Skip to main content

PATOLOJİ

→  Over tümörleri içinde en sık ve en erken akciğer metastazı yap­ması beklenen; Koryokarsinom

→  Gonadal disgenezili hastalarda (Y kromozom patolojisi) overde çıkması beklenen tümör; Gonadoblastom (bir seks kord stromal tümör ve bir germ hücreli tümörün beraberliğini tanımlar; bu tabloda en sık saptanan germ hücreli tümörde disgerminomdur)

→  Puberta prekoksa en sık neden olan over tümörü; Granüloza hücreli tümör

 

14. GEBELiK HASTALlKLARI

 

Plasenta abruptio

Plasentanın uterus duvarından prematür ayrılmasını ta­nımlar. Hipertansif annelerin gebeliklerinde %25-50 sık­lıkla izlenir. Altı olası klinik bulgusu vardır:

 

a-   Antepartum kanama

b-   Uterusta rijidite

c-   Ağır abdominal ağrı

d-   Şok

e-   DİK

f-    Fetal distres ve ölüm.

 

Plasenta accreta

Desidüal dokudaki defekt sonucunda, plasentanın direkt myometriyuma oturmasını tanımlar. Kimi olgularda aşırı kanama nedeni olabilirler. İki alt tipi vardır:

a-   Plasenta inereta; Koryon villusları uterus kasına penet­re olduğunu tanımlar.

b-   Plasenta percreta; Koryon villuslarının serozaya kadar bütün uterus duvarını tutmasını tanımlar.

Plasenta accreata için predispozan lezyonlar; endometri­yal inflamasyon, eski skar dokularıdır (infeksiyon, travma ve sezeryan skarı gibi).

 

Plasenta previa

Plasentanın alt uterus segmentine tutunmasını tanımlar; genellikle internal servikal kanalı örter. Klasik semptomu epizotlar halinde, ağrısız, parlak kırmızı renkte vajinal ka­namadır. Saptanan olgularda seksiyo ile doğum zorunlu­dur.

 

Ektopik Gebelik

Gebeliklerin %1’inde izlenir. Ektopik gebeliğin yerleşimi %90’ı tubadadır. Bilinen en sık neden tubadaki kronik inflamatuar değişikliklerdir (pelvik inflamatuar hastalık).

Mikroskobisinde gebelik elemanları (koryon villusları) izle­nir. Gonadotropin seviyelerinin düşük olması tanıyı ekar­te ettirmez. Ektopik gebeliğin komplikasyonları intratubal hematom ve/veya intraperitoneal hemorajidir.

Ektopik gebelikte de hormonların etkisiyle endometrium­da desidual ve sekretuar değişiklikler görülür (Arias-Stel­la reaksiyonu). Ektopik gebeliğin tanısında ultrason ve laparoskopi fay­dalıdır. Tanı aldığında cerrahi tedavi gerekir.

Klasik olarak son adetten 6 hafta sonra ağır abdominal ağrı gelişimi rüptürü düşündürmelidir (rüptür sıklıkla 6­-12. haftalar arası gelişir).

 

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar

Mal hidatiform (Komple ve parsiyel mol)

Üzüm salkımı şeklinde görülen, kistik dilate ve şişkin kor­yonik villusları ile karakterizedirler. Şişkin villuslar düzgün ya da atipik trofoblastlarla çevrilidir. Tipik klinik tablo 4-5. aylık gebelikte vajinal kanama ve uterusun hesaplanan gebelik süresine göre beklenenden büyük olmasıdır. Ui­trasonografide klasik kar yağdı manzarası izlenir. Tüm üreme döneminde görülebilir ancak erken yaş ve 40 yaş üstü gebelerde olasılık artar.

 

Mol hidatiformun iki tipi vardır:

a- Komplet mol; embriyogeneze müsade etmez, dolayı­sıyla fetal doku içermez. Tüm villuslar etkilenmiştir. Tüm koryonik epitelyal hücreler diploiddir (46XX, daha az oranda 46XY).

b- İnkomplet molde embriyo gelişimi olabilir. Fetal doku­lar ve normal villuslar içerir. Trofoblastlar triploiddir (69;XXY gibi). Serum ve doku hCG’leri komplete göre daha az yükselmiştir.

Komplet mol hastaları tipik olarak döllenmeden 12-14 hafta sonra ağsırız vajinal kanama ile gelirler. Uterus gü­nüne kadar büyüktür (nadiren küçük olabilir). Ultrasonda kar yağdı manzarası izlenir ayrıca uterusta fetal kısımlar ve fötal kalp sesi bulunamaz.

Mikroskopik özellikleri; koryonik villuslarda hidropik şiş­me olması, damarlanmanın olmamasıdır. Villusların orta kısımları gevşek, ödematöz bir stroma içerir. Epitelde sito ve sinsityotrofoblast proliferasyonu görülür. Bu çoğun­lukla tüm villusu çevreleyebilen bir hiperplazi şeklindedir. Partial molde proliferasyon fokal ve hafiftir, villusların an­cak bir kısmı tutulmuştur.

Mollerin %80-90’ı küretajdan sonra benign gidişli olarak izlenir. %10 invazive mol, %2-3 koryokarsinom gelişebi­lir. koryokarsinom komplet molde inkompletten daha sık görülür.

Postküratif hCG seviyeleri izlemede ve tedavide önemli­dir. Yetersiz çıkarılmışsa hCG yüksek kalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir