Skip to main content

Sinir Sistemi

1. nöronların uzantıları ipsilateral olarak funiculus posteriorda yükselir ve bulbus’ta bulunan nucleus gracilis ve nucleus cuneatus’taki ikinci nöronları ile sinaps yapar. 2. nöronların uzantıları orta hatta çapraz yaparak karşı tarafa geçer. Bu çapraza decussatio sensoria (decussatio lemnisci medialis) denir. Karşı tarafa geçen lifler, lemniscus medialis adı altında yükselerek thalamus’un ventral posterolateral nukleus’undaki 3. nöronları ile sinaps yapar. 3. nöronların uzantıları, capsula interna’nın crus posterius’undan geçerek gyrus postcentralis’de primer somestetik alana (3,1,2 Broadmann alanı) gelir.

* Bu yolların lezyonunda, kas ve eklemlerden gelen bilgi akışı kesilir. Kişi lezyon seviyesinin altında ve lezyonla aynı taraftaki ekstremitesinin hareketini ve pozisyonunu bilemez. Gözleri kapalı iken, bir ekstremite kısmının boşluktaki pozisyonunu söyleyemez. Vibrasyon duyusu da aynı tarafta ve lezyon seviyesi altında kaybolmuştur. Diskriminasyon duyusu da bozulmuştur, ancak dokunma duyusu sağlamdır.

TRACTUS SPINOCEREBELLARIS ANTERIOR VE TRACTUS SPINOCEREBELLARIS POSTERIOR

Kas iğciği, golgi tendon organı ve eklem reseptörlerinden aldığı gövde ve alt ekstremite ile ilgili bilgileri cerebellum’a taşır. Bu duyu şuura ulaşmadığı için, şuuraltı propriosepşın duyusu olarak bilinir. Bu yolların lezyonları belirti vermez.

Kas ve eklemlerin hareketleri ve tendonların gerginliği ile ilgili bu bilgiler, postürün devamı ve ekstremite hareketlerinin koordinasyonunda cerebellum tarafından kullanılır.

Her iki traktus’ta aynı bilgileri cerebellum’a taşır, ancak fonksiyonel olarak farklıdır. Tractus spinocerebellaris posterior, alt ekstremitenin tek bir kasının yada sinerjist kaslarının hareketi ve postürünün koordinasyonunda kullanılan bilgileri cerebellum’a taşır. Tractus spinocerebellaris anterior ise, tüm alt ekstremitenin postürü ve koordineli hareketinde kullanılan bilgileri cerebellum’a taşır.

Tractus spinocerebellaris posterior’un 2. nöronları medulla spinalis’in C8 (T1) – L2 (3) segmentleri arasında lamina VII’de lokalize nucleus thoracicus posterior (nucleus dorsalis = Clarke nukleusu) içindedir. Oluşturdukları çekirdek sütununa Clarke sütunu adı verilir. Tractus spinocerebellaris anterior’un ikinci nöronları ise lamina V, VII ve VIII’dedir.

Tractus spinocerebellaris posterior’un 2. nöronlarının uzantıları ipsilateral yükselerek, pedunculus cerebellaris inferior’dan geçip, vermis cerebelli’de sonlanır.

Tractus spinocerebellaris anterior’un 2. nöronlarının uzantılarının çoğu çapraz yapar ve pedunculus cerebellaris superior’dan geçip, vermis cerebelli’de sonlanır.

TRACTUS CUNEOCEREBELLARIS

Bu yolu, medulla oblongata’da bulunan nucleus cuneatus accessorius’taki nöronların uzantıları oluşturur. C8 (T1)‘in yukarısında kalan segmentlerle ilgili olan bu yol, tractus spinocerebellaris posterior’un devamı olarak kabül edilir. Üst ekstremite ve gövdenin üst kısmından bu yolla aynı duyuları taşır. Bu nedenle nucleus cuneatus accessorius, nucleus thoracicus posterior’un (nucleus dorsalis, Clarke nukleusu) homoloğu kabül edilir.

TRACTUS SPINOTECTALIS

Şiddetli sıcak yada soğuk ve benzeri doku hasarı yapan mekanik uyarılar sonucu oluşan ağrı duyusunu taşır. Lifleri çapraz yapar.

TRACTUS SPINORETICULARIS

Ağrı duyusunun taşınması ile ilgilidir. Liflerinin çoğu ipsilateral seyreder.

ANTEROLATERAL SİSTEM

Ağrı duyusunu taşıyan bu sistemi; Tr. spinothalamicus lateralis + Tr. spinotectalis + Tr. spinoreticularis yapar.

TRACTUS SPINOOLIVARIS

Derideki reseptörler ile kas ve tendonlardaki proprioseptörlerden cerebellum’a bilgi taşır. Lifleri çapraz yapar.

EFFERENT (İNEN) YOLLAR

TRACTUS CORTICOSPINALIS

Bu traktus’u oluşturan liflerin hücrelerinin büyük bölümü, primer motor alan (4) ve premotor alan (6)’dadır. Geriye kalan bölümü gyrus postcentralis’deki primer duyu alanı (3,1,2) ile ona komşu parietal cortex’de (5) lokalizedir. En uzun liflerini, korteks’in 5. tabakasındaki dev piramidal hücreler’in (Betz hücreleri) aksonları yapar.

Primer motor alandan başlayan lifleri, fleksör kasları fasilite, ekstensör kasları inhibe eden a ve g motor nöronların aktivitelerinde etkilidir.

Liflerinin %75 – %90’ı bulbus ile medulla spinalis’in birleşme seviyesinde çapraz yaparak karşı tarafa geçer. Bu çapraza decussatio pyramidum denir. Çapraz yapan lifler, medulla spinalis’de funiculus lateralis’te tractus corticospinalis lateralis adı altında S4 segmentine kadar iner.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir