Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

Titin

Kalın filamanları (miyozin) her iki taraflarından ikişer olmak üzere 4 adet titin elastik proteini ile Z diskine tutturur. Sarkomerin aşırı gerilmesini önler.

 

Alfa-aktinin

                Fibriler (F) aktini Z çizgisine bağlar. Fleksör grubu kaslar kasılırken, ekstansör kaslar Titin ile gevşeyip, yay gibi gerilirler.

 

Nebulin

                  Globuler (G) aktin monomerlerini birbirine bağlayan proteindir. G-aktin monomerlerinin birbirine bağlanmasıyla F- aktin oluşmaktadır.

 

Desmin

Z çizgisini iskelet kası hücre zarına bağlar.

 

Distrofin

             Distrofin proteini, aktini kas membranına bağlar ve intraselüler stabiliteyi

oluşturur. Duchenne muskuler distrofisinde, distrofin proteini olmadığı için kas membran stabilizasyonu sağlanamaz ve dejenerasyon olur.

 

 

 

 

KAS KONTRAKSİYONU VE ELEKTROFİZYOLOJİSİ

Kas sinir kavşağına uyarı geldiğinde Ach etkisi ile Nikotinik Ach kanalları açılmakta, nikotinik kanaldan sodyum ve bir miktar kalsiyum içeri akarak motor son plak potansiyeli oluşmaktadır. Eşik değerde voltaj bağımlı sodyum açılarak depolarizasyon oluşmaktadır.

 

 

Depolarizasyon membranda bulunan dihidro piridin (DHP) reseptörü tarafından algılanır.

                DHP reseptörü sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum kanalını (ryanodin) açar. Böylelikle Ca+2 İntraselüler sıvıya salınır. İntraselüler Ca+2 artmış olur.

Distrofin

 

Ca+2 filamentler üzerinde Troponin C’ye bağlanır ve tropomyozin tarafından örtülü

aktin üzerindeki myozin bağlanma yerlerini açığa çıkarak kasılma sürecini başlatır.

myozin bağla

Aktin bağlanma bölgeleri myozin başını fosforiller. Miyozinin ATP ile kompleks oluşturmuş biçiminde, myozin başları boyunla 90 derecelik bir açı yapmaktadır. Ortamda Mg varlığında myozin başının ATP-az etkisi ortaya çıkar.

ATP, ADP ve inorganik fosfata ayrılır. Sonuçta aktin-myozin-ADP-Pi kompleksi oluşur.

                 Pi (fosfor) kompleksten ayrıldığında myozin başının boyunla yaptığı açı 90 dereceden 50 dereceye düşer. Böylece aktin ve myozin flamentleri birbirleri üzerinden kayar.

Bu şekilde aktin-myozin kompleksi yeni bir ATP molekülü myozin başına bağlanana

dek değişmeden kalır. Buna ATP’nin yumuşatıcı yada gevşetici etkisi denir.

ATP’

Gevşeme sırasında Ca+2’ un geri sarkoplazmik retikuluma alınmasıyla (Ca-Mg ATPaz)

relaksasyon oluşur. Ca+2‘ un geri alınmasında 1 ATP harcanır. Eğer gevşeme için gereken ATP olmazsa Rigor Mortis (Ölüm katılığı) oluşmaktadır. Sarkoplazmik retikuluma kalsiyum geri alımı ryanodin kanalından gerçekleşir.

 

 

 

NOT:

Malign hipertermide ryanodin kanalı doğuştan mutasyonludur. Bu hastalar eğer suksinil kolin veya halotan alırlarsa kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma geri döndürülememesi sonucu kas kasılı kalır ve hipertermi yaşarlar. Tedavisinde kalsiyum şeratörü olan Dantrolen kullanılır.

 

NOT:

Malign

LAMBER EATON SENDROMU

Bu sendromda presinaptik kalsiyum kanalına karşı gelişen antikorlar, Ach çıkışını önler. Aminoglikozit antibiyotikler aynı kalsiyum kanalını etkileyerek benzer duruma neden olabilirler.

MYASTHENİA GRAVİS

Kasta bulunan nikotinik Ach reseptörüne antikor gelişir.

 

İSKELET KASINDA ENERJİ

                      İskelet kası enerji kaynağı olarak serbest yağ asitlerini kullanır. İstirahat halindeyken serbest yağ asitleri mitokondride beta okside edilip ATP’ye dönüştürülür. Bu ATP, kreatin ile birleştirilir ve kreatin fosfat elde edilir.

Egzersiz sırasında acil depo olarak kreatin fosfat kullanılır. Egzersiz devam ederse iskelet kası glikolizi enerji kaynağı olarak kullanılır. Glikoliz sonucu laktat oluşur. Laktat kasta ağrı oluşturur.

 

 

DÜZ KAS

Düz kaslarda aktin/miyozin iskelet ve kalp kasının aksine düzenli bir yapı göstermez. Bu nedenle çizgilenme yoktur. Düz kaslarda Z çizgisi bulunmaz. Bunun yerine dens body bulunur. Dens cisimler membrana bağlanırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir