Skip to main content

PATOLOJİ

     Küçük kurvatur üstü antrum (en sık), büyük kurvatür ve kor­pusta, büyük, kenarları kabarık ülserlerde; habis tümör ön planda düşünülür.

 

Curling ve Cushing ülser olgularında ana patoloji mide mukozasında gelişen hipoksinin sonucudur.

 

Stres ülseri gelişimi için risk taşıyan durumlar

–     Ağır travmayı takiben (major cerrahi operasyonlar; sepsis veya ağır hastalık tabloları)

–     Geni,> yamkJa/l takjben /Culing ülseri; olarak adlandırılır)

–     Merkezi sinir sisteminde travma, cerrahi hasar ve intrasere­ bral hemoraji geçirenler kişilerde (Cu sh ing ülseri olarak  adlandırılır).

 

Hipertrofik gastropatiler

Makroskobik olarak mide mukozal kabarıklarının aşırı büyümesi ve mukozal epitel hücrelerinde aşırı hiperplazi ile karakterize tablolardır.

Mide duvar kalınlığında artışa neden olduklarından tü­mörlerden ayrılmaları gerekir.

Üç alt tipi vardır

 

a-   Menetrier hastalığlı

30-60 yaş arasında, sıklıkla erkekleri etkileyen, nadir bir hastalıktır.

Mide duvarında glandüler atrofiye eşlik eden, foveo­lar ve yüzeyel mukozal hücrelerdeki aşırı hiperplazi ile karakterizedir. Olası nedeni mide mukoza hücreleri­nin aşırı büyüme faktörü üretmesidir (özellikle TGF-β). Makroskobik olarak mide mukozası kalın, kabalaşmış görünümdedir. Lamina propriada anlamlı iltihabi hücre enfiltrasyonu izlenmez.

Hastalık sıklıkla proksimal mideyi (korpusu) etkiler ve hipoklorhidri ve protein kaybettiren enteropatiye neden olabilir; Peptik ülser gelişimi beklenmez.

b-   Hipertrofik – hipersekretuar gastropati Gastrik bezlerdeki pariyetal ve esas hücrelerde yaygın hiperplaziyi tanımlar.

c-   Aşırı gastrin sekresyonunu takiben izlenen gas­trik bez hiperplazisi

Bir gastrinoma tarafından aşırı gastrin sekresyonuna se­konder gelişen bir tablodur, mide korpusunda yoğun glandüler hiperplazi ve takiben aşırı asit üretimi, mültipl peptik ülser gelişimine neden olur. Bu tablo Zolinger­Ellison sendromu olarak bilinir.

Hipertrofik gastropatiler; Difüz gastirik kanserler ya da lenfomalara benzer (difüz mide duvar kalınlaşması ne­denidirler) radyolojik ve endoskopik bulgu verirler; ayrı­mı için biyopsi yapılması zorunludur.

Mide füzeileri derecede artmış, mide mukozasında aşırı sekresyon yaparak hipo­a\büminem’ı ve protein kaybettiren gastroenteropati tablosuna yol açabilir.

Hipertrofik gastropatilerde mukozada izlenen hiperplas­tik bulgulara zamanla displazik değişim eklenebilir, bu durumda adenokarsinom gelişimi için yüksek risk gru­buna girerler.

 

Gastik tümörler

Midede epiteliyal tümörler (polipler ve karsinomlar) çok sık izlenirken, stromal tümörler nadirdir.

Midenin en sık tümörleri polipler; bunlar içinde en sık görülen hiperplastik poliplerdir.

Midenin en sık primer habis tümörü ise adenokarsi­nomlardır.

Midenin en sık mezankimal tümörü gastrointestinal stromal tümörlerdir.

 

Gastrik tümörler

Epiteliyal tümörler

     Intraepiteliyal neoplazi; adenom

     Adenokarsinom

     Papiller adenokarsinom – Tubüler adenokarsinom

–     Müsinöz adenokarsinom

–     Taşlı yüzük hücreli karsinom

     Andiferansiye karsinom

     Küçük hücreli karsinom

     Karsinoid tümör

 

Non-Epiteliyal tümörler

–     Leiomyom

–     Schwannom “Granüler hücreli tümör

–     Leiomyosarkom

–     Gastrointestinal stromal tümör

–     Kapasi sarkomu

 

Gastrik polipler

Mide poliplerinin %90’dan fazlası selimdir ve %80-85’i hiperplastik ve %5-10’u adenomatöz tip poliplerdir.

Hiperplastik polipler kronik gastrit zemininden kay­naklanırlar. Daha çok antrumda bulunurlar ve ileri yaşgrubunda görünürler. Genellikle 1 cm’den küçük ve çok sayıdadıriar; malign yönde değişim göstermezler.

Adenomatöz polipler, sıklıkla tektir ve yüksek habaset riski taşırlar.

Midenin adenomatöz polipleri kolona göre daha nadir, ama habasete dönmeleri daha küçük çapta ve daha yüksek oranda gerçekleşir.

Endoskopide polip tipi makroskobik olarak saptanama­dığı için her mide polipi histolojik olarak incelenmek (bi­yopsi alınmak) zorundadır.

Poliplerin yüzeyepiteli erode olduğunda kronik kan kay­bı üzerinden demir eksikliği anemisine neden olabilir.

 

Mide poliplerinin tipleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir