Skip to main content

Sinir Sistemi

_ Ganglion oticum:Yıldız şeklinde, kırmızı – gri renkli periferik bir parasimpatik gangliondur. Foramen ovale’nin hemen altında fossa infratemporalis’de lokalizedir. Topoğrafik olarak n. mandibularis, fonksiyonel olarak da n. glossopharyngeus ile ilgilidir. Gangliondan çıkan postsinaptik parasimpatik lifler, n. auriculotemporalis’e geçer ve bu sinirle glandula parotidea’ya ulaşır.

á Nucleus dorsalis nervi vagi:Bulbus’da lokalize’dir. Presinaptik lifler, n. vagus ve dalları içinde seyrederek toraks organları ile özofagus, mide, ince bağırsaklar ve flexura coli sinistra’ya kadar (bazı kaynaklarda colon transversum’un sağ 2/3’ne kadar) olan kalın bağırsak bölümünün etrafındaki pleksus’lar içindeki yada organların duvarlarındaki küçük ganglionlara (terminal ganglionlar) gelerek sinaps yapar. Sinapsdan sonraki postsinaptik parasimpatik lifler, organların düz kasları ve bezlerine gider.

Pars pelvica systema parasympathici (sakral = pelvik bölüm)

Bu bölümün merkezi, medulla spinalis’in sakral 2, 3 ve 4. segmentlerindedir. Nn. splanchnici pelvici (nn. errigentes) adı altında çıkan lifler, n. vagus’un inervasyon alanı dışında kalan organların (pelvik ve cinsiyet organları ile flexura coli sinistra’dan – bazı kaynaklarda colon transversum’un sağ 2/3’ne kadar – anus’e kadarki kalın bağırsak kısmı) etrafındaki pleksus’lar içinde yada organların duvarlarındaki küçük ganglionlara (terminal ganglionlar) gelerek sinaps yapar.

 

GLANDULA LACRIMALIS’İN PARASİMPATİK UYARISI

Nucleus salivatorius superior (presinaptik parasimpatik nöronlar

bu çekirdektedir)

 

y   N. intermedius (n.facialis’in duyu kökü)

Ganglion geniculi

y

N. petrosus major (n.petrosus profundus ile birleşerek Vidian

sinirini oluşturur)

y

N. canalis pterygoidei (Vidian siniri; hem simpatik hem

parasimpatik lifler içerir)

y

Ganglion pterygopalatinum (presinaptik lifler buradaki

postsinaptik nöronlarla sinaps yapar)

y  ramus communicans aracılığı ile

N. maxillaris

y

N. zygomaticus (n. maxillaris’in dalıdır)

y

N. zygomaticotemporalis

y  ramus communicans aracılığı ile

N. lacrimalis

y

Glandula lacrimalis

_ Gl. lacrimalis’in postsinaptik simpatik lifleri, a. lacrimalis çevresindeki simpatik ağdan gelir.

 

GLANDULA PAROTIDEA’NIN PARASİMPATİK UYARISI

Nucleus salivatorius inferior

y  (presinaptik parasimpatik nöronlar bu çekirdektedir)

N. glossopharyngeus

y

Ganglion inferior

y

N. tympanicus (Jacobson siniri) (parasimpatik) + N. caroticotympanicus                        superior ve inferior (simpatik)

y

Plexus tympanicus (yukarıdaki sinirler tarafından oluşturulur)

y

N. petrosus minor (foramen ovaleden yada canalis

innominatus’dan geçer)

y

 

Ganglion oticum (presinaptik lifler buradaki postsinaptik

nöronlarla sinaps yapar)

 

y  ramus communicans aracılığı ile

 

N. auriculotemporalis (n. mandibularis’in dalıdır)

y

Glandula parotidea

 

_ Gl. parotidea’nın postsinaptik simpatik lifleri, a. carotis externa’dan a. meningea media’ya geçen simpatik ağdan gelir.

 

GLANDULA SUBMANDIBULARIS VE SUBLINGUALIS’İN

PARASİMPATİK UYARISI

 

Nuc. salivatorius superior (presinaptik parasimpatik nöronlar bu

çekirdektedir)

y

N. intermedius (n. facialis’in duyu kökü)

y

Ganglion geniculi

y

Chorda tympani

y

N. lingualis

 

y  ramus communicans’lar aracılığı ile

Ganglion submandibulare  (presinaptik lifler buradaki

postsinaptik nöronlarla sinaps yapar)

y  ramus communicans’lar aracılığı ile

Glandula submandibularis  ve N. lingualis

y  N. lingualis’den çıkan ramus communicans’lar

aracılığı ile

Glandula sublingualis

_ Gl. submandibularis ve Gl. sublingualis’in postsinaptik simpatik lifleri, a. carotis externa’dan a. facialis’e geçen simpatik ağdan gelir.

 

 

 

KAFA ÇİFTLERİ (KRANİAL SİNİRLER)

12 çift kranial sinirden 10. kranial sinir hariç, hepsi kafa ve boyun bölgesinde dağılır.

III,IV,VI ve XII. kranial sinirler motor lif (GSE) içerir,

III,VII,IX ve X. kranial sinirler parasimpatik lif (GVE) içerir,

V,VII,IX,X ve XI. kranial sinirler brankiyal (faringeal) arkustan gelişen kasları uyaran özel motor (visseral) lif (ÖVE) içerir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir