Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

                    Akomodasyon; Gözün kırma gücünü değiştirmesine verilen isimdir. Dinamik kırılmada denir. 3 bileşeni vardır: Lensin kırma kuvvetinin artması, pupilla konstriksiyonu ve konverjans (gözlerin içe bakması)

Kırma kusurları:

Normal göze emetrop denilir.

                     Miyop: Yakını görmenin net, uzaklığı görmenin bulanık olduğu durumdur. Lensin kırıcılığı artmış veya ön arka çapı uzamıştır. Düzeltilmesinde kalın kenarlı mercek kullanılır.

                     Hipermetrop: Uzağı görmenin net, yakını görmenin bozuk olduğu durumdur. Lensin kırıcılığı azalmış yada göz küresinin ön arka çapı küçülmüştür.Bu hastalarda m.ciliaris sürekli kontrakte olarak lens bombeliğini ve buna bağlı kırıcılığı arttırmaya çalışır. Düzeltilmesinde ince kenarlı mercek kullanılır.

                   Prespiyopi; Akomodasyon gücünün yaşla beraber azalmasıdır. Lensin elastikiyetinin kaybetmesi sonucu oluşur.

                   Astigmatizma; Kornea veya lensin ya da her ikisinin birden yatay ve düşey düzlemlerdeki kırıcılığının farklı olmasıdır. Düzeltilmesinde silendirik mercek kullanılır.

astim

 

GÖZ DİBİ

göz dibi

 

Göz dibinde iki önemli nokta vardır. Papila nervi optici ve macula lutea. Papille nervi opticiden göze giren çıkan damarlar geçer. Burada basil ve koni yoktur. O nedenle kör nokta denir.

 

Papilla nervi optici (optik disk)’nin 3 mm temporalindeki maculla lutea (fovea sentralis)’tir. Burası gözün net görme yeridir. Burada koni çok fazladır ancak basil yoktur ve gözdeki en büyük rezolüsyon alanı burasıdır. Optik disk ganglion hücrelerinin aksonlarının optik siniri oluşturmak üzere retinayı deldiği noktadır.

Retinada pigment hücreleri, reseptör hücreler, ganglion hücreleri, müller hücreleri ve lokal devre nöronları vardır. Retinada horizantal hücrelerin aksonu “Rod” hücreleri ile sinaps yaparlar.

Lokal devre nöronları horizontal hücreler ve amakrin (Bipolar Hücreler ile sinaps yaparlar) hücrelerdir. Müller hücresi glia kökenli destek hücresidir.

                     Pigment hücreleri dağınık ışığı absorbe eder ve reseptör hücrelerden dökülen diskleri fagosite eder.

Retina

 

Reseptör hücreler

Basil ve koni olarak iki tiptir.

Basiller düşük ışık şiddetine duyarlıdır ve gece görmeden sorumludur.

Koniler yüksek ışık şiddetine duyarlıdır ve gündüz görmeden sorumludur.

Retinada basiller periferde koniler merkezdedir.

 basil

Görme elektrofizyolojisi

Reseptör hücrelerde –40 mV’luk istirahat potansiyeli vardır. Göze ışık düşünce Rodopsin yapısında bulunan 11-cis–Retinal fotoizomerize olup, all-trans-Retinal haline gelir. Sonuçta oluşan metarodopsin II (all-trans Retinal bulundurur), transdusini uyarır. Transdusinde fosfodiesteraz enzimini aktive eder, sonuçta cGMP miktarında düşmeye neden olur.

                    cGMP miktarında düşmeyle birlikte sodyum kanalları kapanır ve hücre hiperpolarize olur.

 

 gan

                     Ganglion hücresi aksonları optik siniri yapar. Optik sinirde nazal bölgeden gelen lifler kiazma opticumda çarplazlaşır. Daha sonra traktus opticus ile iletim devam eder.Traktus optikus, talamusun corpus genikulatum laterale çekirdeğinde sinaps yapar. Ardından radiatio optica olarak oksipital loba uzanır.

 

ganli

 

İŞİTME FİZYOLOJİSİ

İşitme Sisteminin Fonksiyonel Anatomisi

Kulak dış, orta ve iç kulak olarak üç bölgeye ayrılır.

 işitme

Dış Kulak

Kulak kepçesi, dış işitme kanalı, dış kulağı oluşturur. İnsanlarda kanal oldukça düzdür ve yaklaşık 0.7cm çapında, 2-3cm uzunluğundadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir