Skip to main content

Sinir Sistemi

Sinus cavernosus’a açılan oluşumlar; v. ophtalmica superior ve inferior, v. centralis retina (bazen), v. media superficialis cerebri, vv. cerebrales inferiores ve sinus sphenoparietalis.

Sinus cavernosus; arkada sinus petrosus superior ve inferiorla, aşağıda da plexus venosus pterygoideus’la irtibatlıdır.

?Sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior, sinus rectus, sinus occipitalis tek, diğer sinüsler çifttir.

         Dura mater’in sinirleri: Tentorium cerebelli’nin yukarısında kalan dura’nın duyusunu n. trigeminus’un dalları taşır. Bu nedenle ağrısı yüz ve alın bölgesinde duyulur. Tentorium’un altında kalan dura mater duyusunu ise, ilk 3 servikal spinal sinir, n. vagus, n. hypoglossus ve muhtemelen n. facialis ile n. glossopharyngeus’un meningeal dalları taşır. Bu nedenle ağrısı ense ve başın arkasında duyulur.

         Dura mater’in arterleri: En önemli arteri a. maxillaris’in dalı olan a. meningea media’dır. Venleri: V. meningea media, a. meningea media’nın dallarına eşlik eder ve sonuçta plexus venosus pterygoideus’a yada sinus sphenoparietalis’e boşalır.

PIA MATER

            3. ve 4. ventriküllerin çatısını yapan tela choroidea’yı ve epandim tabakası ile birleşerek ventriküllerdeki plexus choroideus’u oluşturur. Ayrıca filum terminale internum’u ve lig. denticulatum’ları yapar. Filum terminale externum’un yapısına katılır.

 

ARACHNOIDEA MATER

            Belli bölgelerde arachnoidea ve pia ayrılarak, cisternae subarachnoideae denilen boşlukları oluşturur. Önemli sisterna’lar:

  • Cisterna cerebellomedullaris (cisterna magna); cerebellum ile bulbus arasındadır. Apertura mediana’dan geçen BOS, bu sisternaya gelir. En büyük sisterna’dır.
  • Cisterna interpeduncularis; pedunculus cerebriler arasındadır. Willis halkası (circulus arteriosus cerebri) bu sisterna içindedir.
  • Cisterna chiasmatica; chiasma opticum’un etrafında yer alır.
  • Cisterna pontis; içinde a. basilaris bulunur.
  • Cisterna ambiens (superior); tectum mesencephali (lamina tecti) ile cerebellum arasındadır. İçinde v. cerebri magna (Galen veni),  corpus pineale, a. cerebri posterior, a. cerebellaris superior ile mezensefalon’un arka yüzü (colliculus superior ve inferior) bulunur.
  • Cisterna lumbaris; 1. lumbar ile 2. sakral vertebra arasındadır. İçinde cauda equina, BOS ve filum terminale internum vardır.

 

AFFERENT (ÇIKAN) YOLLAR

Gövde ile ilgili bütün afferent yolların 1. nöronları spinal ganglion içindedir.

TRACTUS SPINOTHALAMICUS LATERALIS; gövdeden ağrı ve ısı duyusunu taşır.

TRACTUS SPINOTHALAMICUS ANTERIOR; gövdeden kaba dokunma ve basınç duyusunu taşır.

Spinotalamik yolların 1. nöronlarının santral uzantıları cornu posterius’da lamina I, IV ve V bulunan 2. nöronlarla sinaps yapar. 2. nöronların uzantıları commissura alba anterior’da çapraz yapıp (çaprazını bir üst segmentte tamamlar) karşı tarafa geçer ve talamus’a yükselir. Burada bulunan ventral posterolateral (VPL) çekirdekteki 3. nöronlarla sinaps yapar. 3. nöronların uzantıları gyrus postcentralis’deki 3,1,2 numaralı Broadmann alanına gider.

Tractus spinothalamicus anterior’un lifleri, bulbus seviyesinde lemniscus medialis’e katılır, ve bu lemniscus içinde talamus’a yükselir. Tractus spinothalamicus lateralis’in lifleri ise lemniscus spinalis adı altında ayrı bir demet olarak talamus’a gider.

       *Spinotalamik yolların lezyonlarında; liflerin oblik çapraz yapması nedeniyle belirtiler lezyon seviyesinin bir yada iki segment altında ve karşı tarafta çıkar. Ağrı ve ısı duyusu kaybolur, ancak kaba dokunma duyusu tam olarak kaybolmaz. Çünkü bu duyu ipsilateral olarak fasc. gracilis yada cuneatus tarafından da taşınır.

Tractus spinothalamicus anterior’un bilateral lezyonlarında gıdıklanma ve kaşınma gibi duyular kaybolabilir.

FASCICULUS GRACILIS VE FASCICULUS CUNEATUS

Bu yollar, iki nokta diskriminasyonu (ayırt edici dokunma – basınç duyusu) vibrasyon ve şuurlu propriosepşın (pozisyon duyusu ve kinestezi) duyularını taşır.

              T6 seviyesinin altından adı geçen duyuları fasciculus gracilis, üstünden ise fasciculus cuneatus taşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir