Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

 

 

Orta Kulak

Orta kulak dış ve iç kulak arasında bir boşluktur. Boşluk dış kulaktan koni şeklindeki bir zar ile (timpanic zar) ayrılmıştır. Bu zarın iç yüzüne işitme kemiklerinden ilki olan malleus (çekiç) bağlanmıştır.

Orta kulağın anterior duvarı karotid duvarı olarak da anılır, çünkü arteria karotis hemen bunun önünden geçmektedir. Hemen bunun aşağısında orta kulak ile ağız boşluğunu bağlayan östaki tüpü bulunur. Bu tüp orta kulak ile dış atmosfer basıncının eşitlenmesini sağlar. Bu tüp sürekli açık değildir yutma çiğneme ve esneme sırasında açılır.

Orta kulağın iç kulağa bağlantılı iki açıklığı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi orta kulak kemiklerinden bir olan stapes(üzengi) kemiğine bağlantılı, oval yada vestibular penceredir.

Diğeri ise daha aşağıda bulunan daha küçük ve dairesel formda kohlear penceredir. Kohlear pencere sekonder timpanik zar olarakta adlandırılan bir zarla kapatılmıştır.

                     Oval pencere ise tamamiyle stapes ile kapatılmıştır. Orta kulağın diğer kemiği inkus(örs) dur. Bu kemik malleus ve stapes arasındadır. Orta kulak kemiklerinin fonksiyonu ses titreşimlerinin gücünü arttırmaktır.

iç kulak

 

Orta kulak kemikleri ligamentlerle askıda tutulurlar ve bunlara esas olarak iki kas etki eder. Bunlardan biri M.tensor timpani, malleusa bağlıdır, diğeri M.stapedius, stapese bağlıdır. Bu kemikler timpan zarındaki küçük titreşimlerle harekete geçer ve bu titreşimleri büyüterek oval penceredeki daha küçük çaplı zara yansıtır. Kulak kemikleri bir kaldıraç gibidir. Stapes ligamentlerle oval pencereye bağlanmıştır. Bu ligamentler stapesin oval pencere üzerinde ileri geri hareketine izin verir.

 

 

 

 

İç Kulak

kortikorti 1

Orta kulağa oval pencere ile açıklığı olan kanallar sistemi üç odacıktan oluşmuştur. Salyangozvari yapı düz olarak düşünüldüğünde bu kanallar birbirine paralel olarak yer alır. En üstteki ve en alttaki kanal birbirine bağlantılı ve perilenf denilen bir sıvı ile doludur.Ortadaki kanal, skala media, ise işitme reseptörlerini içermektedir ve endolenf sıvısı ile doludur. Skala media, üsten skala vestibuli,alttan skala timpani ile kuşatılmıştır.

Skala timpaniyi skala mediadan ayıran zar, bazilar zar olarak adlandırılmıştır. Bu zar işitme reseptör hücrelerinin bulunduğu korti organını içerir. Korti organında silli hücreler bulunur.

Silli hücrelerin silleri tektorial membran denen jelatinöz bir yapı ile örtülüdür.

Perilenfin yapısı serebrospinal sıvıya benzerdir, sodyum iyonları yüksek, potasyum iyonları düşüktür. Bunun tersine endolenf yüksek kon santrasyonda potasyum iyonları içerir ve çok düşük konsantrasyonlarda sodyum iyonları içerir.

Bazilar membranın yukarı doğru hareketi tektoriyal zara gömülü olan sillerin bir yana doğru bükülmesine neden olur. Bükülme sonucu sili ücrelerdeki potasyum kanalları açılır. Endolenften sili hücreye potasyum girer. Depolarizasyon ile işitme sinyali oluşur.

 

Bazilar

Bazilar 1

VESTİBULER SİSTEM

 

 

Denge oluşumunda en önemli sistemlerden biridir. Başın uzaydaki konumunun belirlenmesi, göz-ekstremitelerin-vücudun pozisyon ve durumuna göre ayarlanması gibi görevleri vardır. Temporalin piramidal parçasında bulunan üç yarım daire kanalı, bir Utriculus, bir sacculus ile bu yapılar arasındaki bazı kanallardan oluşmuştur.

 

YARIM DAİRE KANALLARI

                   Yarım daire kanalları superior, lateral ve posterior olarak birbirine dik üç tanedir. Bunların utriculus’a açılan kısmında ampulla denen yapı vardır. Ampulladaki krista üzerinde reseptör hücreler olan tüylü hücreler vardır. Tüylü hücrelerden biri diğerlerine göre uzundur buna kinosilyum denir. Diğerlerine de sterosilya denir. Sili hücreler cupula denen glikoprotein yapısında jelatinöz yapı ile örtülüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir