Skip to main content

PATOLOJİ

Emfizamatöz sistit: Diyabetik hastada mesanede lami­na propriada gaz oluşturan basillerin enfeksiyonu.

Üriner trakta endometriyozisin en sık yerleştiği yer mesanedir.

Şemsiye hücreleri (umbreıla cells), üriner sistemi döşeyen değişici epitelin en üst katında, değişici epitel hücrelerine dik, mesane yüzeyine paralel yerleşmiş hücrelerdir ve ana işlevleri mukozanın idrar ile ıslanmasını önlemektir.

Von Brunn adaları: Mesanede bulunan fizyoloji mukozal girintilere verilen isimdir. Lamina propriada değişici epitel ile döşeli adacıklar olarak saptanırlar.

 

Değişici epitelyum hücreli karsinom(transizyonel ya da üroteliyal karsinom) –    En sık mesane karsinomu    En önemli predispozan sigara (polislik aromatik hidrokar      Bonlar-sigara, aromatik aminler-, naftilamin).    Endüstriyel ajanlar predispozisyon yaratır, naftilamin, benzidinBoya, lastik, plastik, deri endüstrisinde çalışanlar gibi.    İlaçlar: fenasetin, siklofosfamid,    Taş (kronik enfeksiyon nedeni) ve şistozoma gibi enfeksiyonlar

   Prognoz iyi

Mesanenin skuamöz hücreli karsinomu –    En önemli predispozan şiştozoma ve mesanenin kronik iritasyonu (sonda taşınması, taş, enfeksiyon gibi)    Prognoz kötü
Mesanenin adenokarsinomu –    En önemli predispozanlar: Ekstrofi, urakal artıkları, non-fonksiyonel mesane ve şistozoma enfeksiyonu    Prognoz kötü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ERKEK VE KADIN GENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI

 

1. ERKEK GENİTAL SİSTEMİN GELİŞİMİ

Erkek genital sistem yolk sac’daki primordial germ hücre­lerinden gelişir. Bu hücreler çölomik kavitenin arka duva­rındaki (fetal abdominal kavite) genital ridge (sırt, tepe) göç ederler. Bu yapı wolfian ve müllerian duktusları bera­berce içerir. Germ hücreleri endoderm; örogenital ridge mezoderm kaynaklıdır.

Erkekte genital ridge’den wolfian duktus gelişir ve bu duktus epididim, duktus deferensi oluşturur.

Testisler genital ridge deki genital trabekülden gelişir (ka­dında klitorisin geliştiği yer). Testis zaman içinde yavaşça aşarıya doğru kayar ve doğuma yakın inguinal kanalı ge­çerek skrotuma ulaşır. Yenidoğanda inguinal kanal ka­panmadığı için testis bu kanala geri kaçabilir, bu kremas­ter refleksi olarak adlandırılır.

Testis tunika albigunea ile çevrili, seminifer tubüller ve in­terstisyumdan oluşan bir organdır. Her testis ortalama 250-1000 adet seminifer tubül içerir ve her seminifer tu­bül 150-250 m çapta ve 30-70 cm boydadır. Toplam se­minifer tubül boyu yaklaşık 250 metredir.

Seminifer tubüller tubulo rektilere, onlarda rete testise açılır. Rete testis epididime girer ve duktus epididimise, açılır, sonrasında duktus deferens ve üretra olarak devam eder.

Seminifer tubüllerde germ hücreleri (spermatogonium -A ve B- primer spermatosit ® sekonder spermatosit ® spermatit ® spermatozoa) ve sertoli hücreleri bulunur.

Sertoli hücreleri seminifer tubül içinde bazal membrana oturmuş kan testis bariyerini oluşturan, dikey hücrelerdir.

işlevleri;

    Spermatozoanın desteklenmesi, korunması, beslen­mesi ve gelişimini sağlar.

    Fagositoz: spermatit sitoplazmasından ayrılan rezidual cisimlerin fagositozunu yapar.

    Sekresyon: FSH ve testosteron etkisiyle androjen bağlayan proteini sekrete eder; bu madde testostero­nun seminifer tubüllerde konsantrasyonunun artmasınısağlar. Ayrıca adenohipfizden FSH salınımını baskılayan inhibini sentezler.

    Anti-mülleriyen hormonu üretir.

    Sitoplazmik uzantıları birbirleriyle birleşerek kan-tes­tis bariyerini oluşturur.

Testisin interstisyumunda testosteron üretiminden so­rumlu leydig hücreleri bulunur. Bunlar karakteristik ste­roid sekrete eden hücreler olup düz endoplazmik retiku­lumdan zengin hücrelerdir. Testosteron sentezi adenohi­pofiz kaynaklı LH tarafından kontrol edilir. Reinke kris­talıeri normalleydig hücresinde kimi zaman görülebilir.

Erkekte gametogenez (spermatogenesis) klasik olarak üç fazda gerçekleşir; spermatositogenesis, mayoz, spermi­ogenesis.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir