Skip to main content

PATOLOJİ

Tedavide küretaj ve kemik greftleri kullanılır. Sarkoma transfomasyon (en sık osteosarkom; ikinci sırada habis fibröz histiyositoma transforme olur) çok nadiren izlenir, sıklıkla radyoterapi uygulanan hastalarda saptanır.

 

Kemik Kökenli Tümörler
Tip Yerleşim yeri Yaş Morfoloji
BenignselimOsteoma Yüz kemikleri (paranasal sinüsler) kafa tası kemikleri 40-50 Kemik yüzeyden eksofitik büyüme, histoloji normal kemiğe benzer,  rastlantısal yakalanır.Habasete dönüşme olasığı yok; mültipl olduğunda Gardner sendromu akla gelmeli
OsteoidOsteoma Femur ve tibianın Metafizi 10-20 Uzun kemiklerin kortikal bölümünden kaynaklanan tümörler, ağrı ile  karakterize, histolojik olarak birbirine bağlanan didiklenmiş kemik  trabekülleri, ortada nidus izlenir.Ağrıya neden olması ve ağrının aspirinle geçmesi ile meşur
Osteoblastom Vertebra 10-20 Sıklıkla vertebranın enine ve dikensi çıkıntılarından çıkar; histoloji osteoid osteoma benzer, ancak daha büyüktür (2 cm’den büyük);  nidus içerir, ağrı yapması nadirdir; nüks edebilir.
HabisPrimerosteorsarkom Femur alt uç, tibia üst uç metafiz 10-25 Dışa doğru büyüme, periostu havaya kaldırma (Codman), medüller kaviteye invazyon, mikroskobik olarak osteoid üreten habis hücreler, kıkırdak üretimi az ya da çok bulunabilir.– Kemiğin en sık primer malign tümörüdür.
Sekonder osteosarkom Femur, humerus, pelvis 40 yaş üstü Sıklıkla Paget’e sekonder; histoloji primer osteosarkoma benzer.
 

 

 

Kemiğin habis fibröz histiositomu (MFH)

MFH erkekte sıktır; frastibrosarkom ise her iki cinste eşittir. Uzun kemiklerin metafizlerinden ya da pelvisin yassı kemiklerinden kaynaklanabilir.

Patolojik kırık görülmesi sıktır. De novo olarak çıkabilecek­leri gibi, Paget hastalığı, kemik enfarktları ve radyasyonu takibende çıkabilirler. Pleomorfik, kötü prognozlu lezyon­lardır. 5 yıllık sürvi %20’dir.

 

 

 

 

Kıkırdak kökenli tümörler
Osteokondrom Uzun tubüler kemiklerin metafizleri 10-30 Kemik çıkıntı ve üstündeki matür kıkırdak kepten oluşur.Mültipl ise genetiktir ve kondrosarkom riski taşır.

–    Kemiğin en sık görülen selim tümörüdür.

Kondrom(enkondrom) El ve ayağın küçük kemikleri 30-50 Normal kıkırdağa benzeyen, iyi sınırlı tek lezyonlar;-    Mültipl ise genetiktir ve yüksek kondrosarkom riski taşır.
Kondrosarkom Omuz, pelvis, proksimal femur ve kosta kemikleri 40-60 Medüller kaviteden kaynaklanır ve korteksi yıkarak yumuşak dokuya çıkar, mikroskobik olarak iyi sınırlı kıkırdak alanalrı ya da anaplastik alanlar-    Dediferansiasyon izlenebilir.

–    Kemiğin en sık ikinci primer tümörü; 40 yaş üstünde kemikten çıkan en sık habistümördür.

Kökeni bilinmeyenlerDev hücreli Uzun kemikepifizleri (diz) 20-40Kadında Korteksi erode eden litik lezyonlar, sıklıkla selim (metastaz yapmadıkça)Mikroskobik olarak osteoklast benzeri dev hücreler, yuvarlak iğsi mononükleer hücreler

–    İnsanda epifizlerden en sık çıkan tümördür.

Ewing sarkomu Diafiz ve metafiz 0-20 Medüller kaviteden kaynaklanır, mikroskopik olarak küçük, yuvarlak hücrelerden oluşur, tümör hücreleri glikojenden zengindir (PAS pozitif) agresif seyreder.–    Kemiğin en sık üçüncü primer tümörü; çocukluk çağında (0-10) yaş arası) en sık çıkan primer kemik tümörüdür.
     

 

 

9. EKLEM HASTALIKLARI

 

Eklemler insanda iki farklı tiptedir:

a-   Sinoviyal (diartrodiyal) eklemler: Sinovya ile örtülü, yüksek oranda hareketli eklemlerdir.

b-   Sinartroz: Minimal hareketli eklemlerdir. Dört tipi bulunur:

  • Symphsis tipi eklem: İki kemiği fibrokartilaj ve liga­menler bağlar; örnek symphyis pubis.
  • Synchondrosis tipi eklem: Eklem kıkırdağının eklem boşluğu olmadan direkt kemiğe tutunması; örnek sternal manubrial eklem
  • Syndesmosis tipi eklem: Kemikleri fibröz doku bağlar; örnek kraniyal eklemler
  • Synostosis tipi eklem: Patolojik kemik bağlarının oluşumu; örnek spinal ankloz.

 

Eklem hastalıklarının temel sınıflandırılması

a-   Enfeksiyonlar (Lyme hastalığı, gonokokal artrit gibi)

b-   Otoimmün (RA gibi)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir