Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

Karıncalanma, elektriklenme gibi semptomlar oluşturur.

Otonom nöbetler:

Deri renginde paroksismal değişme, kan ve nabız değişiklikleri gibi belirtilerle gitmektedir. Yükselen epigastrik his temporal odaktan kaynaklanan nöbetlerde hastalarca sıkça tarif edilir.

Psişik nöbetler:

Kendini rüyada hissetme (dreamy state), depersonilizasyon, dejavu(sanki gördüm), nesneleri olduğundan daha büyük ya da küçük görme gibi belirtilerle karakterizedir.

Komplex Parsiyel nöbetler:

En sık görülen nöbet tipidir. Basit parsiyel nöbete bilinç kaybı eşlik eder.

Otomatizma ile karakterizedirler.

            Hasta ilerideki bir noktaya bakakalmış gibidir. İletişim kuramaz. Buna çiğneme, yutkunma, düğmeyle oynama, yerde bir şey arama, koşma, vurma, sürtme, mırıldanma gibi stereotipik davranışlar eşlik eder.

            Posiktal konfuzyon dönemi oldukça uzundur.

Komplex Parsiyel

Sekonder Jenaralize Nöbetler:

Basit ve komleks parsiyel nöbetler sırasında epileptik eksitasyon yeterince şiddetli ise tüm beyne yayılıp jenaralize tonik klonik konvulziyona dönüşebilir. Erişkinlerde jeneralize nöbetlerin çoğunda fokal başlangıç sözkonusudur.

B) JENERALİZE EPİLEPSİLER

Başlangıçtan itibaren beyni difüz olarak etkileyen ve fokal başlangıcı olmayan nöbetlerdir.

Tipik absans (Petit mal) :

Ani bilinç kaybı, konuşma , yürüme, yeme gibi motor aktivitelerin kesilmesi ile karakterizedir.

Nöbet sırasında tonus korunur.

Hasta etrafının farkında değildir.Nöbetler özellikle uykuya dalarken ve uyanınca daha sıktır.

EEG de diken dalga kompleksi tipiktir.

Genetik predispozisyon belirgin dir.Hiperventilasyon ile nöbet provake olur.Kızlarda daha sıktır ve zeka normaldir.

Adolesan dönemde azalır.

Petit ma

Myoklonik nöbetler:

Bir veya birkaç kasta kısa süreli kasılmalara myoklonus denir.

Myoklonus kasın ani hareketine ve bir nesnenin fırlatılmasına neden olabilir.

Jüvenil tipi sıklıkla sabah uyanırken ortaya çıkar.

Norolojik muayine ve zeka normaldir.

Klonik nöbetler:

Kaslarda ritmik kasılmalarla olan nöbetlerledir

Tonik nöbetler:

Ani bilinç bozukluğuyla birlikte boyun ekstansiyonu, yüz kaslarının kasılması, gözlerin açılması, göz kürelerinin yukarı ödönmesi ile karakterizedir.

                    Herhangi bir yaşta ortaya çıkmakla birlikte serebral hasar, mental reterdasyona eşlik eder.

Jeneralize tonik-klonik nöbetler (Grand-Mal) :

                    Ani bilinç kaybı ve epileptik çığlıkla yere düşen hasta kısa fleksor tonik kasılmanın ardından çok uzun süreli ekstansör tonik konvulziyon yaşar. Gözlerin ekstansiyonu, gözlerin yukarı deviasyonu, çeme kitlenmesi, ellerde yumruk ve ebe eli tonik komponenti oluşturur.

Bu evreyi boyunda çenede klonik kasılmalar, hırıltılı ve kesintili solunumla klonik devre izler. Bazen uykunun NREM doneminde, menstruasyon döneminde (katamenial) sıklaşabilir.

NOT: Jeberalize tonikklonik nöbetler (GrandMal) metabolik bozukluklara bağlı en sık görülen nöbetlerdir.

Jeberalize

FEBRİL KONVÜLSİYONLAR

                     6 ay- 6 yaş arasında görülen, SSS enfeksiyonu olmaksızın yüksek ateşli hastalıklarda ortaya çıkan konvülziyonlardır. Çocuklarda en sık görülen konvülziyonlardır.

En çok 14–18 ayda görülür. İnsidansı % 3-4’tür. Sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonları, roseola ve otitis media sırasında ortaya çıkar.

Prognozu çok iyidir. Epilepsiye dönüşmesi çok nadirdir.

Basit ve komplike olmak üzere 2 gruba ayrılır.

                    Basit febril konvülsiyon: Genetik bir yatkınlık vardır. Ailede febril konvülziyon geçirmiş bir kardeş veya anne baba öyküsü bulunur. Nöbet sıklıkla hızla yükselen bir ateşi takiben, genellikle ateş 38 derece ve üzerine çıkınca başlar. Birkaç saniye 10 dakika arası süren jeneralize tonik klonik konvülziyonlardır. Arkasından kısa süreli bir postiktal uyuşukluk görülür. Aynı gün içinde tekrarlamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir