Skip to main content

PATOLOJİ

IFN-a, IFN-b ve IL-6.

Eozinofilleri uyaran ve IgE üretimini arttıran; IL-5 (en güçlü), IL-4 ve IL-13

Aktive enflamatuvar hücrelerde üretilen sitokinler; IFNd, TNF-a, TNF-b, IL-5- IL-10, IL-12.

LPS infeksiyonu sonrası makrofazlardan medyatörlerin salınım sırası TNF ® IL-I ® IL-12′ dir.

 

 

A Sitokinlerin majör etkileri
Sitokin Major kaynak hücre Major etki
IFN-a ve b Virüsler ile enfekte hücreler tarafından üretilirler.Bütün hücreler üzerinde etkilidirler. Aniviral etki, fagositik aktivasyonu artırır.Üretildiği hücre üzerinde etkisi yoktur; çevredeki hücreleri virüse karşı korumayı amaçlar, uyarır. HK Hücrelerini aktive eder.
INFd  CD4(+) T lenfositlerce (TH1 hücre-leri) ve NK hücrelerice üretilir. Makrofajları uyarır, fagosit aktivasonu, class 1 ve 2MHC antijenlerinin ekspresyonunu artırır.
  Makrofaj, B ve T lenfositler üzerinde etkilidir. TH2 hücrelerini bloke eder. NK hücrelerini aktive eder.Makrofajların damar dışına çıkmasını ve epitelyumoidHücrelere dönüştürerek granülom oluşumunu uyarır;Histiyositik dev hücre formasonunu uyarır.
lL-1 Monosit makrofaj sistemi hücrelerince üretilir.Endotel ve T hücreleri üzerinde etkilidir. Akut iltihabın her aşamasını uyarır (TNF ile birlikte)Endotelde prokoagülandır, adezyon moleküllerini artırır.Lenfositleri, sitokinleri uyarır.TNF-a ve lL-6 ile birlikte iltihabın sistemik etkisinden sorumludur (ateş, akut faz protein sentezini vs.)TNF-a ile birlikte kronik iltihapta fibroblastları uyararak, kollajen sentezini artırır. Osteoklastik kemik yıkımını uyarır.
lL-2 CD4(+) T lenfosit kaynaklıdır (TH1 hücrelerince üretilir)T ve B lenfositler üzerine etkilidir.Otokrin etki göstermesi bu mediyatörün karakteristiğidir. T hücre büyüme faktörüdür (otokrin etkisi vardır)B hücre proliferasyonunu da uyarırNK hücrelerinin major uyaranıdırTemel etkisi hücresel immünitenin uyarılmasıdır.
lL-3  T lenfosit kaynaklıdır.Kemik iliği üzerine etkilidir.Koloni uyarıcı faktor olarak çalışır. Kemik iliğinde miyeloid ve eritroid farklılaşma ve üremeyi uyarır (mast hücre ve nötrofil polimorf üretimini artırır)
lL-4  CD4(+) T lenfosit kaynaklıdır (TH2hücrelerince üretilir) TH2’leri uyarır; TH1’leri inhibe eder. Bu etki temelde humoral immünüteyi uyarır.B lenfositleri uyararak lg üretimini artırır.LgE ve lgG1 sentezini artırır
lL-5   CD4(+) T lenfosit kaynaklı (TH2Hücrelerince üretilir) B hücre farklılaşmasını ve humoral immüniteyi uyarır.Eozinofil kemotaksisi, eozinofillere diferansiasyonunu ve lgE sentezini uyarır; alerjik tablolarda özellikle astımda önemli rol alır.
lL-6 T lenfosit kaynaklı (TH2 hücrelerince üretilir) TNF-a ve lL-1 ile birlikte iltihabın sistemik etkisinden sorumludur (ateş, akut faz protein sentezini v.s.)B Lenfositleri, lg sentezini, akut faz protein sentezini uyarır osteoklastları uyararak kemik yıkımını arttırır.
 

 

 

 

 

 

 

 

B Sitokinlerin majör etkileri
  Kaynak hücre Majör etki
lL-7  Stromal ve epitelyumiyal hücreler  Kemik iliğinde lenfositlerin (hem T hem B) üretimini yarır.B hücre farklılaşmasını, T hücrelerinin büyümesini yarır
lL-8 T hücreler ve makrofajlar tarafından üretilir Nötrofil, bazofil ve T hücre kemotaksisi
lL-9 Lenfositler Kemik iliğinde T hücre büyümesini uyarır
lL-10 T lenfosit kaynaklı (TH2) Temelde immünsüpresif etkilidir (özellikle T lenfositler üzerinde immünsüpresandır ayrıca INF-¡, TNF ve L-1 sentezini inhibe eder); hafif oranda B lenfositleri uyarır
lL-11 Kemik iliğindeki stromal hücreler Kemik iliğinde trombosit üretimini uyarırAkut faz proteinlerinin yapımını uyarır
lL-12   Makrofajlar ve B hücreleri tarafından üretilir. Th1 hücreleri ve NK hücrelerince INF-¡ üretimini uyarır.NK hücrelerinin en güçlü uyaranlarındandır.Granülomlarda makrofajların kemotaksisini uyarır
lL-13  Lenfositler Lenfositlerin büyümesi ve lgE sentezini uyarır.Epitelyum hücrelerinden mukus üretimini arttırır.
lL-15 Makrofaj NK ve CD8 T lenfosit proliferasyonu
lL-17 Bellek-aktive T lenfositler Chemokin, lL-1 ve TNF üretiminde artma
lL-23 Makrofaj İnflamasyon, bellek CD4+ T hücre proliferasyonu;INF¡-üretiminde artış; Th1 diferansiasyonunda artış
TNF-a  Makrofajlar, mast hücreleri ve T-B lenfositler IL-1 ile birlikte akut ve kronik iltihabın her basamağını uyarır, fibmoblastlardan kollajen üretimini uyarır.TNF-a ve IL-6  ile iltihabın sistematik etkisinden sorumludur.
TGF-b T hücreleri, makrofajlar, B hücreleri, mast hücreleri İmmünsüpressif etkilidir (antisitokin).Kronik iltihapta fibroblastları aktive ederek fibrozisi  uyarırRejenerasyonu durdurur.
 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir