Skip to main content

PATOLOJİ

Evre 3: Geç kronik form;

● Destrüktif kronik artrit,

● Akrodermatitis atrofikans,

● Nöropatiler.

 

Özellikle ısırılmadan yıllar sonra, büyük eklemlerde ağır hasara neden olabilen, mültipl eklem tutulumu ile giden kronik artritiere yol açar.

Dissemine 3. dönem Lyme enfeksiyonunun en sık izlenen bulgusu eklem tutulumudur. %80 olguyu etkiler. Tipik olarak büyük eklemleri, diz, omuz ve dirsek tutulur ama her eklemi tutabilir.

Eklemde erken lezyonlar romatoid artrite benzer, sinovyal hiperplazi, lenfosit ve plazma hücresi artışı bulunur. Fakat tablonun esas özelliği Lyme artritinin bir arterit oluşudur.

Hipertansiyona benzer şekilde soğan zarı tarzında arter lezyonları saptanır. Geç dönem olgularda, büyük ekIem­Ierde kıkırdakta erezyon saptanır.

 

Villonodüler sinovit

Sinovyal membran ve tendonların lezyonudur. İyi sınırlı olduğunda nodüler tenosinovit (tendonun dev hücreli tümörü) adını alır, ne zaman intraartiküler sinovyal mem­branı diffuz olarak tutarsa, pigmente villonodüler sinovit (buradaki pigment hemosiderindir) adını alır.

Gerçek bir neoplazm mı yoksa reaktif bir olay mı olduğu bilinmiyor. Altındaki kemikte destrüksiyon yapabilen selim seyirli bir tablodur.

 

10. KAS HASTALIKLARI

 

Kas dokusunun histolojisi: Kas iki alt gruba ayrılır; çizgili kas ve düz kas. Çizgili kas da iki alt gruba ayrılır; iskelet kası ve kalp kasl.

Miyoglobin kasın hemoglobine benzer oksijen transport proteini

Kas hücre membranı sarkolemma kas hücre sitoplaz­ması sarkoplazm, düz endoplazmik retikulumu sar­koplazmik retikulum ve mitokondrilerine sarkosom olarak adlandırılır.

Tüm kaslar mesoderm kaynaklıdır ve miyoblastlardan köken alırlar. Kas hücresinin sitoplazmasındaki kontraktil elemanlara miyofibril adı verilir ve miyofibriller miyofila­ment adı verilen özel kontraktil proteinlerden oluşur.

Kas dokusundaki damarlar devamlı (continuous) kapiller­ler ile döşelidirler.

Kas kitlesinin en dış kısmını örten kılıf “epimisyum” bu kitleyi oluşturan her bir fasikülü saran kılıf “perim­isyum”; kas grublarını saran kılıf “endomisyum” ve her kas hücresi eksternal lamine ile çevrilidir.

Miyofibrillerin ve kasın en küçük fonksiyonel üniteleri sarkomerdir ve bu iki Z çizgisi arası mesafeyi tanımlar.

Kalın filament miyosin proteininden oluşur. Sarkomerin ortasında ve ince filamentlerin arasında yerleşmişlerdir. Miyosin a-heliks yapısında olup, tripsin ile iki hafif (hafif meromiyosin) ve iki ağır (ağır meromiyosin)’e ayrılır.

Ağır meromiyosinin S1 bölgesi ATP ile bağlanır ve hafif zincir ile cross-bağlantıyı kurar. Z bantlarına tutunan ve kalın filamentin pozisyonunu korumasına yardım eden büyük elastik protein “titin” olarak adlandırılır.

İnce flament aktin, tropomiyozin ve troponin proteinle­rinden oluşur. Z bantına tutunur ve sarkomerin ortası-na doğru uzanırlar.

Kas dokusuna uygulanan kesitlerde Z bantlarının iki yan­larında bulunan açık renk alanlar “I bantı” olarak adlandırılır.

Sarkomerin ortasındaki kalın koyu renk alanlar “A bandı” olarak adlandırılır ve kalın filamentlerin sarkomer içi genişliğine karşılık gelir.

A bantı içindeki ince filament içermeyen alan “H bantı” olarak adlandırılır.

H bantının ortasındaki sadece kalın filamentden oluşan orta bölgesine uyan bant “M bantı” olarak adlandırılır. M bantında bulunan iki özel protein miyomesin (kalın filamentin yapısans proteini) ve kreatin fosfokinaz (CPK; kasın çalışması için uygun ATP konsantrasyonunu sağlayan önemli bir enzimidir) dır.

Kas spindile’ları (kas iğcikleri) kas doku içinde yerleşmişlerdir, modifiye kas hücrelerinden oluşan intrafusal liflerinden oluşur ve afferent sinir lifleri içerirler.

Kas iğciklerinin temel görevi vücut postürünün sinir sistemi tarafından kontrolünü sağlamak ve zıt kas gruplarının koordine çalışmasını sağlar.

Karakter Çizgili kas (kırmızı) Düz kas (beyaz)
Vaskülarizasyon Damardan zengin Damardan fakir
İnnervasyon Küçük sinir lifleri Büyük sinir lifleri
Kotraksiyon Yavaş ama tekrarlayıcı Hızlı kontrasiyon
Kolay yorulmuz Kolay yorulur
Zayıf kontraksiyon Güçlü kontraksiyon
Sarkoplazmik retikulum Yaygın değil Yaygın
Mitokondri Çok sayıda Az sayıda
Miyoglobin Zengin Fakir
Enzimler Oksidatif enzimlerinden zengins Oksidatif enzimlerinden fakir
ATP’den fakir ATP vve ADP’den zengin
Lif çapı Küçük Büyük
 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir