Skip to main content

Sinir Sistemi

Crista neuralis’den farklılaşan bu ganglionlar, başlangıçta her spinal segment için bir çifttir. Gelişmenin ileri dönemlerinde bazı ganglionlar – servikal ve sakral bölgedekiler – birleşir. Bu nedenle, yetişkinlerde 3 tane servikal, 12 tane torakal, 4 yada 5 tane lumbar ve değişen sayıda sakral ganglion vardır.

İki tarafın simpatik turunkus’u aşağıda, koksiks’in ucunda ganglion impar denilen bir ganglion oluşturarak birleşir.

               N. caroticus internus, ilk 4 (5) torakal segmentteki presinaptik nöronların uzantıları ganglion cervicale superius’daki postsinaptik nöronlarla sinaps yapar. Bu nöronların uzantıları da kafa içi yapılara simpatik fonksiyonu götüren bu siniri oluşturur.

Boyun bölgesinde 3 tane simpatik ganglion bulunur.

ä Ganglion cervicale superius:Simpatik ganglionların en büyüğü ve en üstte olanıdır. C1 – 4 ‘e karşılık gelen ilk 4 ganglionun birleşmesi ile meydana gelmiştir.

ä Ganglion cervicale medium: C5 – 6 ‘ya karşılık gelen 5. ve 6. ganglionun birleşmesi ile meydana gelmiştir. Cartilago cricoidea (yada C6 ) seviyesindedir. Bu gangliondan çıkan dallardan birisi aşağı iner ve a. subclavia’nın 1. parçasının önünden, altından ve arkasından geçip yukarı doğru çıkarak ganglion cervicothoracicum’a bağlanır. Bu dala Ansa subclavia (Vieusen) adı verilir.

ä Ganglion cervicale inferius: 7. ve 8. servikal ganglionun birleşmesi ile meydana gelir. C7 vertebra seviyesindedir. Genellikle 1. torakal ganglion ile birleşir ve bu durumda ganglion cervicothoracicum (stellat ganglion) adı ile ifade edilir.

Üst torakal segmentlerden geçen medulla spinalis yarı kesilerinde, simpatik sistemin kafa içi yapılara giden lifleri de etkilendiğinden, Brown – Sequard belirtileri ile birlikte Horner sendromu belirtileri de olur.

Torakal simpatik bölümden kaynaklanan 3 tane splanknik sinir vardır.

1. n. splanchnicus major: T5  – T9(10)  simpatik ganglionlardan sinaps yapmadan geçen presinaptik simpatik liflerce oluşturulur. Başlıca ganglion coeliacum’da olmak üzere, glandula suprarenalis’deki kromaffin hücrelerde (modifiye simpatik postsinaptik nöronlar) direk sinaps yaparak sonlanır. Glandula suprarenalis, presinaptik liflerin, direk olarak gittiği tek organdır.

2. n. splanchnicus minor: T9  – T10  (bazen T10 – T11) simpatik ganglionlardan sinaps yapmadan geçen presinaptik simpatik liflerce oluşturulur. Ganglion aorticorenalia’ya gelir.

3. n. splanchnicus imus (n. renalis): T12 simpatik gangliondan geçen presinaptik simpatik liflerce oluşturulur. Ganglion renale’ye gelir.

SİMPATİK SİSTEMİN ETKİLERİ

äKalp hızını ve kontraksiyon kuvvetini arttırır, kan basıncını yükseltir

äKoroner arterlerde vazodilatasyon yapar

äSistemik kan damarlarında;

ß iskelet kası damarlarında vazodilatasyon,

ßderi, iç organlar, tükürük bezleri, nazal mukoza ve dış genital

organların damarlarında konstriksiyon

äM. ciliaris’i gevşetir, m. dilatator pupillae’ye kontraksiyon yaptırır (midriyazis)

äTer bezlerinde sekresyonu arttırır, m. arrector pili’de kontraksiyon

äBronşiollerde dilatasyon, bronşiyal arterlerde konstriksiyon, bronşiyal kaslarda

relaksasyon yapar. Bronşial bezlerde etkisi yoktur

äTükürük bezlerinde viskoz salgıyı artırır. Lakrimal beze etkisi yoktur.

äGİS’de motilite ve tonusu inhibe eder (peristaltizmi azaltır), sfinkterleri stimüle eder

(kontraksiyon), sekresyonu inhibe eder

äKaraciğerde glukojenolizis’i artırır (kan glukoz seviyesini yükseltir)

äSafra kesesini inhibe eder

äPankreas’ın ekzokrin salgılarını ve insulin’in salınımını azaltır

äM. sphincter vesica’ya kontraksiyon yaptırır, m. detrusor vesicae’yı gevşetir

äErkeklerde ejakulasyon (ereksiyon parasimpatik etki ile olur), kadınlarda servikal

dilatasyon

äGlandula suprarenalis’in medulla’sına etki ederek adrenalin ve noradrenalin

sekresyonunu sağlar.

SEGMENTAL SİMPATİK İNNERVASYON

T1 – 5  ———- Baş – boyun, Kalp,

T2 – 4 ———-  Bronşlar ve Akciğerler

T2 – 5  ———- Üst ekstremite

T4 –  6 ———- Özefagus

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir