Skip to main content

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VE FARMAKOLOJİSİ

Yarım daire kanalları başın açısal ivmelenmesini algılarlar. Baş açısal olarak ivmelenince eylemsizlikle, sillerde eğilmeye yol açar. Sterosilya kinosilyuma yaklaşırsa depolarizasyon olur. Uzaklaşırsa hiperpolarizasyon olur.

 

 YARIM DAİRE KANALLARI

UTRİCULUS VE SACCULUS

Başın linear ivmelenmesini algılarlar. Ayrıca başın dengede kalmasından sorumludur. Utriculus reseptörleri horizontal harekete yani ön-arka, sağ-sol harekete duyarlıdır. Sacculus reseptörleri ise vertikal harekete duyarlıdır.

 

UTRİCULUS

Utriculus ve sacculus reseptör hücreleri macula denen yapı üstündedir. Bu reseptör hücreleride tüylüdür. Bunların silleri otokonia denen kalsiyum karbonattan zengin jelatinöz yapıya gömülmüştür. Utriculus ve sacculustan çıkan uyarı vestibüler ganglionda sinaps yaptıktan sonra lateral vestibüler çekirdeğe gider.

 

NİSTAGMUS

                   Vestibüler bir reflekstir. Yarım daire kanallarından gelen uyarılarla oluşturulur. Gözün bakış noktasını foveadan kaçırmamak için yaptığı hareketlerdir.

                    Vestibüler reseptörler zedelenirse nistagmus oluşmaz. Vestibüler yoldaki zedelenme spontan nistagmusa neden olur.

 

 

NOT:

                 Deserebrasyon katılığı : Pons seviyesinin üzerinden yapılan beyin sapı kesilerinde, vestibulospinal yol inhibisyondan kurtulduğu için alt ve üst extremitede extansiyon oluşmasıdır.

                  Dekortikasyon katılığı:Mezensefalon kesilerinde rubrospinal,retikulospinal yollar inhibisyondan kurtulduğu için, üst extremitede fleksiyon, alt extremitede extansiyon oluşmasıdır.

 

 

 

 

 

NİSTAGMUSNİSTAGMUS 1

 

 

 

 KAS DOKUSU

 

ÇİZGİLİ KASLAR ve KAS FİZYOLOJİSİ

             İskelet kasının işlevsel birimi motor ünite, bir motor nöron ve bu nöronun inerve ettiği kas liflerinden oluşur.

Kas hücre zarına sarkolemma denir. Kas lifleri birbirinden ayrı filamanlara (aktinmyozin)

bölünebilen miyofibrillerden oluşur. Her miyofibril sarkomer denilen ve kasılma yetisi olan parçalardan oluşur.

               Sarkolemmanın hücre içine doğru yaptığı Transvers şekilli invaginasyonlara Ttubul denmektedir. Görevleri aksiyon potansiyelinin hücre içine yayımını kolaylaştırmaktır. T Tubul her iki yanında bulunan sarkoplazmik retikulum parçaları ile Triad adı verilen yapıları oluşturmaktadır.

 Sarkolemm

  Sarkolemm 1

KAS YAPISINI OLUŞTURAN PROTEİNLER

Kas hücresinde en küçük kasılabilen protein birimine sarkomer adı verilir. Işık mikroskobunda iskelet kasında enine çizgilenmeler gösteren koyu ve açık bantlar izlenir.

1) Koyu bantlar : A bandı (anizotropik) (H diski ve M çizgisi) – Miyozin

2) Açık bantlar : I bandı (izotropik) (Z çizgisi) – Aktin

 kas

                    Her bir I bandı Z çizgisi adı verilen bir hatla ikiye bölünmüştür. A bandının ortasında açık boyanan H diski ve H diskinin ortasında M çizgisi bulunur. H diskinin ortasındaki M çizgisinde kalın filamentler bağlantı kurar.

kas 1

 

 

Aktin:

               Globüler aktin monomerlerinden oluşmuştur. Globüler aktin (Gaktin) monomerleri, F-aktin şeklinde filamentleri oluşturmak üzere polimerleşirler. Her G-aktin monomeri üzerinde myozin bağlanma bölgesi bulundurur. Çift aktin filamentiheliks şeklinde birbirini sarar.

Tropomyozin:

              Polipeptid zincirinden oluşur. Tropomyozin iki aktin filamenti üzerinde baştan sona uzanır.

Troponin:

Tropomyozine tutunmuş olarak bulunur. Troponin üç alt üniteden oluşmuş kompleks

bir proteindir.

1. Troponin – I : (Aktin-myozin etkileşmesini inhibe eder)

2. Troponin – C : (Kalsiyumun bağlandığı bölüm)

3. Troponin – T : (Tropomyozine bağlandığı bölüm)

 

 Troponin -

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir