Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

Nöron -70 mV (istirahat) durumundan -68, -65 mV gibi değerlere gelir. Bu olaya eksitatör postsinaptik potansiyel ya da EPSP olarak isimlendirilir. EPSP’ler birikerek uyarılabilir hücreyi eşik değere getirirler. (-55 mV)

                GABA, glisin gibi nörotrasmitterler ise klor kanalını açarak postsinaptik membranda inhibisyon oluştururlar. Buna IPSP (İnhibitör post-sinaptik potansiyel) adı verilir.

 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

 

HİPOTALAMUS ÇEKİRDEKLERİ VE FONKSİYONLARI

Posterier hipotalamus: Kan basıncının artması, pupiller dilatasyon, titreme, vücut sıcaklığında artma (Sempatik alan)

Anterior hipotalamus: Miyozis, terleme, vucut sıcaklığında azalma (parasempatik alan)
Dorsomedial çekirdek: Gastrointestinal uyarma
Perifornikal çekirdek: Acıkma, kan basıncının artması, hiddet
Ventromedial çekirdek: Doyma, nöroendokrin kontrol
Mamiller cisim: Beslenme refleksleri (Tiamin eksikliğinde dejenerasyona uğrar)
Lateral hipotalamik alan: Susama ve acıkma
Paraventriküler alan: Oksitosin salgılanması, su tutulması
Medial preoptik alan: İdrar kesesinin kasılması kalp hızının azalması, kan basıncının düşmesi

Supraoptik çekirdek: Vasopressin salgılanması
Suprakiazmatik Çekirdek: Diürnal ritmden sorumludur (Uyku, sabah kortizonun yükselmesi, tansiyon, vücut sıcaklığı ritmi)

TALAMUS: Tüm duyuların toplandığı lokalizasyondur.

 

TALAMUS

TALAMUS 1

YEME DAVRANIŞI

Yeme davranışı hipotalamusun lateral ve ventromedial çekirdekler tarafından kontrol edilmektedir. Yağ dokusundan salınan hormonlara adipokin adı verilir. Yağ dokusu artınca adipokin miktarıda artar. İştah üzerinde en etkili adipokin leptindir.

Yağ dokusundaki hücrelerin ürünü olan leptin (ob/ob geni) hipotalamustaki NPY’yi baskılayarak iştah kesici özellik göstermektedir. NPY hipotalamusta güçlü oroksojen (yeme davranışını uyarıcı) etki oluşturur.

Hipotalamusta NPY (nöropeptid-Y) den başka ; Beta-endorfin, Galanin, GHRH, Orexin A/B, Ghrelin iştah açacı etki oluşturur.

Bombesin, leptin, CCK, Glukagon, Nototensin, Oksitosin, CART, Peptid YY, Somatostatin, alfa-MSH ise iştah kesici etkinliğe sahiptirler.

 

ATEŞ            

İnflamasyon, endotoksin gibi uyaranlar sonucunda monosit, makrofaj ve kuppfer hücrelerinden Endojen pirojenler denilen (IL-1, IL-6, INF-Beta, INF-gama, TNF-alfa) sitokinler yapılmaktadır.

Bu sitokinler kan beyin bariyeri olmayan beyin bölgelerinden (OVLT) etki ederek, hipotalamuste preoptik sahayı uyarırlar. Bu sahada PGE aracılıklı termostat daha yüksek bir sıcaklığa ayarlanır. Sonuç olarak üşüme, titreme ile ateş yükselir. Bunun yanında MSH ve ADH güçlü anti-pirojen aktivite gösterirler.

 

 

EPİFİZ BEZİ (PİNEAL BEZ)

Erişkin insanda Epifiz bezinde acervulus cerebri (beyin kumu) (Hidroksi Apatit Kristalleri) adı verilen cisimler görülür

            Epifiz hormonu Melatonindir. Melatonin serotoninden N-asetillenme ve O-metilasyon ile sentezlenir. Salınımın kontrolü diürnal ritm ile ayarlanmaktadır.

Melatonin karanlıkta salınan bir hormondur. Işıkta salınımı durur. Melatonin memelilerde diürnal ritimlerden sorumludur..

PİNEAL BEZ

CEREBELLUM

             Cerebellum temel görevi kastan ve beyinden bilgi alıp karşılaştırmak, böylelikle hareketin doğru yapıldığı konusunda bilgi edinmektir.

            1-Archicecerebellum: Cerebellumun en eski parçası olan lobus flocconodularisten oluşur ve denge ile ilgilidir. Flocculonodular lob vestibüler çekirdeklerle bağlantılıdır ve en önce gelişmiş olan lobdur. Archicerebellum’da denir. Özellikle postür ve denge için gereklidir. Harabiyetinde denge kaybı ve ataksi oluşur.

 

              2-Paleocerebellum (anterior serebellum): Kas ve tendonlardan proprioseptif duyular alır. Medulla spinalisle bağlantılıdır.

 

            3-Neocerebellum (posterior serebellum): Filogenetik açıdan en yeni parçadır. Beyinle bağlantılıdır. İstemli hareketlerin koordineli, düzenli yapılmasını sağlar. Hareketin genişliğini, yönünü, kuvvetini ayarlar. Neoserebellum lezyonlarında disartri, dismetri, intensiyonel tremor ve disdiadokokinezi oluşur.

cerebellum

serebellum

Cerebellum katmanları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir