Skip to main content

PATOLOJİ

Bazen ciltte büller gelişir, yüzeyel venler dolgunlaşır. Du­yu bozukluğu da erken belirtilerdendir. Basıncın uzun sü­re yüksek kalması durumunda ise nöromuskuler hasar nedeni ile parezi ve pareziler gelişir.

 

Çocuklarda kemik kırıklarının özellikleri

a-   Hızlı iyileşir: Çocuklarda periost kalın ve beslenmesi daha zengindir. Femur cisim kırığı yeni doğanda 2-3 haf­tada, gençlerde 12-16 haftada, yaşlılarda ise 16-20 haf­tada kaynar.

 1. Kemik uzunluğu artabilir: İyileşme sürecindeki hipere­mi nedeni ile epifiz etkilenir ve uzunlamasına büyüme hızlanır. Kırık çizgisi epifiz büyüme plağına ne kadar yakın ise uzunlamasına büyüme o oranda artar.
 2. Açılanma düzelir: Wolf kanunu sebebiyle açılanma olan kırıkta, konkav tarafta kortikal kemiğin kompresy­onu burada enlemesine büyümeyi artırarak çukurluğun dolmasına yani düzelmesine, konveks taraftaki gerilme ise buradaki fazlalığın rezorpsiyonunu sağlayarak kabarıklığın düzelmesine yardım eder. Çocuk ne kadar küçük ve kırık epifize ne kadar yakın ise deformitenin kendiliğinden düzelme şansı o kadar çoktur.
 3. Psödoartroz gelişimi görülmez
 4. Rotasyonu tolere edemez
 5. Epifiz büyüme plağı bozulan kırıklar deformitelere neden olabilir

 

Uygunsuz iyileşme nedenleri

 • Kırık kemiğin yer değiştirmesi,
 • Kırık uçlarının hareketliliği (psödoartroz gelişimi sap­tanabilir),
 • Uygunsuz immobilizasyon,
 • Kırık alanının enfeksiyonu ve
 • Sistemik enfeksiyonlar,
 • Uygunsuz Ca++ ve fosfor, vitamin eksikliği,
 • Sitemik anormalliklerin etkisi (ateroskleroz, diyet bozuklukları, osteoporoz v.s.)

 

Kırığa meyilli hastalıklar

Kemik frajilitesinde artma

–     Osteoporoz

–     Osteomalazi

–     Habaset

–     Paget hastalığı

–     Osteopetroz

–     Enfeksiyon

 • Düşme riskinde artma

–     Nörolojik hastalıklar

–     Görme bozuklukları

–     Lökomotor hastalıklar

 • İlaçlar

–     Diüretikler

–     Antihipertansifler

–     Sedatifler

 

7. AVASKÜLER NEKROZ (OSTEONEKROZİS)

 

Kemik ve kemik iliğinin nekrozudur.

Sıklıkla metafiz veya diafizin medüller kavitesinde ve epifizin subkondral bölgesinde izlenir. Sıklıkla lokal iskemi nedenlidir.

 

Avasküler nekrozun olası nedenleri:

 • Travma nedenli vasküler bozukluklar (fraktür; Femur başı kırıkları, (arpal scaphoid (bilek); Diz eklemi (osteokondritis dissekans)
 • İdiopatik (en sık neden)
 • Kortikosteroid tedavisi (en sık bilinen neden)
 • Radyasyon tedavisi
 • Sistemik hastalıklar orak hücreli anemi, SLE, polistemia, gut, vaskülitler, Gaucher hastalığı, Caisson
 • Emboli, tromboemboli, hava embolisi (dekompresyon hastalığı, caisson hastalığı),
 • Alkolizm
 • Hiperürisemi

En sık karşılaşılan avasküler nekroz idiyopatik olanlardır; fakat nedeni bilinen avasküler nekroz olguları arasında en sık izlenilen neden steroid tedavisidir.

Gelişen nekrozu takiben ölü kemik osteoklastlarca temi­zlenir ve canlı kemik yavaşca defekti onarır, bu arada sıklıkla nekrotik kemik ve eklem kıkırdağında distorsiyon saptanır; özellikle hasarlı kemik üzerine basınç uygulanırsa kalıcı deformiteler gelişir.

Tipik olarak subkondral enfarktlar kronik ağrıya neden olurlar, başlangıçta aktivite sınırlarken sonradan ekst­remite hareket ettirilemez.

Medüller enfarktlar ise asemptomatiktir. Gaucher hastalığı ve hemoglobinopatilerde sıklıkla saptanır.

Medüller enfarktlar uzun süre içinde sıklıkla stabilize olurlar ve nadiren habaset yönünde değişim gösterebilir­ler (osteosarkom ve habis fibröz histiositom).

Subkondral enfarktlar ise sıklıkla kollabe olur ve tedavi edilmezler ise ağır sekonder osteoartritlere neden olurlar.

En sık izlenen femur başının avasküler nekrozu idiyopatik tablolardır ve Legg-Calve-Perthes hastalığı olarak adlandırılır. 5-10 yaş arasında ve E/K oranı 5/1 ‘dir. Major semptom ağrı ve yürüme bozukluğudur.

Grafide femur başı yassılmış, fragmente ve sklerozedir. 2­3 yıl içinde kemik doku kendini tamamen onarır.

Eğer femur başında hasar oluşursa (hasarlı femura bası devam ederse kemik deforme olur) sekonder osteoartrit gelişebilir. Tedavi uzun süreli yatak istirahatidir; gerekli olgularda hemiartroplasti uygulanır.

 

En sık izlenen avasküler kemik nekrozlarını listesi

Elin lunate kemiğinin avasküler nekrozu → → → Kienboeck hast.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir