Skip to main content

PATOLOJİ

Histolojik olarak normal melanosit sayısı, fakat bazal tabakada artmış melanin (melanosit fonksiyonu artar) saptanır.

 

Melasma

Maske benzeri fasiyal hiperpigmentasyon, gebelik gibi hiperöstrojenik durumlarda izlenir. Güneş ışığı pigmenta­syonu belirginleştirir, doğum sonrası genellikle solarlar.

Melanositlerin sayısı normaldir; ancak fonksiyonları artmıştır.

Bazal tabakada melanin deposu artar (epidermal tip) veya papiller dermiste makrofajlar içinde melanin biri­kimi ile artış (dermal tip) ve bu iki tipin bir arada görüldüğü mikst tip izlenir. Bu üç tip Wood’s ışığı (siyah ışık) kullanılarak klinikte ayrılabilir.

 

Cafe-au-Iait lekeleri

İdeal olarak görüldüğü hastalıklar; nörofibromatozis ve Albright hastalığı. 5 yaşından küçük bir çocukta, 5mm den büyük ve en az 5 adet cafe-au-Iait lekesi varsa bu hastalıklar açısından araştırılmalıdır.

Bazal tabakada melanosit sayısında sadece hafif bir artış vardır, esasen fonksiyonlarında artma mevcuttur.

 

Lentigo

Deri ve mukozal membranlarda, sık rastlanan benign hiperpigmente maküller (5-10 mm çaplı)dir. Çilin aksine güneşe maruz kalınca koyulaşmaz. Etyolojisi bilinmiyor.

Histolojik olarak dermisde bazal tabakada melanosit hiperplazisi ve buna uyan linear bazal hiperpigmentasy­on ve sıklıkla rete’lerde incelme ve uzama izlenir.

Güneş etkisiyle oluşursa “solar lentigo”; genç erkekte tek taraflı omuzda hipertrikoz ile beraberse “Becker nevüs”; gastrointestinal poliplerle bir arada ise “Peutz Jeghers sendromu”; bunların dışında görülen küçük lezyonlara ise “Ientigo simpleks” adı verilir.

LEOPARD Sendromu: Lentigölar, Elekrokardiyografi anormallikleri, Oküler anormallikler -hipertelorizrn-, Pulmoner stenoz, Anormal genitaller, büyümede Retardasyon, Deafness -sağırlık-.

 

Pigmente nevüs (nevoselüler nevüs, mole, ben)

Nevoselüler nevüste, melanositler normal olarak bulun­dukları epidermis bazal tabaka keratinositleri arasında ya da dermis içinde yuvarlak-oval agregatlar tarzında büyü­me gösterirler. Bu özel yapıya “yuvalanma” denir. Nevü­sü oluşturan melanositlerde mitotik aktivite ve pleomor­fizm saptanması beklenmez.

Nevüsler bu melanosit yuvalarının deride bulundukları ye­re göre adlandırılırlar.

Eğer sadece dermo-epidermal sınırdaki bazal tabaka için­de yerleşmişse bileşke nevüsü “junctional nevüs” diyoruz.

Eğer dermis içi ve hem de bazal tabakada nevoid yuvalanmalar bulunursa “kompound nevüs -bileşik nevüs-“, nevoid odaklar sadece dermiste yerleşimli ise “dermal veya intradermal nevüs” diyoruz.

İnsanda en sık izlenen nevüsler intradermal nevüslerdir.

Nevoid hücrelerin dermise geçmeleri ve derine doğru yuvaların silinip tek tek ve iğsi, pigmentsiz görünüm almalarına “matürasyon” adı verilir.

Daha az matür olan yüzeyel nevüs hücreleri daha büyük olmaya, melanin pigmenti üretmeye ve yuvaları daha çok hücre içermeye meyillidir.

Buna karşın, daha matür olan derin nevüs hücreleri daha küçük, daha az ya da hiç pigment içermeyen ve yuvaları daha az hücresel görünümdedirler.

Matürasyonun varlığı veya yokluğu selim ve habis lezy­onların ayırımında anlamlıdır. Habis lezyonlar (melanom) matürasyon göstermez.

 

Klinik açıdan anlamlı, özel nevüs tipleri

Konjenital nevüsler: Genellikle kompaund tipte olup, deri ekleri, damarlar ve sinir duvarında yuvalanma gösterme eğilimindedir. Doğumda bulunur, büyük boy olanlarında melanom gelişme riski vardır

Mavi nevüs: Yuvalanma göstermeyen, derinde ve fibrozis ile bir arada bulunan, ileri derecede pigmente hücrelerden oluşur. Mavi-siyah renkte görülür ve klinikte makroskopik görünümü malign melanom ile karışır. Sıklıkla doğumda bulunur ve en sık yerleşim yeri kalça, yüz ve koldur.

Spitz nevüs: Epiteloid ya da spindle hücreler içerir ve bu hücreler büyük atipik görünümdedirler, fascicular tarzda büyürler. Spitz nevüs sıklıkla çocuklarda bulunur. Tanısı zordur, klinikte kırmızı-pembe görünüm nedeni ile hemanjiyomlar ve malign melanom ile karışır. Melanom ile en çok karışan nevüsler spitz nevüslerdir.

Halo nevüs: Nevüs hücreleri yoğun lenfosit infiltrasyon u ile çevrilidir (makroskobik halonun nedeni budur). Kazanılmış nevüslerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir