Skip to main content

PATOLOJİ

 

 

●    Vasküler ve lenfatik invazyonun olmayışı, mitozun düşük oluşu

●    Melanomda en önemli prognoztik kriter invazyon derinliği (kalınlık) dir.

●    Melanom tipleri içinde en kötü prognozlu olan nodüler melanom; ikinci sırada akral lentigenöz melanomdur.

●    Melanom tipleri içinde en iyi prognozlu olan yüzeyel yayılan melanomun radial fazda yakalananları ve bu tablonun özel bir formu olan lentigo malignadır. Ana unutulmamalıdır ki yüzeyel yayılan melanom vertikal aşamaya geçtiğinde ve lentigo maligna da vertikal büyüme saptandığında (Ientigo maligna melanoma) artık prognoz hiçbir zaman bir önceki kadar iyi olmayacak ve invazyon derinliği ön plana çıkacaktır.

●    Bu nedenle melanomda en kritik aşama tümörün erken yakalanması (radial büyüme aşamasında) ve total çıkarılmasıdır; bu kür sağlar.

 

Breslow kalınlığı 5 yıllık ömür DÜZEY Clark’ın invazyon derecelemesi
0-0.75 mm %100 I. Düzey Lezyonun sadece epidermisde olması
0.76-1.5 mm %90 II. Düzey Lezyonun papiller dermise girmesi
1.51-2.25 mm %85 III. Düzey Papillar dermisin lezyon ile tamamen doldurulması
2.26-3.00 mm %75 IV. Düzey Lezyonun retiküler dermise girmesi
3 mm den büyük %45 V. Düzey Lezyonun subkutanoz yağ dokuya girmesidir.
 

 

Melanomun klinik alt tipleri
Yüzeyel yayılan melanom Nodüler melanom Lentigo maligna,Lentigo maligna melanom Akral lentiginöz melanom
En sık melanom (%70) %15-30 %4-10 %2-8
Genç-orta yaş Genç-orta yaş Yaşlı (ortalama 70 yaş) Genç-orta yaş
Üst sırt K ve E’de, alt ekstremite K’da Bacak ve gövde Güneş gören yerler, baş, boyun Avuç içi, ayak tabanı
Radyal büyüme paterni,Tanıda erken evrede Vertikal büyüme,Tanıda geç evrede Radyal büyüme paterni, tanıda erken evrede Radyal ve vertikal büyüme paterni,Tanıda geç evrede
Açık renk derililerde Açık renk derililerde Açık renk derililerde Zenci, Asyalı ve OrtaAsya’lılarda

 

Göz melanomları

İntraoküler melanomların hemen hepsi uvea (iris, silyer cisim ve koroid) da bulunan melanositlerden kaynaklanır. Nadir olgularda retinanın pigmente epidelinden orjin alırlar. Gözde melanomun en sık kaynaklandığı yer ise koroiddir.

Göz melanomları iki farklı hücre tipi içerirler; spindle (iğsi) hücreler ve epiteloid hücreler. Eğer lezyon tamamen veya baskın olarak spindle hücrelerden oluşursa, düşük agresif seyir ve daha az metastaz olasılığı söz konusudur.

 

16. TÜMÖRLER

 

Seboreik keratoz

Sıklıkla orta ve ileri yaşta, sık saptanan selim tümörlerdir.

Özellikle ekstremite ve daha az oranda gövdede görülür­ler. Birkaç milimetreden, santimetreye değişebilen yuvar­lak, yassı plaklardır. Sıklıkla koyu kahverenkte ve granüler görünümdedir. Rengi nedeni ile melanomlarla karışırlar.

Keratin dolu kistler, hiperkeratoz ve bazal hücrelerde artışla karakterize mikroskopik görünümleri vardır.

Eksizyon kür sağlar. Yassı epitel hücreli karsinoma pro­gresyon az da olsa mümkündür. Eğer yüzde, çok sayıda ve koyu renkte ise “dermatosis papulosa nigra” adı verilir.

Eğer kısa bir süre içinde yüzlercesi birden gelişirse, para­neoplastik sendrom tipinde bir reaksiyonu düşündürür (Leser-Trelat bulgusu). Tümör hücreleri tarafından üretilen TGF-a’nın bu lezyonun gelişiminde temel rol aldığı bilinmektedir.

 

Akantozis nigrikans

Tipik olarak derinin katlanma bölgelerinde (aksilla, kasık, boyun gibi) deride kalınlaşma ve hiperpigmentasyon ile karakterizedir.

Olguların %80’inde benign tip izlenir, otozomal domi­nanttır. Bu hastalarda tablo sıklıkla çocukluk çağı veya pubertede başlar; genellikle obezite ve endokrin hastalıklarla bir aradadır (özellikle diabetes mellitus ve pituiter veya pineal tümörler).

Habis tipi orta-ileri yaşlarda, adenokarsinomlar (özellikle ağır sindirim sistemi adenokarsinomları -en sık mide karsinomları ile-) ile beraber bulunur. Tümörler tarafından üretilen epidermal büyüme faktörleri ile ilişkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir