Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

 

 

                 Hipokampal Gyrus: Kısa süreli bellek bulunur. Olayların hatırlanmasını sağlar. Böylelikle deneyimi oluşturur.

                Prefrontal Bölge: Kişiliğin oluşmasını sağlar. Amigdala ile benzer fonksiyonlara sahiptir.

                Nukleus akkumbens: Bağımlılık merkezidir. Davranışların (sosyal, yeme, içme, ilaç) ödüllendirme komponentini oluşturur. Ödüllenme, davranışın tekrarını (bağımlılık) sağlar.

PET

maymun

Amigdala’nın bilateral tahribi

                 Homeostatik yanıtlar etkilenmez, sosyal davranış bozulur. Sosyal içerikli uyaranlar değerlendirilemez. Hayvan kaygılı ve güvensizdir.

 

Klüver-Bucy sendromu

Görsel agnozi (psişik körlük):yenebilir-yenemez şeyleri ayırd edememe

Afektif davranış bozukluğu: korku ve kızgınlık yanıtlarında ¯, genellikle hayvanlar sakinleşir

Oral eğilimlerde ­

Hiperseksüelite

 

UYKU-UYANIKLIK ve BİLİNÇ

BİLİNÇ

Etrafın farkında olma durumuna bilinç adı verilir. Beyin sapında bulunan ARAS (Retikuler formasyon) denen sistem tarafından sağlanır. Beyin sapında bulunan bu sistem bütün duyu organlarından (Göz, yüzeyel duyu, ağrı)ve bazal ganglionlardan veri almaktadır.

Kolinerjik ve adrenerjik ağırlıklı nöronların bulunduğu retikular aktive edici sistem, talamusa, limbik sisteme, hipotalamusa ve kortekse projeksiyonlar göndermektedir.

 

maymun uyku

UYKU-UYANIKLIK

Uyku ve uyanıklık siklusu (Diürnal ritm) hipotalamusta bulunan suprakiazmatik çekirdek tarafından düzenlenmektedir. Suprakiazmatik çekirdek, gözden gelen optik (görme) sinirin üstünde bulunur. Suprakiazmatik çekirdeğe iç saat adı (inner clock) verilir.

 

 uyanıklık

EEG (Elektroensafalogram)

 eeg

 

 

              Beynin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Beyin aktivitesi arttıkça dalgaların amplitüdü azalır, frekansı artar.

             Alfa dalgaları: Sakin istirahat halinde iken görülür. Ritmik düzenli senkronize bir dalgadır. Bu istirahattaki kişi aniden gözlerini açarsa frekans artar ve amplitüd düşer, ritm bozulur buna alfa blok denir.

             Beta dalgaları: Asenkron düşük amplitüdlü ve yüksek frekanslı dalgalardır. Uyanıkken oluşur ve beynin aktif olduğunu gösterir.

             Teta dalgaları: Alfa dalgalarına göre düşük-frekanslı ve yüksek amplitüdlü dalgalardır. Orta derinlikte uykuda özelliklede çocuklarda görülür.

               Delta dalgaları: Teta dalgalarına göre yüksek amplitüdlü ve düşük frekanslıdır. Non REM uykusunun derin uyku döneminde, süt çocuğunda ve ciddi beyin hasarında görülür.

 

UYKU

 

uyu

Uyku hızlı göz hareketi (REM) ve yavaş dalgalı uyku (NON REM) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Uyku non REM le başlar. Birinci evreden dördüncü evreye gidildikçe uyku derinliği artar EEG de yavaşlama gözlenir.Yani derin uyku ritmik senkronize ve yavaş dalga (teta ve delta) kalıplıdır. 70-100 dk sürer. Dinlendirici uyku dönemidir. Sabaha karşı Non-REM kısalır, REM uzar.

Non REM uykusunu oluşturan serotonindir. Deneysel olarak serotonin blokasyonu deney hayvanlarında uykusuzluk oluşturmaktadır.

 

                   REM uykusu aktif göz hareketleri ve solunumun olduğu ancak diğer tümçizgili kaslarda tonusun kaybolduğu uyku dönemidir.

REM uykusunun kaynağı 4. ventrikül tabanında bulunan lokus seruleus kaynaklı

noradrelalindir.

REM döneminde kalp hızında artma solunum sayısında artma vedüzensizleşme, aktif canlı rüyalar vardır. REM uykusunda EEG de Beta ritmi gözlenir. Uyandırmak zorlaşır. (Paradoks uyku).

REM uykusunda erkeklerde ereksiyon görülebilir. Bunun sebebi bu dönemdeki kan testosteronundaki yükselmedir. REM uykusunun uyunmaması deney hayvanlarında ve deneklerde sinirlik ve huzursuzluk meydana getirir.

UYKU BOZUKLUKLARI

Gece Kabusu (Karabasan) :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir