince, kranial kökü oluşturan lifler, ayrılır ve n. vagus içine katılır. N. vagus’un faringeal ve rekurren laryngeal dalları içinde, yumuşak damak, larynx ve pharynx kaslarına gider.

Spinal kökü oluşturan lifler ise, m. sternocleidomastoideus ve m. trapezius’u uyarır. Spinal kökün lezyonunda, başın karşı tarafa çevrilmesi zayıflar. M. trapezius felci nedeniyle o tarafta omuz düşüklüğü olur. Kolun horizontalden yukarıya kaldırılması güçleşir.

N. HYPOGLOSSUS

Motor sinirdir. Dilin tüm intrinsik ve ekstrinsik kaslarını (m. palatoglossus hariç) uyarır. M. genioglossus’u uyaran nöronlar, sadece karşı taraf korteksden corticonuklear lif alırken, geri kalanlar her iki hemisferden alır.

Bu sinirin periferik (nuklear ve infranuklear) = (alt motor lezyonu) lezyonlarında, dil dışarı çıkarıldığında sağlam tarafın m. genioglossus’u tarafından itildiği için, lezyon tarafına deviye olur. İlaveten dil kaslarında atrofi vardır.

Santral lezyonlarında (corticonuclear tractus tutulması = üst motor lezyon) ise, dil dışarı çıkarıldığında lezyonun karşı tarafına deviye olur. Atrofi yoktur.

 KULAK

MEATUS ACUSTICUS EXTERNUS

Yaklaşık 2.5 cm uzunluğunda, “S” harfi şeklinde bir kanaldır.  Duyusunu n. auriculotemporalis ve n. vagus’un auricular dalı taşır.

AURIS MEDIA (ORTA KULAK, CAVITAS TYMPANI)

Boşluk içinde 3 kemikçik, 2 kas, bir tane sinir pleksusu (plexus tympanicus) ve hava bulunur. Boşluğun 6 duvarı vardır.

  • Paries tegmentalis (üst duvar); tegmen tympani yapar. Cavitas tympani’yi kafa boşluğundan ayırır.
  • Paries jugularis (alt duvar); bulbus superior vena jugularis interna ile cavitas tympanica’yı ayırır.
  • Paries labyrinthicus (iç duvar); cavitas tympanica’yı iç kulaktan ayırır. Fenestra vestibuli, fenestra cochleae, promontorium ve prominentia canalis facialis isimli oluşumlar bu duvar üzerindedir. Promontorium, cochlea’nın bazal kıvrımının cavitas tympani içine yapmış olduğu çıkıntıdır. Üzerinde pleksus tympanicus yer alır. Fenestra vestibuli, cavitas tympani’yi vestibulum’a irtibatlar. Stapes’in tabanı ile kapatılmıştır. Fenestra cochlea, cavitas tympani’yi cochlea’nın scala tympanisine irtibatlar. Membrana tympanica secundaria ile kapatılmıştır.
  • Paries mastoideus (arka duvar); üst kısmında bulunan büyük ve düzensiz bir delik (aditus ad antrum) ile recessus epitympanicus’u antrum mastoideum ve cellulae mastoideae’ya irtibatlar. Duvarın alt kısmında vücudun en küçük çizgili kası olan m. stapedius’u içeren eminentia pyramidalis isimli bir kabarıntı vardır. Kasın kirişi kabarıntının tepesindeki delikten geçerek stapes’e yapışır.
  • Paries caroticus (ön duvar); üst kısmında görülen iki açıklıktan üstte olanı m. tensor tympaniyi içeren semicanalis musculi tensoris tympani’ye, alttaki de östaki borusunun kemik kısmının oluşturduğu semicanalis tuba auditivae’ya aittir. İki kanal, canalis musculotubarius ortak adı ile bilinir. A. carotis interna bu duvar ile komşudur.

TUBA AUDITIVA (AUDITORIA, EUSTACHIAN TÜPÜ)

Cavitas tympani ile nasopharynx’i irtibatlayan 36 mm uzunlukta bir borudur. Kemik kısmı 12 mm, kıkırdak kısmı 24 mm uzunluktadır. Tuba auditiva’nın kıkırdak ağzının (ostium pharyngeum tuba auditivae) nazofarinks’in her iki yan duvarında oluşturduğu kabarıntıya torus tubarius denir. Bu kabarıntının hemen arkasında mukoza altında tonsilla tubaria (Gerlach bademciği) bulunur.

? Basınç farklılıklarında tuba’nın açılmasını  m. salpingopharyngeus sağlar.

 

  • Paries membranaceus (dış duvar); membrana tympanica yapar. Fissura petrotympanica bu duvar üzerindedir.

MEMBRANA TYMPANICA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir