Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

REM döneminde olur. Kişi sabahleyin olanları hatırlar.

Gece Terörü:

Non-REM bozukluğudur. Gece bağırır, çağırır ve uyanır. Kişi sabah olanları hatırlamaz.

REM behavior disorder:

REM de olması gereken hipotoni (motor noron inhibisyonu) oluşmaz. Kişi rüyaları oynar.

Narkolepsi:

Gün içinde önüne geçilemeyen uyku atakları ile giden hastalıktır. Hastalar aniden REM uykusuna dalarlar.

Hastalar emosyonel değişikliklerde (gülme) tonus kaybedip yere düşerler (katapleksi) ve uykuya dalabilirler. Orexin denen nörotanmitter eksikliği sorumludur.

 

NÖROGLİA HÜCRELERİ

Genel olarak MSS’inde her bir nöron için 10 glial hücre bulunur.

Ancak bu kadar fazla glial hücre olmasına rağmen sinir dokusunun toplam hacminin yarısı kadarını oluştururlar. Glial hücrelerin nöronların aksine mitoz yetenekleri vardır.

Nöroglia hücreleri 4 kısma ayrılır.

    1. Astrositler
    2. Oligodendroglialar
    3. Mikroglialar
    4. Ependim hücreleri

 

 

1. ASTROSİTLER

Glial hücrelerin en büyüğüdür.

Çok sayıda uzun uzantıları olan astrositler bu uzantılarının kalınlığına göre ikiye ayrıılr.

1. Fibröz astrosit (beyaz cevher)

2. Protoplazmik astrosit (Gri cevher)

Fibröz astrositlerin uzantıları uzun ince, asimetrik ve az dallanma gösterir. Fibröz astrositlere spider hücreleride denir. Protoplazmik astrositlerin uzantıları kısa, kalın, simetrik ve çok sayıda dallanma gösterir.

Astrositler genişlemiş pedikülleri (Vasküler son ayak) ile tüm kan damarlarını çevreler. Astrosit uzantıları kan damarları ve nöronlarla bağlantı oluşturur.

MSS’deki hasardan sonra, hasar yerinde astrositler prolifere olurlar ve skar dokusu oluştururlar. (gliozis) Astrositler ve oligodendrogliyalar birlikte makrogliya olarak değerlendirilir. Ektodermden gelişir.

Ektodermden gelişi

 

2. OLİGODENDROGLİYALAR

Astrositlerden küçük hücrelerdir.

Oligodendrogliyalar astrositler gibi uzun uzantılara sahip değildir.  Uzantıları az sayıda ve kısadır.  Oligodendrogliyalar yaygın olarak yani hem gri cevher hem de beyaz cevherde bulunur.

Schwann hücrelerinden farklı olarak birden fazla aksonun myelizasyonuna katılabilirler. Ektodermden gelişir.

3. MİKROGLİALAR

               Mikroglialar beyin makrofajlarıdır. Beyinde hasar olduğunda mikroglialar debrisin fagositozundan sorumludur. En küçük glial hücrelerdir. Hem gri hem de beyaz cevherde bulunur. Diğer glial hücreler gibi ektodermden değil, mezodermden gelişirler. 

 

4. EPENDİM HÜCRELERİ

MSS’deki iç boşlukları döşeyen bu prizmatik epitel hücreleride nörogliyalar içinde değerlendirilir. (Ventriküller ve spinal kordu döşer.)

Bu boşluklar BOS ile yıkanır, BOS hareketine yardım eden hareketli silialara sahiptirler. Değişi bölgelerde BOS üretmek üzere modifiye olmuşlardır.

Modifiye epandimal hücreler ve bunlarla ilişkili kapillerler birlikte boşluğa sarkarak koroid pleksusları oluştururlar.

Üçüncü ventriküldeki özelleşmiş ependim hücrelerine tanisit denir.

 GÖRME FİZYOLOJİSİ

 

görme fiz

 

GÖRME DUYUSU

                   Gözde kırma ortamları: Hava ile korneanın ön yüzü, korneanın arka yüzü ile aküoz humor,  aküoz humor ile lensin ön yüzü, lensin arka yüzü ile corpus vitrozumdur. Gözde en kırıcı ortam hava ile kornea ön yüzü arası, yani korneadır. Kornea +40 dioptrilik kırma gücüne sahiptir.

                  Gözün akomodasyonsuz kırma gücü +59 dioptridir. Buna statik kırılma denir. Merceğin kırma gücü +12 Dioptridir. Lensin kırma kuvveti korneanın tersine ayarlanabilir ve bu işleme akomodasyon denir.

 

Mercek asıcı bağlarla asılmıştır ve bunlar merceği gergin tutar M. ciliaris bu bağların gerginliğini azaltır ve lensin kalınlaşmasına neden olur. M. ciliaris kasılınca lensin kırıcılığı artar.

 

                   Akomodosyondan sorumludur. Hipermetroplarda daha fazla akomodasyon olduğundan siliar kas bu kimselerde daha fazla gelişmiştir. Asıl akomodasyonu M. ciliaris’in dairesel lifleri yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir