Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

Klordiazepoksit:

Anksiyolitik etkisi en uzun olan Bz’dir.

Alkol yoksunluk sendromunda ve sigarayı bırakanlarda görülen anksiyeteyi engellemek için kullanılır

 

Alprazolam:

Panik bozukluklarında kullanılabilir.

Ayrıca antidepresan özelliği bulunur.

Klonazepam / Klorazepat:

Epilepsinin kronik tedavisinde (profilaksi) kullanılırlar.

Midazolam:

En kısa etkili benzodiazepindir.

Hem hipnotik (genel anestezi indüksiyonu), hem de anksiyolitik (anestezi premedikasyonu) olarak kullanılır.

Belirgin olarak anterograd amnezi ortaya çıkartır.

Triazolam:

Kısa etki süreli Bz’dir.

Psikotik yan tesirleri nedeniyle kriminal olaylara yol açabildiği için artık kullanılmamakta

ATİPİK BENZODİAZEPİN AGONİSTLERİ

Benzodiazepin yapısında değildirler, ancak benzodiazepin reseptörlerine parsiyel agonisttirler.

Daha az sedasyon, tolerans ve bağımlılık oluştururlar. Antikonvülsan ve kas gevşetici etkileri bulunmaz.

ZOLPİDEM, ZOPİKLON,ZALEPLON

           Benzodiyazepin olmamasına rağmen BDZ reseptörüne bağlanabilen hipnotik etkiye sahip bir ilaçtır. (Atipik). Fizyolojik uykuya en yakın uykuyu oluştururlar.

            Antikonvülzan ve kas gevşetici etkisi yoktur.

Yoksunluk belirtilerine neden olmaz.

Tolerans gelişmez yada çok az görülür.

GIS’tan hızla emilir ve etkisi çabuk başlar.

            Kabuslar ajitasyon, baş ağrısı gibi yan etkileri görülebilir.

Suriklon

Alpidem

Abekarnil

Bretazanil

İmidazenil

 

RAMELTEO Melatonin reseptör agonisti (MT1 ve 2)

Uykuya dalma probleminde etkili

Prolaktin seviyesinde artma yapar.

RAMELTEO

                                 SELEKTİF ANKSİYOLİTİKLER

BUSPİRON / FLESİNOXAN / GEPİRON / İPSAPİRON / ZALOSPİRON

Limbik sistemdeki 5HT1Areseptörlerine parsiyel agonistik etki ile anksiyolitik etki oluşturur.

                    Bu etkiyi gösterirken, sedasyon veya öfori ortaya çıkartmaz.

Benzodiazepinlerden farklı olarak, hipnotik, antikonvülzan ve kas gevşetici etki oluşturmaz.

Anksiyolitik etkisi yaklaşık bir haftada ortaya çıktığı için, akut tablolarda herhangi bir kullanım değeri yoktur.

MAO inhibitörü ile birlikte kullanılırsa hipertansif atak gelişimine yol açabilir.

İpsapiron, gepiron ve tandospiron diğe

BENZODİYAZEPİN RESEPTÖR BLOKERLERİ

Flumazenil

                    Selektif benzodiazepin reseptör antagonistidir. GABAAve GABAB reseptörlerini eşit oranda bloke eder.

                    Yüksek doz benzodiazepin alanlarda etkiyi revers etmek için ve hepatik ensefalopatinin derinliğini azaltmak için kullanılır.

Yarı ömrü kısa olduğu için (1 saat), uzun etkili benzodiazepin kullananlarda doz tekrarlanmalıdır.

Benzodiazepinlere bağlı ortaya çıkan solunum depresyonunu düzeltici etkisi, sedasyonu düzeltici etkisiyle kıyaslandığında daha zayıftı

SANTRAL KAS GEVŞETİCİLER

 

       Kas iskelet kaynaklı çizgili kas spazmlarının ve bazı nörolojik hastalıklarda oluşan çizgili kas spasdisitelerinin tedavisinde kullanılırlar. Bu ilaçlar istemli kas hareketlerini inhibe etmeden çizgili kas tonüsünü azaltırlar.

BENZODİAZEPİNLER

Bu gruptan diazepam ve klordiazepoksid kullanılır.

Mono ve polisinaptik refleksleri inhibe ederler. Beyin ve omurilik hastalıklarında ortaya çıkan çizgili kas spasdisitelerinin tedavisinde kullanılırlar.

TİZANİDİN (SIRDALUD)

       Santral Sinir Sistemi’nde Alfa2 reseptör aktivatörüdür. Omurilik düzeyindeki polisinaptik yolakları inhibe ederek çizgili kas tonüsünü azaltır,

Multipl Skleroz ve Amyotrofik Lateral Skleroz sırasında oluşan spastisitelerin tedavisinde kullanılır.

TİOKOLŞİKOZİD

Kolşisin glikozidi

GABA-A ve Glisin Reseptörleri üzerinde agonistik aktivite gösterir.

Kas iskelet kaynaklı spazmlara karşı oral yoldan kullanılır.

En sık karşılaşılan yakınmalar dispeptik kaynaklı olanlar, karın ağrısı ve diyaredir.

 

SİKLOBENZAPRİN

Akut durumlarda tercih edilir.

KARİZOPRODOL / KLORFENAZİN / KLORZOKSAZON / MEFENEZİN /MEFENOKSALON / METOKARBAMOL / ORFENADRİN

Kas-iskelet kaynaklı çizgili kas spazmlarının tedavisinde kullanılırlar.

SELEKTİF ETKİLİ SANTRAL KAS GEVŞETİCİLER

Baklofen

GABA-B agonistidir.

          Omurilikte diğerlerinden farklı olarak (benzodiazepinlere benzer şekilde); hem mono hemde polisinaptik refleksleri inhibe eder. Beyin ve kas-iskelet kaynaklı spazmlarda kullanılmaz. Esas olarak sadece omurilik kaynaklınörolojik hastalıklarda kullanılır.

DİĞER KAS GEVŞETİCİLER

Dantrolen Sodyum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir