Skip to main content

PATOLOJİ

Nikolski bulgusu (derinin parmakla bastırıldığında kolayca soyulması) toksit epitermal nekro tipik olarak saptanır. Nikolski bulgusunun pozitif olduğu diğer hastalık pemfi­gustur.

 

Pannikülitler

Pannikülitler; (subkutanöz yağ dokunun inflamasy­onudur) sıklıkla bacaklarda oluşur ve konnektif doku sep­taları ile ayrılabilirler (septal pannikülitin en sık nedeni eritema nodozumdur) ya da yağ doku lobüllerini etk­ileyebilir (Iobüler pannikülit: en sık nedeni eritema indura­tumdur).

Eritema nodozum

En sık izlenen pannikülit formudur.

Tipik olarak akut başlar; ya idiyopatiktir ya da spesifik ilaçlar, enfeksiyonlar (B hemolikit strep., tbc, sistemik mantar) sarkoidoz, inflamatuar barsak hastalıkları ve nadiren visseral malignitelere eşlik edebilir.

 

Erithema nodosum nedenleri

1-   Sistemik hastalıklar

a-   arkoidoz

b-   Ülseratif kolit

c-   Crohn hastalığı

d-   Lösemi

e-   Hodgkin lenfoma

f-    Behçet hastalığı

2-   Enfeksiyon

a-   Streptokok infeksiyonları

b-   Tüberküloz

c-   Lepra

d-   EBV

e-   Histoplazmosis

f-    Yersinia

g-   Lenfogranüloma venorum

h-   Kedi tırmığı hastalığı

i-    Tularemia

j-    Blastomycosis

k-   Coccidioidomyeosis

3-   İlaçlar

a-   Sülfonamidler

b-   Oral kondroseptifler

e-   Penisilinler

d-   Tetrasiklin

e-   Süfonilüreler

 

Türkiyede bir hastada nedeni bilinmeyen bir şekilde eritema nodosum saptanır ise hastanın ilk olarak tüberküloz yönünden araştırılması gerekir.

Lezyon alt bacakta hassas eritematöz nodüller olarak izlenir, eski lezyonlar yassı ve ekimotik olabilir ve eski-yeni lezyonlar bir arada bulunur. Tanı biyopsi ile konulur.

 

Eritema induratum

Tipik

a-   Albinizm

b-   Fenilketonüri

c-   Hipopituitarizm

d-   Homosistinüri

 

Vitiligo

Sık rastlanan bir hastalıktır, deride pigment içermeyen iyi sınırlı maküllerin görülmesidir. Sıklıkla koyu renkli ırklarda izlenir. Klinikte asemptomatik lezyonlar izlenir, yassı, iyi sınırlı maküllerdir ve yama tarzı pigmentsiz alanlar izlenir. En sık tutulan yer; el ve el bilekleri, aksilla, perioral, peri­orbital ve anogenital bölgelerdir. Nadiren travmanın olduğu alanlarda izlenir; bu tablo kobnerizasyon olarak bilinir. Nedeni net bilinmiyor; en olası neden otoim­münitedir.

Histolojik bulgu; hastalıklı bölgelerde parsiyel ya da kom­ple pigment üreten melanositlerde kayıptır.

 

Vitiligoya eşlik edebilen hastalıklar

a-   Alopesi areata

b-   Halo nevüs

c-   Habis melanom

d-   Tiroid hastalıkları

e-   Pernisiyöz anemi

f-    Addison hastalığı

g-   Diabetes mellitus

h-   Myastenia gravis

 

 

Albinizm‘de ise melanositler normal sayıda bulunur, an­cak non-fonksiyonellerdir. En sık izlenen tip okülokuta­nöz albinizmdir (deri, kıl folikülleri ve gözde pigment komple yok). İki major formu vardır; tirozinaz pozitif okü­lokutanöz albinizm en sık izlenendir (doğumda komple albinizm, sıktır; ancak yaşla pigment çıkabilir).

Albinolarda deride skuamöz hücreli karsinom riski artmış, melanom riski azalmıştır.

 

Ephelis (çil)

Çocukluk çağında sık izlenen pigmente lezyonlardır. 1-10 mm çaplı, güneşe maruz kaldıktan sonra oluşan, kışları solup, yazları tekrarlayan bir lezyondur.

Histolojik olarak normal melanosit sayısı, fakat bazal tabakada artmış melanin (melanosit fonksiyonu artar) saptanır.

 

Melasma

Maske benzeri fasiyal hiperpigmentasyon, gebelik gibi hiperöstrojenik durumlarda izlenir. Güneş ışığı pigmenta­syonu belirginleştirir, doğum sonrası genellikle solarlar.

Melanositlerin sayısı normaldir; ancak fonksiyonları artmıştır.

Bazal tabakada melanin deposu artar (epidermal tip) veya papiller dermiste makrofajlar içinde melanin biri­kimi ile artış (dermal tip) ve bu iki tipin bir arada görüldüğü mikst tip izlenir. Bu üç tip Wood’s ışığı (siyah ışık) kullanılarak klinikte ayrılabilir.

 

Cafe-au-Iait lekeleri

İdeal olarak görüldüğü hastalıklar; nörofibromatozis ve Albright hastalığı. 5 yaşından küçük bir çocukta, 5mm den büyük, ve en az 5 adet cafe-au-Iait lekesi varsa bu hastalıklar açısından araştırılmalıdır.

Bazal tabakada melanosit sayısında sadece hafif bir artış vardır, esasen fonksiyonlarında artma mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir