Skip to main content

Sinir Sistemi

Geriye kalan küçük bir kısım lif çapraz yapmayıp, aynı tarafta (ipsilateral) tractus corticospinalis anterior adı ile servikal ve üst torakal bölgelere iner.

TRACTUS CORTICONUCLEARIS (CORTICOBULBARIS)

Bu traktus’un lifleri, cortex cerebri’de 4, 6 ve 8. alanlardan başlar ve tractus corticospinalis içinde seyreder. Seyri sırasında genu capsula interna’dan geçer.

Bir taraf tractus corticonuclearis, kranial sinirlerin (VII ve XII hariç) her iki taraftaki motor çekirdeklerine lif verir.

 

 

VII. kranial sinirin motor çekirdeğinde yüzün üst yarımındaki kasları uyaran  nöronlar (çekirdeğin dorsal bölümündedir), her iki taraf tractus corticonuclearis’ten lif alırken, yüzün alt yarımındaki kasları uyaran nöronlar (çekirdeğin ventral bölümündedir), sadece karşı tractus corticonuclearis’ten lif alır.

Benzer şekilde XII. kranial sinirin motor çekirdeğinde, sadece m. genioglossus’la ilgili olan nöronlara karşı taraf tractus corticonuclearis’ten lif gelirken, diğer dil kaslarının nöronlarına her iki taraf tractus corticonuclearis’ten lif gelir.

  • Tractus corticonuclearis, motor çekirdeği olan kranial sinirlerin o çekirdek içindeki nöronlarının üst motor nöron’udur. Çekirdekten çıkan lifler (kranial sinirin kendisi) alt motor nöron’dur.

TRACTUS TECTOSPINALIS

Colliculus superior’dan başlayan bu yolun lifleri orta hatta çapraz yapıp (decussatio tegmentalis posterior = Meynert çaprazı), üst cervical spinal segmentlerdeki (özellikle ilk 4) kontralateral boyun kaslarını fasilite, ipsilateral olanları inhibe eden motor nöronlarla sinaps yapar. Bu tractus, görme uyarılarına cevap olarak baş ve boynun refleks hareketleri ile ilgilidir. Bir taraf colliculus superior’un uyarılması, başın karşı tarafa çevrilmesi ile sonuçlanır.

TRACTUS RUBROSPINALIS

Lifleri, mezencephalon’un tegmentum parçasında bulunan nucleus ruber (red nucleus)’dan başlar.Lifleri çapraz (decussatio tegmentalis anterior = Forel çaprazı) yapar.Bu yolun fonksiyonu, karşı taraf fleksor kasların aktivitesini fasilite, ekstensor kasların aktivitesini inhibe etmektir.

TRACTUS VESTIBULOSPINALIS (LATERALIS)

Nucleus vestibularis lateralis’den başlayan lifler oluşturur. Lifleri, tüm medulla spinalis boyunca ipsilateral olarak aşağıya iner. Dengenin sağlanmasında boyun, gövde ve ekstremitelerin ekstensor kaslarının aktivitesini fasilite, ekstremitelerin fleksor kaslarının aktivitesini de inhibe eder.

TRACTUS RETICULOSPINALIS

Alfa ve gama (g) motor nöronların aktivitelerini inhibe yada fasilite ederek, istemli hareketleri ve postür ile ilgili refleks hareketleri düzenler.

 

? Tractus corticospinalis, tractus rubrospinalis ve tractus reticulospinalis bulbaris, fleksör kasları eksite, ekstensör kasları inhibe eder.

_ Tractus vestibulospinalis ve tractus reticulospinalis pontis fleksör kasları inhibe, ekstensör kasları eksite eder.

FASCICULI PROPRII (FASCICULI SPINOSPINALIS)   

Medulla spinalis içinde başlayıp sonlanan yollardır. Medulla spinalis’de farklı segmentlerdeki nöronları irtibatlar. İntersegmental spinal reflekslerde rol oynar.

FASCICULUS INTERFASCICULARIS (SCHULTZ’ÜN VİRGÜL DEMETİ) VE SEPTOMARGINALIS

Fasciculus gracilis ve cuneatus’un ganglion spinale’de bulunan 1. nöron’larının kollateral dalları tarafından oluşturulur. Fasciculus septomarginalis, sadece fasciculus gracilis’i oluşturan liflerin girdiği T6 seviyesi altında kalan segmentlerde bulunurken, fasciculus interfascicularis, fasciculus cuneatus’u oluşturan liflerin girdiği T6 seviyesi üstünde kalan medulla spinalis segmentlerinde bulunur.

FASCICULUS LONGITUDINALIS MEDIALIS

Vestibular, cochlear ve diğer kranial sinir çekirdeklerini (özellikle n. oculomotorius’un çekirdeğini) n. abducens’in çekirdeği ile bağlar. Ekstraokular göz kaslarını kontrol eden kranial sinirlerin çekirdekleri (3,4,6 ve 8) ile vestibuler sistem arasındaki ana bağlantıdır.

? Bir kaç istisna dışında genellikle çekirdeğe gelen lifleri tutan lezyonlar (supranükleer lezyonlar) kontralateral, çekirdeği tutan (intranükleer lezyonlar) yada çekirdekten çıkan lifleri tutan lezyonlar (infranükleer lezyonlar) ise ipsilateraldir.

 

BROWN –  SEQUARD SENDROMU (Medulla spinalis’in transvers yarı kesisi)

1. Cornu anterius’daki motor nöronların hasarı ve muhtemelen aynı sagmentin sinir köklerinin hasarı nedeniyle lezyon segmentinde ipsilateral alt motor nöron paralizisi ve muskular atrofi,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir