Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

D4 reseptörü

                               Şizofren hastalarda genetik olarak sayıları artmıştır.

SEROTONİN

Serotonerjik nöronların çıkış kaynağı Mezensefalonda nukleus raphe’dir.

 

Serotonerjik

Uyku, uyanıklık siklusundan sorumludur. Nonrem uykusundan sorumlu nörotransmitterdir.

                   Normal davranış kalıbının sürdürülmesini sağlar.

Beslenme davranışının düzenlenmesinde (iştahı azaltır). Seratonin anorgazmi oluşturur. Bu nedenle antiseratonerjikler deney hayvanlarında orgazmı kolaylaştırır.

                    Serotonin, ACTH ve PRL salınımını arttırırken, GnRH salınımını ise inhibe eder.

Seratonin azlığında depresyon, anksiyete oluşmaktadır. Serotonin salınımı azaltılmış olan deney hayvanları huysuz, saldırgan, endişeli olurlar.

Serot

 

Ağrı duyusunun santrale iletiminde rol oynar. Seratonin ağrının santral sinir sistemine geçmesini bloke eder.

Seratonin reseptörleri:

5HT1A: Anksiyolitik etki gösterir.

5HT1B: Presinaptik reseptördür.

5HT1D: Migren patogenezinde rol oynar. Beyin damarlarında vazokontraksiyon yapar.

5HT2: Exitatör niteliktedir. Limbik sistemde bulunur. Davranış üzerine olan etkilerde rol oynar.

5HT3:  Solunumu ve bulantı- kusma merkezini stimüle eder. Ayrıca periferal otonom sistemde de bulunmaktadır. İyon kanalıdır.

5HT4:Özellikle GIS’demiyenterik pleksuslarda bulunur. 5HT4 agonistleri intestinal peristaltizmi arttırırlar 

                     5HT 6 ve 5HT 7 reseptörleri limbik sistemde geniş olarak dağılmıştır.

HİSTAMİN

                       Histidinden oluşur. Histamin beyinde uyanıklık, cinsel davranış, kan basınıcının düzenlenmesi, su içme ve ağrı eşiğiyle ilşkilidir.

MAO ve DAO (Diamino oksidaz) tarafından imidazol asetik asit ve metilimidazol asetik aside yıkılır.

HİSTAMİN

GABA

 

GABA

 

 

Glutamat dekarboksilaz ile glutamattan sentezlenir.

Üç tip GABA reseptörü vardır. (GABA A, B, C)

                     GABA A ve B reseptörleri santral sinir sisteminde bulunurken, GABA C reseptörleri retinada bulunmaktadır.

                     GABA C reseptörü Cl iletimini arttırır.

                      GABA A reseptörü Cl iletimini artırır ve Benzodiazepinler ve barbitüratların etki yeridir. Ayrıca steroid hormonlardan progesteron ve deoksikortikosteron (DOC), Alkol GABA A reseptörü üzerinden sedatif ve analjezik etki gösterir. Picrotoxin, GABA kanalını bloke edip deneysel epilepsi için kullanılır.

GABA A

                   GABA B Reseptörü, İyon kanalı değildirler (Gi ile kenetlidir). Benzodiazepin ve barbituratlar tarafından etkilenmez. Baklofen tarafından aktive edilir. Baklofen özellikle spastik çocuklarda spazmı azaltmak için kullanılmaktadır.

GABA B

GLUTAMAT

Beyinde en yaygın bulunan eksitatör nörotransmitterdir. 

Glutamat reseptörleri 2 tiptir:

                   1 – Metabotropik tipte olanlar G proteine ile bağlantılı olup IP3 ve DAG seviyelerini yükseltir yada hücre içi cAMP seviyesini düşüren serpantin reseptörleridir.

                   2 – İyonotropik tipte olanlar ise; AMPAK (Kainate) ve NMDA reseptörleridir.

GLUTAMAT

NMDA

                      Na-K- Ca kanal tipi kanaldır.. Hipokampusta yüksek miktarda NMDA reseptörü vardır. Bu lokalizasyonlu reseptörlerin LTP (Uzun dönemli potansiyalizasyon) den sorumlu olduğu bilinmektedir.

                     LTP uzun süreli bellek ve öğrenme mekanizmalarından sorumludur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir