Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

Bu etkiden opioid reseptörü ve endorfin sistemi ile etkileşmesi sorumludur. Dolayısıyla naloksan uygulaması azot protoksidin analjezik etkisini önemli derecede antagonize eder.

Kas gevşetici etkisi yoktur. İnhalasyon anesteziklerinin tersine uterusta gevşeme oluşturmaz, bu nedenle doğumda kullanılabilir.

Uterusu gevşetmeyen GA‛ler: Metoksifluran

N2O

                   Hastalar anestezi sırasında seksüel içerikli rüyalar görebilir.

Selektif olarak B12 vitaminini inaktif forma okside etmektedir. Sonuçta B12 vitamini düzeyini düşürür.

                   Boşluklar içine kolaylıkla diffüze olur. Genişleyebilen boşluklarda hacmi, genişleyemeyen boşluklarda ise basıncı artırır.

                   Diffüzyon hipoksisi (Fink fenomeni) geliştirebilir. Girişim sonunda azot protoksid kesildiğinde, büyük miktarda azot protoksid kanı terk etmeye başlar . Alveolde oksijeni dilüe etmeye başlar ve hipoksiye neden olur. Bu nedenle azot protoksid kesildikten sonra hastaya beş dakika kadar %100 oksijen verilmelidir.

 

İNTRAVENÖZ GENEL ANESTEZİKLER

İndüksiyonu yapmak için kullanılırlar, ancak cerrahi anestezi idamesi için de uygulanırlar.

Lipofilitesi çok yüksek olduğu için beyine çok hızlı girerler ve beyinden redistribüsyonla uzaklaştırılırlar.

Ketamin:

SSS’deki nöronlarda glutamat NMDA reseptörlerini nonkompetitif bir şekilde bloke eder.

Katalepsi hafif sedasyon, amnezi ve analjezi ile karakterize tablo, yani dissosiyatif anestezi oluşturur.

Çevreden kopma durumu oluşturur. Hasta uyanık gibi gözükür; fakat bilinç kaybolmuştur.

 

Oldukça kuvvetli analjezik etkisi vardır.

Solunum üzerinde belirgin bir depresyon yapmaz.

Dış salgı bezlerinin salgısını artırır ve antikolinerjik bir ilaçla premedikasyon yapılmasını gerektirir.

Kan basıncı ve kalp hızında bir artış olur.

Bu etki doğrudan SSS’nin uyarılmasına bağlıdır. Ketamin ilk etkisi nistagmus yapmasıdır.

Bu nedenle kanamalı ve şoklu hastalarda tercih edilir.

Beyin kan akımı, metabolizma hızı, oksijen tüketimi ve BOS basıncını artırır.

Bulantı kusma yapmaz.

Anesteziden uyanma oldukça gürültülüdür.

Halusinasyonlar, korkulu rüyalar, dezoryantasyon ve cinsel içerikli rüyalar ortaya çıkartabilir.

Bu durum erişkinlerde, çocuklardan çok daha sık görülür.

Karaciğerde belirgin enzim indüksiyonu yapar.

Bu nedenle kısa aralıklarla ve çok sayıda uygulanırsa tolerans gelişebilir.

Propofol:

Ayaktan müdahaleler en iyi ilaçtır.

Mental durumun berraklığını iyi korur.

Bulantıkusmayı en az geliştirir.

Kardiyak output ve sistemik vasküler direnç azalması ile kan basıncını düşürür.

                    Santral yolla sempatik aktiviteyi azaltıcı ve vagalaktiviteyi artırıcı etkiyle gelişen nabız sayısındaki hafif azalmanın bu etkide katkısı vardır.

                   Plasentayı geçmez. Hamilelerde kullanılabilir.

                  Kafa içi basıncını azaltır.

 

GENEL ANESTEZİKLERİN KAFA İÇİ BASINCA ETKİLERİ
Kafa İçi Basıncını Artıranlar Kafa İçi Basıncı Azaltanlar
KetaminAzot protoksit

Halotan

Enfluran

MetoksifluranPropofol Etomidat

Tiopental

 

 

Etomidat:

                     Koroner hemodinamiyi iyi korur.

İskelet kasında tonik miyoklonik kasılmalara neden olabilir. Adrenokortikal fonksiyonu depresse eder. Bu etkiyi 11 βhidroksilazı inhibe ederek ortaya çıkartır.

Beyin kan akımını ve intrakraniyal basıncı azalttığı için nöroşirurjik girişimler için tercih edilir.

                     Flushing yapabilir; fakat histamin salınımına neden olmaz.

Etil klorür:

Ciltte buharlaşma ile soğutucu etki oluşturu

Tiopental: (Barbitürat)

Hızlı indüksiyon oluşturur.

Analjezik etkisi yoktur. Hatta düşük dozlarda hiperaljezi ortaya çıkartabilir.

İndüksiyon sırasında öksürük, geçici apne ve laringospazm meydana getirebilir.

Solunum merkezi üzerinde depressan etkisi vardır.

Periferik vasküler rezistansı artırır.

Hipotermi yapabilir.

Ayılma sırasında hastada huzursuzluk, hiperaktivite ve deliryum hali gelişebilir.

Barbitürat allerjisi olanlarda, status astmatikusta, latent ve belirgin porfirialı hastalarda kesinlikle kontrendikedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir